Actualiteit
gemeenten smart cities stad 30 Januari 2015 Leo Oorschot

Blijft het in Den Haag bij smart city of wordt het smart urbanism?

Normaal gesproken somt men bij smart cities de nieuwste gadgets op. Verbeeldt Siemens haar utopie en promoot men het smart grid als de grote oplossing. Echter, tijdens het ‘Actueel Den Haag Debat’ (ADHD) kwam een interessante tegenstelling bovendrijv...

Omgevingswet Overheid Rijk 30 Januari 2015 Narda Kooij

Een ideaal in waarden

De Omgevingswet introduceert een nieuw begrip: omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke ...

Artikel duurzaam 29 Januari 2015

Duurzame monumentenzorg: de gebiedsgerichte aanpak

Duurzame instandhouding van monumenten vraagt om maatwerk. Vaak wringt de wens om een monument energiezuinig te maken met de beschermde cultuurhistorische waarde van het pand. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe? E...

Artikel beleid gemeenten provincie 29 Januari 2015

Geef provincies de ruimte

De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel Herweijer en adviseur bij PBLQ Peter Castenmiller steken de provincie een hart onder de riem. Ze bundelden hun jarenlange ervaring bij provinciale rekenkamers tot het boek Ruimte voor provinciaal beleid.

Interview ontwerpers ontwikkelaars technologie toekomst 29 Januari 2015 Ruud Slierings

Dubbelinterview met Daan Roosegaarde en Walter de Boer: Nieuwe ruimte

In het woord ‘ruimte’ zit iets van vrijheid, ongebondenheid. Gek genoeg zijn die twee dingen nu juist uit de openbare ruimte verdwenen: vrijwel elke vierkante meter kreeg een bestemming. Hoog tijd om de remmen los te gooien? Walter de Boer (CEO BPD) ...

Blog belegger financiering herstructurering wetgeving woningcorporaties 29 Januari 2015 Jos Feijtel

Nieuwe aanpak voor renovatie oude wijken

Regelgeving maakt het lastig voor corporaties om nog te investeren in woningen in oude wijken. De herstructering zit op slot. Jos Feijtel en Hans Visser zien een uitweg. Zij pleiten voor een sale lease back-constructie, waarbij een deel van de woning...

Artikel erfgoed participatie samenwerking transformatie 29 Januari 2015

Boekpublicatie: ‘Bouwen aan Herbestemming van Cultureel Erfgoed; samenwerking en verevening in gebiedsontwikkeling’

De meerwaarde van cultureel erfgoed voor ruimtelijke ontwikkeling wordt tegenwoordig breed onderkend. Cultuurhistorici benadrukken het belang van het doorgeven van het verleden aan toekomstige generaties; milieuactivisten zien hergebruik als een bela...