platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossier Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State bepaalde op 29 mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese regelgeving. Met het PAS konden ontwikkelaars de stikstofuitstoot van hun projecten compenseren. Elk project dat in de buurt ligt van een beschermd natuurgebied en door verhoging van de stikstofuitstoot de norm overschrijdt, is in principe daarom niet meer uitvoerbaar. In dit dossier bekijken we de gevolgen hiervan en oplossingen voor.

Inmiddels heeft minister Schouten (LNV) een adviescollege ingesteld dat zich buigt over een oplossing. Naar verwachting komt dit college in het najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel (Aerius) en een ADC-toets (een onderzoek naar Alternatieven, het aantonen van Dwingende redenen van openbaar belang en het vooraf en tijdig treffen van Compenserende maatregelen) om projecten met urgentie te kunnen beoordelen.

VNG: stoppen PAS hinderpaal voor vrijwel alle gemeenten (14 augustus 2019)

In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder haar achterban. 


Aanleg woonwijk in Roermond stopgezet door stikstofproblematiek (15 augustus 2019)
Het is een unicum met een vreemde bijsmaak: de geplande woonwijk Melickerveld in Roermond is vermoedelijk de eerste die niet gebouwd mag worden vanwege de stikstofproblematiek. 


Ga pragmatisch om met stikstofuitstoot (5 augustus 2019)
De stikstofuitstoot verdeelt Nederland in twee kampen: de ‘ecofundi’s’ en de ‘bouwfanaten’. De oplossing vergt overleg dat beide kampen gedeeltelijk tegemoetkomt, betoogt Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling


NEPROM: steeds minder nieuwe koopwoningen beschikbaar (1 augustus 2019)
"Bovendien dreigt het aantal bouwvergunningen nog verder af te nemen door de stikstofproblematiek. We horen nu van veel bedrijven en gemeenten dat vergunningsprocedures voor nieuwbouwplannen worden stilgelegd vanwege de recente uitspraak van de Raad van State, waarmee het Programma Aanpak Stikstof ongeldig is verklaard. Als daar niet deze zomer nog een oplossing voor wordt gevonden, dan neemt het aanbod van nieuwe koopwoningen nog veel verder af.” 


Stop met het inpolderen van tegenstrijdige ambities (22 juli 2019)

Stop met het “inpolderen van tegenstrijdige ambities” en maak toekomstbestendige keuzes, concludeert Ellen van Bueren na recente rechterlijke uitspraken (Hembrugterrein, Lelystad Airport, Programma Aanpak Stikstof).