Actualiteit
Artikel stad stedelijke vernieuwing water 24 Oktober 2014

The Making of Polder Cities

De Nederlandse stedelijke watersystemen kunnen de gevolgen van klimaatverandering niet meer aan. Fransje Hooimeijer (Urbanism) bespreekt in haar boek de relatie tussen beschikbare technologie, natuurlijke omstandigheden en stadsontwerp.

Artikel Europa campus 24 Oktober 2014

Kwaliteit universiteitscampussen cruciaal voor Europa

Volgens Alexandra den Heijer en George Tzovlas (Real Estate & Housing) moet de kwaliteit van universiteitscampussen een essentieel onderdeel zijn van de EU-groeistrategie voor de komende decennia. De auteurs stellen dat de kwaliteit van de Europese u...

lessen woningcorporaties 23 Oktober 2014

Wonen 6.0: de nieuwe positie van woningcorporaties volgens hoogleraren volkshuisvesting TU Delft

Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren...

Verslag crisis gebiedsontwikkeling 'nieuwe stijl' lessen stedelijke vernieuwing stedenbouw toekomst 22 Oktober 2014 Eric Burgers

Ruimtelijke ontwikkeling: bakens verzetten versus business as usual

Als de economie weer gaat draaien, wat dan? Is gebiedsontwikkeling een kwestie van koken volgens beproefd recept of is er sprake van een nouvelle cuisine? In hoeverre zijn ingrediënten en bereidingswijzen veranderd? En wie staat er eigenlijk achter h...

Proefschrift vastgoed zorg 21 Oktober 2014

Waarden centraal bij ziekenhuisbouw

Veranderingen in de zorg worden ook in de fysieke ruimte steeds zichtbaarder. Belangrijke ontwikkeling is de scheiding van wonen en zorg. Ziekenhuizen hebben in het afgelopen decennium voor een vergelijkbare opgave gestaan. Dankzij deregulering in de...

Persbericht Duitsland water 21 Oktober 2014

Duitse dijk mogelijk risico voor oosten Nederland

Als aan de Duitse kant van de grens in het stroomgebied van de Rijn een dijk doorbreekt, kan het oosten van Nederland tot aan Zwolle onder water komen te staan.

Interview Omgevingswet gemeenten wetgeving 21 Oktober 2014 Joost Zonneveld

Pros en cons van de nieuwe Omgevingswet: Fred Hobma, hoofddocent bouwrecht TU Delft

De ambities van de Omgevingswet zijn hoog. Minder regels, meer flexibiliteit, snellere procedures. Het is nu aan de Tweede Kamer om te oordelen of al die beloftes waargemaakt kunnen worden met de concept-Omgevingswet. In aanloop naar het Congres Omge...