Particuliere wensen en privaat opdrachtgeverschap

17 augustus 2012

1 minuut

Nieuws Vraaggericht ontwikkelen is ‘hot’, in ieder geval als gespreksonderwerp. Er gaat geen week voorbij zonder congres of seminar over zelfbouw, organisch ontwikkelen of Particulier Opdrachtgeverschap in de woningbouw. Deze begrippen zijn niet nieuw, maar lijken in de huidige crisistijd herontdekt, hetzij als laatste strohalm, hetzij als een altijd al gewenste vorm van gebiedsontwikkeling, waarvoor nu eindelijk ruimte ontstaat.

Een spanningsveld blijkt uit de MCD-scriptie van Hans-Hugo Smit, waarmee hij in september de MCD scriptieprijs won.

Wat deze begrippen gemeen hebben is de grote rol die aan de particulier wordt toebedeeld in het ontwikkelproces en de zeer bescheiden rol die er doorgaans overblijft voor de traditionele projectontwikkelaar. Althans in de ogen van veel betrokken overheden, corporaties, stedenbouwkundigen en architecten, die dat bovendien lijken te verwelkomen. “Eindelijk zijn die grote commerciële partijen van tafel en is de particulier aan zet!”
Ze zien daarbij tenminste drie dingen over het hoofd. In de eerste plaats hun eigen sturende rol in het ontwikkelproces, ten tweede het feit dat vraaggericht ontwikkelen wat anders is dan de particulier meer betrekken in het proces en ten derde de schaal van de opgave, die het particuliere niveau vaak overstijgt.

Deze publicatie is eerder verschenen in het 'Tijdschrift voor de Volkshuisvesting' nr.3/2012, Nirov.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024