platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dossier Tweede Kamerverkiezingen 2021

Illustratie tweede kamerverkiezing 2021 en gebiedsontwikkeling

28 mei 2021 - In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over de Tweede Kamerverkiezing 2021 en de rol die gebiedsontwikkeling daarin speelt.

Analyse

PBL: grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van nieuw kabinet (8 april 2021)
Grote ruimtelijke keuzes vragen om voortvarende actie van een nieuw kabinet. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’. Daarbij moeten het bodem- en het watersysteem centraal staan.

“Zo komen we tot een werkende aanpak van grote ruimtelijke opgaven in Nederland” (2 april 2021)
Om de grote ruimtelijke opgaven in Nederland voortvarend aan te pakken is het volgens gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat noodzakelijk om de ruimtelijke ordening integraal te organiseren. Hij benoemt zeven veranderingen waardoor dit mogelijk is.

Pamflet: Van ambities naar uitvoering in het fysieke domein (1 april 2021)
Investeringen in het ruimtelijke domein laten landen in de regio om de complexe ruimtelijke opgaven in Nederland integraal en gericht uit te voeren. In een pamflet bieden publieke, private en maatschappelijke partners daarvoor een handelingsperspectief aan het nieuwe kabinet.

“Bouwplannen politieke partijen lossen het woningtekort niet op” (12 maart 2021)
Wonen is een van de centrale thema’s van de aankomende verkiezingen. Bijna alle partijen willen massaal bouwen. Maar, stelt het EIB, al die plannen zetten lang niet genoeg zoden aan de dijk.

PBL: politieke partijen lossen met deze plannen het woningtekort niet op (5 maart 2021)
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen geanalyseerd. De conclusie: er valt zeker wat te kiezen, vooral op klimaatgebied, maar het woningtekort wordt niet opgelost met deze plannen.

Volgens politiek betekent ruimtelijke ordening vooral woningen bouwen (1 maart 2021)
‘Ruimte en Wonen’, het eerste grote politieke debat over ruimtelijke ordening, vervalt al snel in een voorspelbaar steekspel over woningbouw, in plaats van een zoektocht naar de grote antwoorden. Een gemiste kans.

Eigen minister én masterplan: de ruimtelijke regie moet weer terug naar de overheid (25 januari 2021)
Tien jaar na het opheffen van het ministerie van VROM willen zowel politiek als experts dat de Rijksoverheid de ruimtelijke touwtjes weer in handen krijgt. Een minister moet vorm gaan geven aan het beleid, liefst inclusief masterplan.

Dit valt er te kiezen voor gebiedsontwikkeling op 17 maart (30 november 2020)
Van een miljoen woningen tot de terugkeer van VROM: wij analyseren de plannen van de zeven partijen die op dit moment het hoogst staan genoteerd in de peilingen voor de ruimtelijk invulling van Nederland.

Interviews

Ex-ministers van VROM: “De grote vragen van deze tijd vragen om visie, en die ontbreekt” (28 mei 2021)
Vrijwel iedereen bepleit de terugkeer van het ministerie van VROM. Maar wat vinden oud-ministers daar eigenlijk van? En wat raden zij hun opvolgers aan? Dat vertellen Jacqueline Cramer en Ed Nijpels.

Tjeerd de Groot (D66): “De waterhuishouding moet leidend zijn voor de inrichting van Nederland” (16 maart 2021) 
Een leidende rol voor natuur en water en meer regie voor de Rijksoverheid: dát moeten de uitgangspunten zijn van het RO-beleid in Nederland, vertelt D66-kamerlid Tjeerd de Groot in de laatste aflevering van de podcast Ruim Keuze.

Paul Smeulders (GroenLinks): “Ruimtelijke ordening is een noodzakelijk kwaad, maar ook ongelofelijk belangrijk” (13 maart 2021)
Meer regie voor de Rijksoverheid en een compleet andere Omgevingswet. Daar pleit GroenLinks-kamerlid Paul Smeulders voor in de vijfde aflevering van onze verkiezingspodcast Ruim Keuze.

