platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Bouwkranen_Photo by Verstappen Photography on Unsplash

Dossier Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State bepaalde op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese regelgeving. Met het PAS konden ontwikkelaars de stikstofuitstoot van hun projecten compenseren. Elk project dat in de buurt ligt van een beschermd natuurgebied en door verhoging van de stikstofuitstoot de norm overschrijdt, is in principe daarom niet meer uitvoerbaar. In dit dossier bekijken we de gevolgen hiervan en oplossingen hiervoor.

Normen en waarden in Stikstofland (28 november 2019)
Dat van de ene op de andere dag zoveel boeren en bouwers hun werk niet meer kunnen doen is knap waardeloos, vindt columnist Hans-Hugo Smit. Lijdt Nederland aan BANANAS, het Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything-Syndroom?

Meer stedelijkheid betekent minder stikstof (6 november 2019)
Hoe woningbouw de stikstofcrisis kan helpen oplossen: een hogere adressendichtheid leidt tot een minder uitbundig mobiliteitsgedrag, want om de hoek is volop keuze aan winkels, scholen en een groot aantal banen.

Woningbouwsector vraagt kabinet kleine aanpassing stikstofnormen (28 oktober 2019)
Met een paar maatregelen kan het kabinet de ontwikkeling en de bouw van woningen weer vlot trekken. Dat schrijft de woningbouwsector in een brief aan het kabinet. Deze maatregelen hebben geen nadelig effect op Natura 2000- gebieden. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport van onderzoeksbureau Sweco dat de sector 17 oktober met de brief heeft aangeboden aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Woningnood, stikstof en de energietransitie: de boer kan het oplossen (11 oktober 2019)
De stikstofcrisis onderstreept dat de overheid een lastige relatie onderhoudt met boeren. Lex van den Nieuwenhof (adviseur gebiedsontwikkeling bij RoyalHaskoningDHV) stelt een nieuw perspectief voor: geef boeren juist de kans bij te dragen aan de grote vraagstukken door radicaal van functie te wijzigen.

Directeur NEPROM: stikstofadvies geen tegemoetkoming voor woningbouw (4 oktober 2019)
De woningbouwsector had gehoopt dat het stikstofadvies van Johan Remkes de woningbouw weer zou vlottrekken, maar de voorgestelde maatregelen lijken dit voorlopig niet te doen. Dat concludeert Jan Fokkema, directeur van branchevereniging NEPROM.

De stikstofcrisis kan óók aan de wet liggen (2 oktober 2019)
Opeens zitten we middenin een stikstofcrisis. Vergunningen voor staluitbreidingen, woningbouw en wegenaanleg zijn niet meer geldig, nieuwe worden nauwelijks verleend. Daarbij lijkt het alsof die stikstofneerslag het enige aanknopingspunt is. Maar moeten we niet eens goed kijken naar de wetgeving die deze crisis veroorzaakt?

Verhagen:“Snel noodmaatregelen stikstof nodig, anders vallen bouwers om” (1 oktober 2019)
Kom met acties voor de stikstofproblematiek en benut de economische rugwind om de bouw op koers te brengen. Dat adviseert Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen aan de politiek. Zo krijgt de economie volgens hem een onmisbare buffer om klappen op te vangen.

PAS leert ons dat we strijdige belangen niet kunnen ‘wegpolderen’ (2 september 2019)
Tien jaar geleden besloot de Tweede Kamer dat de stikstofuitstoot mocht stijgen als gelijktijdig natuurmaatregelen werden getroffen die later tot minder uitstoot zouden leiden. Als onderliggende belangen en waarden worden ‘weggepolderd’, betekent dit nog niet dat de strijd gestreden is. De keuzes waar ‘we’ voor staan, moeten alsnog gemaakt worden.

NEPROM bepleit vrijstellingsgrens woningbouw binnen stikstofproblematiek (3 september 2019)
NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter wil dat voor woningbouwprojecten een beoordelingskader komt met een vrijstellingsgrens voor de beperkingen die volgen uit het geannuleerde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat bepleitte zij eind augustus in een brief aan voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Uitzetter baseert zich hierbij op ‘recent onderzoek van RIVM’ en de analyse van NEPROM-leden, waaruit zou blijken dat de uitstoot van woningbouw weinig invloed heeft op natura2000 gebieden.

Experts over PAS: discussie op nationaal niveau nodig (29 augustus 2019)
Eind mei besloot de Raad van State een streep te zetten door het Programma Aanpak Stikstof, PAS. Op Binnenlands Bestuur geven vier deskundigen antwoord op de vraag hoe we voorkomen dat het land hierdoor op slot gaat. De antwoorden variëren van een nationale discussie tot meer begrip voor hoe slecht het gaat met onze natuur.

Aanleg woonwijk in Roermond stopgezet door stikstofproblematiek (15 augustus 2019)

Het is een unicum met een vreemde bijsmaak: de geplande woonwijk Melickerveld in Roermond is vermoedelijk de eerste die niet gebouwd mag worden vanwege de stikstofproblematiek. 

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten (14 augustus 2019)
In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. 

Ga pragmatisch om met stikstofuitstoot (5 augustus 2019)
De stikstofuitstoot verdeelt Nederland in twee kampen: de ‘ecofundi’s’ en de ‘bouwfanaten’. De oplossing vergt overleg dat beide kampen gedeeltelijk tegemoetkomt, betoogt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling

NEPROM: steeds minder nieuwe koopwoningen beschikbaar (1 augustus 2019)
"Bovendien dreigt het aantal bouwvergunningen nog verder af te nemen door de stikstofproblematiek. We horen nu van veel bedrijven en gemeenten dat vergunningsprocedures voor nieuwbouwplannen worden stilgelegd vanwege de recente uitspraak van de Raad van State, waarmee het Programma Aanpak Stikstof ongeldig is verklaard. Als daar niet deze zomer nog een oplossing voor wordt gevonden, dan neemt het aanbod van nieuwe koopwoningen nog veel verder af.” 

Stop met het inpolderen van tegenstrijdige ambities (22 juli 2019)
Stop met het “inpolderen van tegenstrijdige ambities” en maak toekomstbestendige keuzes, concludeert Ellen van Bueren na recente rechterlijke uitspraken (Hembrugterrein, Lelystad Airport, Programma Aanpak Stikstof).

Contactpersoon: Simon Kooistra