platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dertig steden willen vanaf 2025 emissievrij goederenvervoer

Dertig steden willen vanaf 2025 emissievrij goederenvervoer

Uitlaatgassen auto

Rijksoverheid, markt en dertig gemeenten willen zo snel mogelijk werk maken van emissievrije zones voor goederenvervoer. "Waar kunnen we slim samenwerken om bijvoorbeeld aan de rand van de stad goederen te combineren?"

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad. Om dit te realiseren tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven deze maand de uitvoeringsagenda stadslogistiek. Zij maken daarin afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad en waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen.

Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een nul-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Zo worden steden gezonder en prettiger om in te wonen en te werken en gaat de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof naar beneden.

Bewustwording

Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een nul-emissiezone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dit dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

Een van die steden is Tilburg. Wethouder Oscar Dusschooten: “We zetten in op een duurzame en schone stad en om dit te bereiken denkt het gemeentebestuur in kansen en mogelijkheden. Voorbeelden zijn een dekkend netwerk van laadpalen in 2025, en de ambitie om op 1 januari 2025 een nul-emissiezone in te voeren voor logistiek vervoer binnen de Ringbanen. Deze initiatieven zijn noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én ze passen goed in ons streven naar bewustwording. Want het vervoer van de toekomst moet emissieloos, duurzaam en schoon zijn.“  

Subsidieloket

Belangrijk doel van de afspraken is ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen. Er zijn heldere afspraken gemaakt die voor alle nul-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen.

Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Zo is de subsidieregeling voor schone bestelbussen definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte Van Veldhoven bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn.

1 megaton

Brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en vervoerders zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de agenda stadslogistiek. Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post: “Met het tekenen van de uitvoeringsagenda zetten we een belangrijke stap richting emissievrije stadslogistiek. Voor transportondernemers is het belangrijk dat de transitie naar emissievrije stadslogistiek realistisch en haalbaar is. Daarom denken we graag mee vanuit de praktijk. Waar moeten laadpalen staan? En waar kunnen we slim samenwerken om bijvoorbeeld aan de rand van de stad goederen te combineren? We zijn een ambitieuze sector, maar maken de overgang naar emissievrije stadslogistiek niet alleen. Daarom is samenwerking met alle partijen van essentieel belang.”

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een nul-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze nul-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar, vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen. Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone in kunnen voeren.

Dit artikel verscheen eerder op Rijksoverheid.nl

Cover: 'Uitlaatgassen auto' door Egor Myznik (bron: Unsplash)

Auteur