Julius Terpstra (CDA): “Een fatsoenlijk dak boven je hoofd had te weinig prioriteit in de Tweede Kamer” (9 maart 2021)
Een nieuwe stad in de polder van Flevoland om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat droombeeld schetst CDA-kamerlid Julius Terpstra in de vierde aflevering van onze verkiezingspodcast Ruim Keuze. 

Henk van Gerven (SP): “Ik ben heel boos over projecten die zomaar doorgedrukt worden” (4 maart 2021)
De gezondheid van de Nederlander moet centraal staan bij de keuzes die we maken in de ruimtelijke ordening. Dat zegt SP-kamerlid Henk van Gerven in de derde aflevering van onze podcast Ruim Keuze.

Kelly Regterschot (VVD): “We moeten alles niet van bovenaf dicht reguleren” (2 maart 2021)
De landelijke overheid moet kaders neerzetten, maar de ruimtelijke ordening vooral niet dichttimmeren. Dat zegt Kelly Regterschot, VVD-woordvoerder ruimtelijke ordening, in onze podcast Ruim Keuze.

Henk Nijboer (PvdA): “Alleen een minister lost het woningnoodprobleem niet op” (23 februari 2021)
De woningnood is een groot maatschappelijk probleem waar niets aan wordt gedaan, waar politiek alleen maar ruzie over wordt gemaakt en geen oplossing voor komt. Dat stelt PvdA-kamerlid Henk Nijboer in de eerste aflevering van de podcast Ruim Keuze.

Opinie

Brief aan de nieuwe minister van Ruimte: zes suggesties om de woningbouw te versnellen (29 april 2021)
De kans is groot dat het nieuwe kabinet weer een minister in de gelederen heeft die zich specifiek met het ruimtelijke domein bezighoudt. In een open brief aan die minister van Ruimte geeft Koen Raats, expert gebiedsontwikkeling, aan hoe hij of zij de woningbouw vlot kan trekken.

Stop de vertraagziekte (9 april 2021)
Een tijdelijke, vrij onschuldige ziekte teistert ons land, maar ze zorgt wel voor vertraging. Haar naam? Dat is ‘Brief aan de formateur’, schrijft emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw.

VROM? Wonen? Ruimte? Nee, het is tijd voor het ministerie van holismerie (1 april 2021)
Hoe populair de roep ook klinkt: een minister van VROM, wonen of ruimte gaat de opgaven van nu niet oplossen. Inge Janse, adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu, pleit daarom voor een gloednieuwe, sectoroverstijgende, integrale en toekomstgerichte oplossing.

Hou lokaal niet tegen waar je landelijk voor stemt (1 maart 2021)
Met de Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet roept columnist Hans-Hugo Smit de kiezer op om nog eens goed na te denken of ons stemgedrag op het ruimtelijke domein wel strookt met persoonlijke belangen.

“Afweging ontbreekt bij inzet schaarse ruimte Nederland” (9 februari 2021)
Als Nederlanders in de toekomst minder naar hun werk hoeven, verandert de woonbehoefte. Bij die nieuwe woningbouw moeten de juiste afwegingen gemaakt worden, stelt directeur van Next Generation Infrastructures Aernout van der Bend.

"Organiseer een Nationale Woontop voor een woningnoodplan” (2 oktober 2020)
Julius Terpstra, CDA-woordvoerder wonen in de Tweede Kamer, vindt dat de Nationale Omgevingsvisie zoveel prioriteiten noemt, dat niets belangrijk lijkt. Vooral voor de woningbouw zijn volgens hem drastische maatregelen nodig.

Energietransitie in tijd van verkiezingsstrijd (30 september 2020)
Agnes Franzen ziet dat de energietransitie inzet is geworden van de inmiddels ontbrande strijd voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Zij vraagt zich af of kernenergie weer serieus op de agenda komt.

Cover: 'Illustratie tweede kamerverkiezing 2021 en gebiedsontwikkeling' door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Contactpersoon

Inge Janse - 2019 (Kevin Krebbers)
Inge Janse

Adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (i.janse@tudelft.nl)

Bekijk alle artikelen