platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

actueel

Daan Zandbelt Portret Kleur

‘Geen stedelijke crash, maar vliegende start voor Dashboard Verstedelijking’

13 dec 2018 - ANALYSE “Rijksbouwmeester, met het Dashboard Verstedelijking crasht de verstedelijking”, vindt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw. Een van de Rijksadviseurs, Daan Zandbelt, pareert de kritiek. “Argumenten om de conclusies te weerleggen geeft hij niet

Lees het hele artikel >

Houthaven 10/11/2018

‘Rethinking Urban Growth’

13 dec 2018 - AANKONDIGING Op 16 januari organiseert de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling i.s.m. de Universiteit van Amsterdam een debatavond over stedelijke verdichting als onderdeel van de sLIM leergang 2019 (Engelstalig)

Lees het hele artikel >

Albemarle huidig

Bedrijven versus woningen: volledige transparantie is de sleutel

13 dec 2018 - INTERVIEW De gemeente Amsterdam bouwt de komende jaren veel nieuwe woningen, ook in Amsterdam-Noord, naast chemiebedrijf Albemarle Catalysts Company. “We moeten een extra stap zetten om onze license to operate te behouden.”

Lees het hele artikel >

verdieping

Go column cover 2

Hoe groot is het groentekort?

14 dec 2018 - COLUMN Net als Milaan moeten we voor de verdichte stad niet alleen een bouwopgave formuleren, maar ook een groenopgave.

Lees verder >

agenda

27 feb 2019 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Gebiedsontwikkeling 35: Hoog en droog

13 mrt 2019 - Den Haag

Grondbeleid en GREX 2019

28 mrt 2019 - Den Haag

Den Haag vastgoed 2019

17 jun 2019 - Amsterdam

WeMakeThe.City 2019

Luchtfoto K-buurt 2

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

11 dec 2018 - ONDERZOEK Er is alleen sprake van participatie als er een minimum aan wederkerigheid is, betoogt onderzoeker Menno van der Veen. Samen met collega’s ontwikkelde hij daarom 10 participatienormen, die hij toetste in de Amsterdamse K-buurt.

Lees verder >

bazaar istanbul

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van mierenkolonies

6 dec 2018 - PROMOTIE De stad is te beschouwen als een complex systeem met daarin een samenspel van technologiegestuurde, autonome stedelijke entiteiten, stelt planoloog Sharon Wohl in haar promotie aan de TU Delft.

Lees verder >

utrecht centraal

De financiële waarde van gebiedsontwikkeling voor de omgeving

30 nov 2018 - ONDERZOEK Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen.

Lees verder >

coverfoto artikel frank eikenaar

Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

29 nov 2018 - ONDERZOEK Wederopbouwwijken lenen zich uitstekend voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dat concludeert Frank Eikenaar in zijn afstudeerscriptie.

Lees verder >

Go column cover 2

Stop de begripsinflatie in gebiedsontwikkeling

28 nov 2018 - COLUMN Door begripsinflatie verliezen woorden als ‘duurzaamheid’, ínclusie’ en ‘democratie’ hun waarde, terwijl de bijbehorende opgaven juist urgenter worden.

Lees verder >

Cruquius Amsterdam

5 modellen voor gebiedsontwikkeling bij versnipperd grondeigendom

28 nov 2018 - ANALYSE Bij transformatieprojecten van bestaande gebieden zijn er vaak meerdere grondeigenaren met verschillende belangen. Via 5 modellen vertellen consultants van APPM hoe eigenaren tóch kunnen samenwerken aan gebiedsontwikkeling.

Lees verder >

Houthaven 22/11/2018

Grondprijzen woningbouw gemeenten stijgen niet mee met huizenprijzen

26 nov 2018 - ONDERZOEK Gemeentelijke grondprijzen voor woningbouwlocaties stijgen in 2019 gemiddeld 2,5%. Deze stijging is veel lager dan de gemiddelde prijsstijging van woningen (6 – 8%), die veroorzaakt wordt door de grote stijging van de bouwkosten.

Lees verder >

actueel verdieping