Academie

Academie

Leren en verbinden staat bij ons centraal.

Master City Developer (MCD)

De MCD opleiding is dé opleiding gebiedsontwikkeling van Nederland. Het gaat om een wetenschappelijk erkende masteropleiding van twee jaar in deeltijd. De MCD is een coproductie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en het cluster Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam.

Management in the Built Environment, TU Delft

Dé specialist in de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement en volkshuisvesting. MBE verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bouwkunde, voert de internationale Masteropleiding MBE en verricht tevens wetenschappelijk onderzoek. MBE richt zich als enige masteropleiding van Bouwkunde op alle fasen van de levenscyclus van het gebouw: van initiatief tot gebruik. Dit is nodig om gebouwen of de gebouwde omgeving goed te laten functioneren en te laten aansluiten bij de wensen van de eindgebruiker en alle overige partijen. Het ontwerp is belangrijk, maar het ontwerp alleen is niet genoeg. MBE heeft oog voor de koppeling tussen ontwerp en omgeving en biedt wetenschappelijke bagage voor een nationale of internationale toekomst in de bouw- en vastgoedsector.

GO Academie

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft / Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) organiseert, in het kader van de GO Academie, in samenwerking met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de Master City Developer-opleiding (MCD) en andere kennisinstellingen verschillende congressen, lezingen en intervisies.