Samenleven

actueel
Den Haag_Buurtfeest De Verademing_Marco Raaphorst_CC BY 2.0 Software van de stad belangrijker dan de hardware

8 apr 2018 - De aantrekkingskracht van de stad is groot. Steeds meer mensen willen wonen in een stedelijke omgeving. De software van de stad is doorslaggevend bij die keuze voor stads wonen.

Lees het hele artikel >

kalverstraat amsterdam Komen en gaan in de grote stad

7 apr 2018 - De afgelopen jaren zijn de grote steden flink gegroeid en de verwachting is dat dit ook de komende jaren zal doorgaan. Wie er komen en gaan heeft grote invloed op de bevolking van de stad.

Lees het hele artikel >

earth flickr Bevrijd de helft van de aarde van mensen

2 apr 2018 - Het belang van steden en de onstuitbare groei van hun bevolking is de afgelopen jaren veelvuldig besproken.

Lees het hele artikel >

verdieping
Baltimore Old Town Mall_ no attribution required De openbare ruimte privatiseren? Dan wél reguleren

2 apr 2018 - Kunnen we het aan private partijen toevertrouwen om de openbare ruimte in te richten? Els Leclercq concludeert in haar proefschrift van wel, maar alleen met strenge overheidsregulering.

Den Haag Stockbeeld Zó geef je steden maatschappelijke veerkracht

2 apr 2018 - Hoe realiseer je maatschappelijke veerkracht via gebiedsontwikkeling? Om daarachter te komen, dook Jacomijn Baart voor de Master City Developer in de literatuur, waarna zij deze toepast op de ontwikke…

scriptie openbare ruimte dakpark Openbare tuinen voor en door de buurt

16 dec 2017 - Steeds vaker zijn andere partijen dan de overheid betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte in een stad.

stad vuurwerk vernieuwing Kennisdossier zeventig jaar stedelijke vernieuwing

29 nov 2017 - Nederland kent een lange beleidstraditie van aandacht voor wijken. Vanuit de overtuiging dat evenwichtige woonmilieus van belang zijn voor de aantrekkingskracht van onze steden, investeren we al sinds…

actueel verdieping