Studiemiddag Financiële Regie Gebiedsontwikkeling

1 april 2013

2 minuten

Agenda
Recente ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland laten geen rooskleurig beeld zien. Veel plannen blijven in de kast liggen en lopende ontwikkelingen komen niet zelden tot stilstand. Iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om de ontwikkelingen weer op gang te krijgen en niet zelden wordt de oplossing gezocht in nieuwe vormen van financiering.

Een initiatief van NHTV en Stichting Orbiters

Velen zijn op zoek, weinigen vinden een oplossing. Dit is een goede gelegenheid om als financieel experts, planologen, docenten, ontwerpers of anderszins betrokkenen met elkaar de problematiek te gaan bespreken. Niet in de vorm van een aantal lezingen, maar in de vorm van open discussies over actuele zaken.

Wat is de kracht van de traditionele gebiedsontwikkeling? Welke nieuwe vormen van planning zijn er? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de andere actoren? Hoe moet het onderwijs op de nieuwe situatie inspelen? Is er eigenlijk wel een probleem of lost het zichzelf op? Allemaal vragen die aan de orde komen en die u de gelegenheid geven uw eigen mening te ventileren en kennis te nemen van die van anderen.

Donderdag 6 juni 2013, vanaf 12.30 uur

Wanneer:

NHTV, internationaal hoger onderwijs Breda.

Waar:
Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit.
Mgr. Hopmansstraat 1 te Breda

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt natuurlijk altijd al eerder contact opnemen: nhtv-orbiters@nhtv.nlMeest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023