Particuliere wensen en privaat opdrachtgeverschap

17 augustus 2012

1 minuut

Nieuws
Vraaggericht ontwikkelen is ‘hot’, in ieder geval als gespreksonderwerp. Er gaat geen week voorbij zonder congres of seminar over zelfbouw, organisch ontwikkelen of Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw. Deze begrippen zijn niet nieuw, maar lijken in de huidige crisistijd herontdekt, hetzij als laatste strohalm, hetzij als een altijd al gewenste vorm van gebiedsontwikkeling, waarvoor nu eindelijk ruimte ontstaat.

Een spanningsveld blijkt uit de MCD-scriptie van Hans-Hugo Smit, waarmee hij in september de MCD scriptieprijs won.

Wat deze begrippen gemeen hebben is de grote rol die aan de particulier wordt toebedeeld in het ontwikkelproces en de zeer bescheiden rol die er doorgaans overblijft voor de traditionele projectontwikkelaar. Althans in de ogen van veel betrokken overheden, corporaties, stedenbouwkundigen en architecten, die dat bovendien lijken te verwelkomen. “Eindelijk zijn die grote commerciële partijen van tafel en is de particulier aan zet!”
Ze zien daarbij tenminste drie dingen over het hoofd. In de eerste plaats hun eigen sturende rol in het ontwikkelproces, ten tweede het feit dat vraaggericht ontwikkelen wat anders is dan de particulier meer betrekken in het proces en ten derde de schaal van de opgave, die het particuliere niveau vaak overstijgt.

Deze publicatie is eerder verschenen in het 'Tijdschrift voor de Volkshuisvesting' nr.3/2012, Nirov.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022