platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Redactioneel

6 maart: kennisbijeenkomst ‘Energie in gebiedsontwikkeling’ in Den Haag

6 maart: kennisbijeenkomst ‘Energie in gebiedsontwikkeling’ in Den Haag

Kennisbijeenkomst Energie 6 maart 2019

22 feb 2019 - In de aanloop naar de Statenverkiezingen organiseert de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling in samenwerking met Stedelijke transformatie / Platform31 op 6 maart de kennisbijeenkomst 'Energie in gebiedsontwikkeling'. Want een kibbelend kabinet en onuitvoerbare klimaatakkoorden ten spijt: de energietransitie komt eraan. De gebouwde omgeving is een belangrijke factor in deze transitie, en gebiedsontwikkeling speelt hierin een cruciale rol. Wijken en gebieden vormen een veelbelovend schaalniveau voor het ontwikkelen van oplossingen die zowel technisch haalbaar als financieel betaalbaar zijn.

We bespreken deze middag zowel de rol die overheden hierin (moeten) spelen als dat we kennismaken met het perspectief van energie(infra)actoren op gebiedsontwikkeling. Met overheden en marktpartijen zoomen we in op lopende projecten in het land. Hoe zijn in die projecten rollen en verantwoordelijkheden verdeeld tussen partijen? Wat vraagt het van bewoners? En hoe zit de business case in elkaar?

Graag nodigen we u uit om op woensdagmiddag 6 maart naar Den Haag te komen en mee te discussiëren. Laat u daar bijpraten door experts uit de wetenschap en praktijk die werken aan het verbinden van energie en gebiedsontwikkeling. Ontmoet collega’s in het vak en laat u inspireren door ondernemers en andere initiatiefnemers van nieuwe oplossingen in zowel nieuwbouw- als transformatieprojecten.

Aanmelden
Deelname is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plekken is aanmelden via gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. naam en organisatie noodzakelijk.


Programma 6 maart updated

Doe uw voordeel met alle aanwezige denkkracht en expertise en mis deze kennisbijeenkomst niet.

Wij ontmoeten u graag op woensdag 6 maart in Den Haag!

Blijf op de hoogte