Academie

Het platform Gebiedsontwikkeling.nu is via haar GO Academie betrokken bij twee masters. Ook organiseert zij in samenwerking met haar partners regelmatig informatieve bijeenkomsten.

Master City Developer

De Master City Developer (MCD)-opleiding is dé opleiding gebiedsontwikkeling van Nederland. Het gaat om een wetenschappelijk erkende masteropleiding van twee jaar in deeltijd. De MCD is een coproductie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en het cluster Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam.

Management in the Built Environment

Management in the Built Environment (MBE) is dé specialist in de vakgebieden vastgoedbeheer, ontwerp- & bouwmanagement en volkshuisvesting. MBE verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Bouwkunde, voert de internationale Masteropleiding MBE en verricht wetenschappelijk onderzoek. MBE richt zich als enige masteropleiding van Bouwkunde op alle fasen van de levenscyclus van het gebouw: van initiatief tot gebruik. Dit is nodig om gebouwen en de gebouwde omgeving goed te laten functioneren en aan te laten sluiten op de wensen van de eindgebruiker en overige partijen. Het ontwerp is belangrijk, maar niet genoeg. MBE heeft oog voor de koppeling tussen ontwerp en omgeving en biedt wetenschappelijke bagage voor een (inter)nationale toekomst in de bouw- en vastgoedsector.

Congressen en lezingen

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft & Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) organiseert namens de GO Academie congressen, lezingen en intervisies. Zij doet dit in samenwerking met de redactie Gebiedsontwikkeling.nu, de MCD en andere kennisinstellingen.