Actualiteit
Persbericht burger groen 01 December 2015

Buurtgroen gezonder als het makkelijk toegankelijk en bruikbaar is

Bewoners van een wijk met veel toegankelijk en bruikbaar groen zijn meer gehecht aan het groen in hun buurt en voelen zich psychisch gezonder dan bewoners van een wijk met evenveel maar minder goed toegankelijk groen. Dat blijkt uit onderzoek van pro...

Artikel Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016 smart cities technologie 01 December 2015

Steden worden steeds intelligenter

Dankzij sensoren, de hulp van inwoners en de verwerking van big data worden steden steeds slimmer. Waardoor ze bijvoorbeeld weten waar hobbels in de weg zitten, de meeste luchtverontreiniging is en hoe je afval beter hergebruikt.

Rapport woningmarkt 30 November 2015

Rapportage kabinet: Staat van de Woningmarkt

Hoe ziet de woningvoorraad eruit en wat zijn de woonlasten van huurders en kopers? Cijfers hierover staan in de rapportage Staat van de Woningmarkt 2015 die het kabinet op 13 oktober 2015 publiceerde. Met deze jaarlijkse rapportage informeert het kab...

Artikel Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016 technologie 30 November 2015

Daadwerkelijke toepassing van big data blijft achter

Veertig jaar geleden waren er maar weinig bedrijven die beschikten over een plan over het toepassen van Business Intelligence voor op feiten gebaseerde besluitvorming. Beslissingen werden doorgaans genomen op basis van ervaring en intuïtie, het ‘onde...

Artikel TU Delft energie stedenbouw 27 November 2015

‘Urban sprawl’ verantwoordelijk voor dertig procent van alle broeikasgassen

Stedelijke wildgroei is goed voor een derde van alle uitstoot van broeikasgassen en het terugdringing hiervan kan dus de sleutel zijn voor het vertragen van de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Michael Mehaffy die softw...

Artikel woningcorporaties woningmarkt 27 November 2015

Scheefwoner blijft zitten in goedkope corporatiewoning

Het kabinetsbeleid om mensen met een hoger inkomen uit hun sociale huurwoning te krijgen, komt nog niet van de grond. Dat zeggen woningcorporaties tegen de NOS. De inkomensafhankelijke huurtoeslag leidt nog niet tot een grote afname van de groep sche...

Artikel Politiek Rijk stedelijke vernieuwing 26 November 2015

MIRT Onderzoek: Stimuleren stedelijk wonen / verstedelijking

In de brief aan de Tweede kamer over de uitkomst van de bestuurlijke overleggen MIRT 2015 schrijft staatssecretaris Dijksma; “Nu de MIRT-onderzoeken zijn afgerond, is het beeld dat er daadkracht nodig is, om in te spelen op de aantrekkende economie. ......