Actualiteit
Artikel maatschappij 22 Augustus 2014

Shifthappens

Wist u dat…?

Artikel zorg 15 Augustus 2014

Van tomeloze groei naar verliezen en ontslagen

AMSTERDAM. Ze zijn reusachtig groot, ze zijn onbekend, bedienen zich van telkens wisselende, vaak nietszeggende, namen en ze zorgen voor miljoenen ouderen, jeugdigen, gehandicapten en psychiatrische patiënten in Nederland. De veertig grootste zorgins...

Persbericht Omgevingswet wetgeving 14 Augustus 2014

Congres Omgevingswet 2014

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ofwel: de Omgevingswet. Het wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Welke kansen en bedreigingen voor gebiedsontwikkeling zien vakwereld, wetenschap en bestuur?

Artikel krimp leegstand 12 Augustus 2014

Leegstand dreigt op het platteland

De komende jaren neemt de leegstand van gebouwen in het buitengebied explosief toe. Die leegstand zal veel groter zijn dan op de kantorenmarkt. Dit voorspelt Alterra-onderzoeker Edo Gies, op basis van onderzoek dat hij deed voor het InnovatieNetwerk ...

Artikel herontwikkeling wetgeving 11 Augustus 2014

Ruimte voor flexibel herbestemmen

Hoewel de eerste tekenen van een economische opleving zich aandienen, kunnen we in Nederland voorlopig nog vooruit met de bestaande gebouwenvoorraad. De leegstand neemt immers nog steeds toe en vrijwel iedere vastgoedprofessional is er inmiddels van ...

Rapport VINEX huizenprijzen woningbouw woningmarkt 07 Augustus 2014

De waarde van een bouwstijl

In de afgelopen jaren worden steeds meer huizen gebouwd in zogenaamde historiserende bouwstijl, ook wel retroarchitectuur genoemd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om woningen die zijn geïnspireerd op de architectuur uit de jaren dertig van de vorige ee...

Scriptie maatschappij participatie stationsgebied transformatie 04 Augustus 2014 Jelle Hengstmengel

Zonder betrokkenheid burgers geen succesvolle TOD

Om het marktperspectief te kunnen bepalen van transit-oriented development (TOD), is het noodzakelijk om niet alleen naar de aanbodzijde te kijken maar ook rekening te houden met de vraagzijde. Zo kan namelijk de vraag worden gesteld of mensen wel ...