De Nieuwe Aanpak (DNA)

26 mei 2012

2 minuten

De sLIM-leergang van voorjaar 2012 zal worden gewijd aan de opgave van de intensivering van de bestaande stad en aan de rol van het stedenbouwkundige ontwerp in deze opgave. Sinds een aantal jaren zijn opvattingen en condities van stedelijke ontwikkeling sterk aan het verschuiven: van uitbreiding naar intensivering van de bestaande stad, en van sturen naar condities scheppen, met meer aandacht voor nieuwe verhouding tussen publieke en private rollen en verantwoordelijkheden.

25 mei, 01 juni, 08 juni 2012 - Stichting sLIM in samenwerking met de TU Delft, Prof. Han Meijer

Tegelijk is sprake van een toenemend besef dat stedenbouwkundige planvorming niet de toekomst dient ‘dicht te timmeren’: Hoe kan in het stedenbouwkundig plan worden omgegaan met onzekerheden en onverwachte ontwikkelingen?

De huidige economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen bij de overheden en particuliere bureaus hebben deze vraagstukken extra op scherp gezet en tot een vastlopende planontwikkeling geleid. Op korte termijn ontstaan hierdoor problemen doordat braakliggende gronden niet meer bebouwd worden en tot renteverliezen leiden; voor de langere termijn is het de vraag hoe steden kunnen anticiperen op nieuwe vormen van economische, sociale en culturele dynamiek.

Herdefiniëring van taak en inhoud van de stedenbouwkundige planvorming is van groot belang voor het hervinden van een overtuigende maatschappelijke en politieke legitimatie. In deze sLIM leergang zullen nieuwe experimenten en opvattingen over stedenbouwkundige planvorming aan de hand van drie thema’s en drie schaalniveaus worden behandeld. Bij elk thema zal een ‘best practice’ van een buitenlandse stad worden gepresenteerd en geconfronteerd met de actuele praktijk van twee Nederlandse cases die als aanzetten tot een nieuw type planontwikkeling kunnen worden gezien. Op elk thema zal worden gereflecteerd door een spreker uit een van de Nederlandse kennisinstellingen.Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023