Studiemiddag Financiële Regie Gebiedsontwikkeling

1 april 2013

2 minuten

Agenda
Recente ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland laten geen rooskleurig beeld zien. Veel plannen blijven in de kast liggen en lopende ontwikkelingen komen niet zelden tot stilstand. Iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om de ontwikkelingen weer op gang te krijgen en niet zelden wordt de oplossing gezocht in nieuwe vormen van financiering.

Een initiatief van NHTV en Stichting Orbiters

Velen zijn op zoek, weinigen vinden een oplossing. Dit is een goede gelegenheid om als financieel experts, planologen, docenten, ontwerpers of anderszins betrokkenen met elkaar de problematiek te gaan bespreken. Niet in de vorm van een aantal lezingen, maar in de vorm van open discussies over actuele zaken.

Wat is de kracht van de traditionele gebiedsontwikkeling? Welke nieuwe vormen van planning zijn er? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de andere actoren? Hoe moet het onderwijs op de nieuwe situatie inspelen? Is er eigenlijk wel een probleem of lost het zichzelf op? Allemaal vragen die aan de orde komen en die u de gelegenheid geven uw eigen mening te ventileren en kennis te nemen van die van anderen.

Donderdag 6 juni 2013, vanaf 12.30 uur

Wanneer:

NHTV, internationaal hoger onderwijs Breda.

Waar:
Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit.
Mgr. Hopmansstraat 1 te Breda

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt natuurlijk altijd al eerder contact opnemen: nhtv-orbiters@nhtv.nlMeest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023