Actualiteit
Artikel opleiding 29 Juli 2014 Anne Luijten

MCD: Ontwikkel je verbindingskracht

Het werken in de stedelijke gebiedsontwikkelingen van nu is niets minder dan het bedrijven van topsport. De complexiteit is groot en de condities veranderen voortdurend. Aan projectleiders de opgave om in deze hoge dynamiek te werken aan de beste opl...

Persbericht TU Delft ondernemerschap 24 Juli 2014

Proeftuinen Delft: de 'Living Labs'

Delft biedt als gastheer van de kenniseconomie de ruimte – fysiek en organisatorisch – om innovaties te testen in de realistische omgeving van de stad in zogenaamde proeftuinen of Living Labs.

Persbericht opleiding samenwerking 24 Juli 2014

Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst

Woningcorporatie Ymere en Master City Developer opleiding (MCD) hebben een partnerschap gesloten waarin zij zich duurzaam verbinden. Ymere en MCD creëren met dit partnerschap meerwaarde voor beide partijen: Ymere voor haar projecten, MCD voor de vern...

Persbericht Omgevingswet wetgeving 24 Juli 2014

Congres 'Omgevingswet 2014'

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ofwel: de Omgevingswet. Het wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Welke kansen en bedreigingen voor gebiedsontwikkeling zien vakwereld, wetenschap en bestuur?

Verslag IABR conceptontwikkelaar economie ontwerpers provincie regio 24 Juli 2014

BrabantStad als tapijtmozaiek

BrabantStad, de samenwerking tussen Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond en de Provincie Noord-Brabant, is in feite een verstrooide stad, of beter, een stadslandschap. Het vormt een even omvangrijk als bont mozaïek, met vele vormen van grond...

Verslag duurzaam economie infrastructuur ontwerpers ontwikkelaars samenwerking wetgeving 22 Juli 2014

2015: Jaar van de Ruimte

Wie maakt Nederland? Hoe ziet Nederland er in 2040 uit? Wat zijn de ruimtelijke opgaven van de toekomst? 2015 wordt het Jaar van de Ruimte. Samen met het Ministerie van IenM en steeds meer andere partners, sorteren Vereniging Deltametropool, Platform...

Rapport duurzaam energie 22 Juli 2014

Duurzame energietransitie en innovatieve gebiedsontwikkeling in de praktijk

Het eerste grootschalige geothermische project in Nederland. In 2010 is de eerste boorkop in Den Haag de grond ingeslagen. De verwachting is dat in 2015 duizenden woningen en utiliteitsgebouwen van aardwarmte worden voorzien.