Particuliere wensen en privaat opdrachtgeverschap

17 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Vraaggericht ontwikkelen is ‘hot’, in ieder geval als gespreksonderwerp. Er gaat geen week voorbij zonder congres of seminar over zelfbouw, organisch ontwikkelen of Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw. Deze begrippen zijn niet nieuw, maar lijken in de huidige crisistijd herontdekt, hetzij als laatste strohalm, hetzij als een altijd al gewenste vorm van gebiedsontwikkeling, waarvoor nu eindelijk ruimte ontstaat.

Een spanningsveld blijkt uit de MCD-scriptie van Hans-Hugo Smit, waarmee hij in september de MCD scriptieprijs won.

Wat deze begrippen gemeen hebben is de grote rol die aan de particulier wordt toebedeeld in het ontwikkelproces en de zeer bescheiden rol die er doorgaans overblijft voor de traditionele projectontwikkelaar. Althans in de ogen van veel betrokken overheden, corporaties, stedenbouwkundigen en architecten, die dat bovendien lijken te verwelkomen. “Eindelijk zijn die grote commerciële partijen van tafel en is de particulier aan zet!”
Ze zien daarbij tenminste drie dingen over het hoofd. In de eerste plaats hun eigen sturende rol in het ontwikkelproces, ten tweede het feit dat vraaggericht ontwikkelen wat anders is dan de particulier meer betrekken in het proces en ten derde de schaal van de opgave, die het particuliere niveau vaak overstijgt.

Deze publicatie is eerder verschenen in het 'Tijdschrift voor de Volkshuisvesting' nr.3/2012, Nirov.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023