Actualiteit
duurzaam energie internationaal klimaat lessen 26 Januari 2015

[SERIE] Lessons & Trends to GO over klimaatadaptatie

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen van gesignaleerde trends. Dit keer rond klimaatadaptatie in binnen- en buitenland.

Artikel MCD internationaal ontwikkelaars opleiding stad stedenbouw strategie 26 Januari 2015

Hoe leer je verbinden en stedelijke ontwikkelingsprojecten voor elkaar te krijgen?

Naast het reguliere programma organiseert Master City Developer activiteiten zoals lezingen, seminars, boekbesprekingen en studiereizen om gebiedsontwikkelaars zich verder te laten ontwikkelen in hun vakgebied. We hebben de hoogtepunten van de afgelo...

Artikel consument stad vraaggericht wetgeving 23 Januari 2015 Hans Hugo Smit

De stad moet bieden wat mensen vragen

2015 is het Jaar van de Ruimte. Een jaar waarin ‘professionals’ uit de wereld van ruimtelijke ordening en stedelijke gebiedsontwikkeling met elkaar bedenken wat de ruimtelijke opgaven zijn en wie die moet oppakken. Het jaar opende donderdag 15 januar...

Artikel Overheid burgerschap ondernemerschap 22 Januari 2015

Graag meer empirische en minder eufore kijk op burgerinitiatieven

Hoogleraar Transitiekunde Jan Rotmans verwijt Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak van geen oog hebben voor de revolutionaire kanteling van de samenleving. Ze zouden zelfs dedain tonen voor de burgerinitiatieven die alom ontstaan. Een repliek.

Artikel Europa economie infrastructuur 21 Januari 2015

Aanleg infrastructuur levert Nederland economische groei op

De Nederlandse economie profiteert bovengemiddeld van infrastructurele investeringen. Elke euro die de overheid in een nieuwe weg, spoorlijn of waterweg steekt, levert na drie jaar 1,80 euro aan economische groei op. In de rest van de eurozone is dat...

Artikel doelgroep eindgebruiker woningmarkt 21 Januari 2015

Straks bepalen ouderen de trend in de stad

Steden zijn überhip. Jongeren stromen massaal toe. Anders dan vroeger blijven ze vaker in de stad wonen zodra ze een partner hebben en kinderen krijgen. Geen wonder dat de meeste aandacht van bestuurders uitgaat naar jonge mensen. De stad past zich s...

Artikel Omgevingswet beleid gemeenten wetgeving 16 Januari 2015 Jos Feijtel

De nieuwe Omgevingswet en het vechten voor eigen hachje

De nieuwe Omgevingswet zou een substantiële vereenvoudiging van het stelsel voor planning en besluitvorming in het ruimtelijk domein moeten realiseren. De wet moet ook meer uitgaan van “initiatieven mogelijk maken” dan van “beperken”. Maar ook moet d...