Actualiteit
Verslag maatschappij smart cities toekomst 24 Maart 2015 Wilson Wong

Smart city-infrastructuur bepalend voor onze leefomgeving, maar wie mag het bouwen?

2008 was een belangrijk jaar, stelt Anthony Townsend van de New York University. “In 2008 woonden er voor het eerst meer mensen in steden dan buiten steden. Deze ontwikkeling zet zich in hoog tempo voort.” Een tweede recente ontwikkeling is dat er me...

BOEKENTIP consument leisure retail strategie 19 Maart 2015

Winkelgebied van de toekomst

De uitgave 'Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk' is geschreven in het kader van de verschijning van de nationale Retailagenda en is een vervolg op ‘Winkelgebieden van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking’ (Platf...

Artikel Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2015 stad 19 Maart 2015

Film: STAD(S)MAKEN - #1 Organisatiekracht

Gebiedsontwikkeling.nu maakt een serie korte films over gebiedsontwikkeling in Nederland anno 2015. In de serie STAD(S)MAKEN reflecteren betrokkenen en deskundigen vanuit de overheid, markt en wetenschap op een nieuwe werkelijkheid: “Het zal nooit me...

Verslag beleid financiering ontwikkelaar 18 Maart 2015 Erwin Heurkens

Ontwikkelaar of architect, wie neemt de leiding?

Tijdens de Archis Speaks-bijeenkomst ‘The Art and Science of Real Estate’ in Pakhuis de Zwijger debatteerde Friso de Zeeuw met Jesse Keenan en James Saunders (beiden CURE New York) en Marc Koehler (Superlofts) over de rol van de ontwikkelaar en archi...

Project duurzaam klimaat toekomst water 18 Maart 2015

GO-Drone: Ruimte voor de Waal

De Waaloever bij Nijmegen, en daarmee het stadshart, ondergaat een grote transformatie in het kader van de projecten Ruimte voor de Waal en de Waalsprong. De omvang en voortgang van de werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanuit de lucht. Huub Hulscher ...

Blog Politiek beleid internationaal water 18 Maart 2015 Maarten Janssen

De Week in Links - Maarten Janssen (Amvest)

Het solidariteitsmodel volgens Griekenland, Waterschap goes Hollywood en zand in Almere en Namibië: de week van Maarten Janssen (Amvest) in 13 links.

Artikel beleid gemeenten provincies 16 Maart 2015 Marcel Bayer

Provincies als spil in het ruimtelijk beleid

Er is geen ruimtelijke opgave meer te bedenken waar de provincie niet een rol van betekenis speelt. Mede door de decentralisatie van rijksbeleid en de toenemende noodzaak om op tal van terreinen gemeentelijk beleid beter af te stemmen, is de provinci...