Studiemiddag Financiële Regie Gebiedsontwikkeling

1 april 2013

2 minuten

Agenda
Recente ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland laten geen rooskleurig beeld zien. Veel plannen blijven in de kast liggen en lopende ontwikkelingen komen niet zelden tot stilstand. Iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om de ontwikkelingen weer op gang te krijgen en niet zelden wordt de oplossing gezocht in nieuwe vormen van financiering.

Een initiatief van NHTV en Stichting Orbiters

Velen zijn op zoek, weinigen vinden een oplossing. Dit is een goede gelegenheid om als financieel experts, planologen, docenten, ontwerpers of anderszins betrokkenen met elkaar de problematiek te gaan bespreken. Niet in de vorm van een aantal lezingen, maar in de vorm van open discussies over actuele zaken.

Wat is de kracht van de traditionele gebiedsontwikkeling? Welke nieuwe vormen van planning zijn er? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de andere actoren? Hoe moet het onderwijs op de nieuwe situatie inspelen? Is er eigenlijk wel een probleem of lost het zichzelf op? Allemaal vragen die aan de orde komen en die u de gelegenheid geven uw eigen mening te ventileren en kennis te nemen van die van anderen.

Donderdag 6 juni 2013, vanaf 12.30 uur

Wanneer:

NHTV, internationaal hoger onderwijs Breda.

Waar:
Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit.
Mgr. Hopmansstraat 1 te Breda

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt natuurlijk altijd al eerder contact opnemen: nhtv-orbiters@nhtv.nlMeest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024