platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
StrS-20100304-BvV-084 (CC BY-SA 2.0) by Spoorzone040

Dossier Stedelijke Transformatie

Een stedelijke transformatie kent vele organisatorische, financiële en juridische barrières. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden? Dat leest u in dit dossier, met daarin 7 onderzoeksverhalen en 4 casebesprekingen.

Bij stedelijke transformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan onze huidige en toekomstige behoeften. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Op het pad van transformatie bevinden zich nogal wat organisatorische, financiële en juridische barrières. Tijdens een gebiedstransformatie is het bovendien noodzakelijk om te anticiperen op de economische cyclus, het politieke getij en de veranderende vraag van mens en bedrijf. Wat kunnen we hiervoor leren van grote transformatieprocessen uit het verleden?

Voor antwoorden op deze vraag hebben onderzoekers van de TU Delft vier grote binnenstedelijke gebiedstransformaties onderzocht: Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, Strijp-S in Eindhoven, Spoorzone in Delft en Binckhorst in Den Haag. De lessen zijn gebundeld in een essay met daarin zeven sturingsdilemma’s. Gezamenlijk bieden deze dilemma’s perspectieven over hoe we veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van stedelijke transformatie.

Dilemma's

Dilemma 1 - De start: vergaande overheidsbemoeienis of laissez faire?
Dilemma 2 - Sturing door enkele spelers of door een dynamisch, open netwerk?
Dilemma 3 - Een beperkte rolopvatting of opgaven verbinden? 
Dilemma 4 - Publieke ruimte én privaat rendement?
Dilemma 5 - Zachte instrumenten én harde resultaten?
Dilemma 6 - Organisatie dichtbij de politiek of op afstand? 
Dilemma 7 - Wie leidt: bepaalde personen of institutionele context?

Cases

Casebeschrijving 's-Hertogenbosch - Het Paleiskwartier in vogelvlucht
Casebeschrijving Eindhoven - Strijp-S in vogelvlucht
Casebeschrijving Delft - Spoorzone in vogelvlucht
Casebeschrijving Den Haag - De Binckhorst in vogelvlucht

Alle artikelen zijn afkomstig uit het essay ‘Leren van stedelijke transformaties, over sturingsdilemma’s en veerkracht in stedelijke gebiedsontwikkeling’. Dit essay is geschreven door onderzoekers Wouter Jan Verheul, Tom Daamen, Erwin Heurkens, Fred Hobma en Simon van Zoest van de TU Delft (afdeling Urban Development Management en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling). Zij deden dit voor het programma Stedelijke Transformatie. 

• Download het volledige essay op de website van het programma Stedelijke Transformatie