Actualiteit
Artikel Overheid ontwikkelaars samenwerking woningcorporaties 19 December 2014

Buiten gebaande paden bewegen voor stedelijke ontwikkeling

Ontwikkelaars, corporaties, beleggers, kennisinstellingen, consumentenvertegenwoordigers, stedenbouwkundigen, architecten en overheden werken samen om vaart te zetten achter het wegnemen van belemmeringen en ruim baan te maken voor investeren in sted...

Verslag Rijk krimp leegstand vastgoed 19 December 2014 Eric Burgers

Afstoot rijksvastgoed: niet hoogste, maar beste bod moet winnen

Het Rijk neemt in de komende vijf jaar afscheid van 3,5 miljoen m² bruto vloeroppervlak aan gebouwen. In een door leegstaande kantoorruimte geteisterde markt is de vraag welke strategie de grootste vastgoedeigenaar van Nederland hiervoor hanteert een...

Scriptie MCD economie openbare ruimte stad stedenbouw 19 December 2014 Jeroen de Willigen

De waarde van de stedenbouwkundige structuur

Na de laatste financiële en economische crisis is er iets wonderlijks gebeurd met het imago van het stedenbouwkundig ontwerp: het zou te duur, te inflexibel en contraproductief zijn. Ook de implementatie van het stedenbouwkundig ontwerp staat onder s...

Column belegger financiering kantoren vastgoed 17 December 2014 Rudy Stroink

Hoe meet je de waarde van een plek?

Ik heb begrepen dat er tegenwoordig een stevige boterham te verdienen valt aan het waarderen van vastgoed. Met name kantoren. Voor de een of andere reden, het kan ook gewoon de druk van toezichthouders zijn, moet een vastgoedproject met uitdagingen z...

Interview Young Professionals competenties leiderschap 17 December 2014 Bas Kalter, Machiel Broeren

Complexe problemen in gebiedsontwikkeling, wie pakt de leiding?

Gebiedsontwikkeling vindt plaats in een complex netwerk van partijen, belangen en posities, dat gekenmerkt wordt door vele complexe problemen. Voor de leiders in gebiedsontwikkeling zijn deze problemen in de afgelopen jaren eerder complexer geworden,...

Artikel economie stad vastgoed woningmarkt 16 December 2014 Friso de Zeeuw

Rompertje 2014: preciezer kijken helpt

Als wij naar regio’s, gemeenten en wijken in ons land kijken, hoe ziet de markt voor de koopwoningen er dan uit? Elk jaar doet Bouwfonds Ontwikkeling daar onderzoek naar. Dat resulteert in kaartjes die de relatieve kracht van de koopwoningmarkt weers...

Persbericht wetgeving woningbouw woningcorporaties 16 December 2014

Kamer akkoord met nieuwe Woningwet

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de novelle op de herziene Woningwet. De wet stemt tot tevredenheid: corporaties kunnen doorgaan met stedelijke vernieuwing, het bouwen van gemengde wijken en investeringen in krimpgebieden. De wet biedt een...