Actualiteit
Redactioneel gemeenten lessen ontwikkelaars participatie woningbouw woningcorporaties zelfbouw 22 November 2014

[SERIE] Lessons & Trends to GO over zelfbouw

Samen brengen we de praktijk verder. Gebiedsontwikkeling.nu bundelt eens per maand concrete lessen en handreikingen van gesignaleerde trends. Dit keer rond zelfbouw met als volgorde het perspectief van de gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen e...

Column provincie toekomst woningmarkt 20 November 2014 Jos Feijtel

We willen toch niet weer te weinig huizen?

In het voorjaar van 2015 worden de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden. Politieke partijen zijn hun verkiezingsprogramma’s aan het voorbereiden. Naast de te verwachten pleidooien die daarin zullen zijn te vinden om toch vooral op binnens...

Artikel economie ondernemerschap regio toekomst 20 November 2014

Wat Zijn de Nieuwe Start-Up Steden?

Elke zich zelf respecterende stad heeft tegenwoordig de ambitie om het nieuwe Silicon Valley te worden, waar in een bruisend klimaat nieuwe tech start-ups ontstaan. Maar waar komen de echt grote start-ups en tech bedrijven vandaan?

Verslag crisis duurzaam economie energie toekomst 20 November 2014 David Struik

Jeremy Rifkin: Revolutie in communicatie, energie en transport

“Midden in de crisis is een nieuwe baby geboren; the sharing economy, die draait om het delen van bezit en om samenwerken. Een nieuwe benadering van klimaat, energie en economie zorgt voor grote veranderingen: de derde industriële revolutie.” Aan het...

Boekrecensie Omgevingswet wetgeving 20 November 2014 David Struik

Vergunningvrij bouwen

Wat mag er vanaf 1 november zonder omgevingsvergunning gebouwd worden? Hoe zit het met mantelzorgwoningen en met monumenten? Is de nieuwe wetgeving naast een versimpeling ook een verruiming van de bebouwingsmogelijkheden? Deze vragen komen aan de ord...

Verslag belegger crisis gebiedsontwikkeling 'nieuwe stijl' krimp ontwikkelaars toekomst woningcorporaties 19 November 2014 Eric Burgers

Nuchterheid als nieuw ontwikkelingsperspectief

Het speelveld en het instrumentarium van de gebieds- en projectontwikkeling zijn anno 2014 meer divers dan in 2007. Professionaliteit is weer een prioriteit. Reden voor optimisme in spannende tijden. Hoe het verder gaat met de vastgoedmarkt blijft ko...

Artikel Omgevingswet internationaal ontwikkelaars organisch 17 November 2014 Fred Hobma

Hoe vindt kostenverhaal plaats in andere landen?

Het ‘kostenverhaal’ is belangrijk voor de bekostiging van publieke voorzieningen. Denk daarbij aan ontsluitingswegen, parken, publieke parkeerplaatsen en pleinen. De kosten van dergelijke voorzieningen worden door gemeenten verhaald op initiatiefneme...