De droom van bedrijventerreinen door de realiteit ingehaald?

8 april 2011

1 minuut

Nieuws Op 11 april is Jeanet van Antwerpen hoofdspreker op de bijeenkomst van TOPOS Architectuurcentrum Maastricht. In Maastricht bevinden zich enkele verouderde bedrijventerreinen, zoals De Beatrixhaven en Bosscherveld. Gedeeltelijke leegstand en verloedering hebben tot een neergaande spiraal geleid. Ook de nieuwe bedrijventerreinen kennen hun problemen.

Door de economische crisis en bevolkingskrimp vertraagt de voltooiing van deze terreinen, waardoor een onafgerond beeld ontstaat. Welke processen liggen aan de neergaande spiraal ten grondslag? Hoe ziet de toekomst van verouderde en van onafgeronde bedrijventerreinen er uit? Welke strategieën zijn er voor verbetering van de oude en nieuwe bedrijventerreinen? Vragen die worden beantwoord in het door Inbo samen met de TU Delft uitgevoerde onderzoek.

Voor het volledige artikel zie bijlage.Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024