Studiemiddag Financiële Regie Gebiedsontwikkeling

1 april 2013

2 minuten

Agenda
Recente ontwikkelingen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland laten geen rooskleurig beeld zien. Veel plannen blijven in de kast liggen en lopende ontwikkelingen komen niet zelden tot stilstand. Iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om de ontwikkelingen weer op gang te krijgen en niet zelden wordt de oplossing gezocht in nieuwe vormen van financiering.

Een initiatief van NHTV en Stichting Orbiters

Velen zijn op zoek, weinigen vinden een oplossing. Dit is een goede gelegenheid om als financieel experts, planologen, docenten, ontwerpers of anderszins betrokkenen met elkaar de problematiek te gaan bespreken. Niet in de vorm van een aantal lezingen, maar in de vorm van open discussies over actuele zaken.

Wat is de kracht van de traditionele gebiedsontwikkeling? Welke nieuwe vormen van planning zijn er? Wat is de rol van de gemeente? Wat is de rol van de andere actoren? Hoe moet het onderwijs op de nieuwe situatie inspelen? Is er eigenlijk wel een probleem of lost het zichzelf op? Allemaal vragen die aan de orde komen en die u de gelegenheid geven uw eigen mening te ventileren en kennis te nemen van die van anderen.

Donderdag 6 juni 2013, vanaf 12.30 uur

Wanneer:

NHTV, internationaal hoger onderwijs Breda.

Waar:
Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit.
Mgr. Hopmansstraat 1 te Breda

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk, maar u kunt natuurlijk altijd al eerder contact opnemen: nhtv-orbiters@nhtv.nlMeest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024