De Nieuwe Aanpak (DNA)

26 mei 2012

2 minuten

De sLIM-leergang van voorjaar 2012 zal worden gewijd aan de opgave van de intensivering van de bestaande stad en aan de rol van het stedenbouwkundige ontwerp in deze opgave. Sinds een aantal jaren zijn opvattingen en condities van stedelijke ontwikkeling sterk aan het verschuiven: van uitbreiding naar intensivering van de bestaande stad, en van sturen naar condities scheppen, met meer aandacht voor nieuwe verhouding tussen publieke en private rollen en verantwoordelijkheden.

25 mei, 01 juni, 08 juni 2012 - Stichting sLIM in samenwerking met de TU Delft, Prof. Han Meijer

Tegelijk is sprake van een toenemend besef dat stedenbouwkundige planvorming niet de toekomst dient ‘dicht te timmeren’: Hoe kan in het stedenbouwkundig plan worden omgegaan met onzekerheden en onverwachte ontwikkelingen?

De huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bij de overheden en particuliere bureaus hebben deze vraagstukken extra op scherp gezet en tot een vastlopende planontwikkeling geleid. Op korte termijn ontstaan hierdoor problemen doordat braakliggende gronden niet meer bebouwd worden en tot renteverliezen leiden; voor de langere termijn is het de vraag hoe steden kunnen anticiperen op nieuwe vormen van economische, sociale en culturele dynamiek.

Herdefiniëring van taak en inhoud van de stedenbouwkundige planvorming is van groot belang voor het hervinden van een overtuigende maatschappelijke en politieke legitimatie. In deze sLIM leergang zullen nieuwe experimenten en opvattingen over stedenbouwkundige planvorming aan de hand van drie thema’s en drie schaalniveaus worden behandeld. Bij elk thema zal een ‘best practice’ van een buitenlandse stad worden gepresenteerd en geconfronteerd met de actuele praktijk van twee Nederlandse cases die als aanzetten tot een nieuw type planontwikkeling kunnen worden gezien. Op elk thema zal worden gereflecteerd door een spreker uit een van de Nederlandse kennisinstellingen.Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023