platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Copyright, auteursrecht en gebruik

Copyright, auteursrecht en gebruik

Als kennisplatform staat Gebiedsontwikkeling.nu positief tegenover het publiceren van onze artikelen op andere plaatsen. Hieronder leest u onder welke voorwaarden u deze artikelen kunt overnemen.

Het auteursrecht van artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu berust bij de auteurs. Op hoofdlijnen geldt bij overname het Creative Commons-principe: vermeld de naam van de auteur en de bron / enkel voor niet-commerciële toepassingen / pas de artikelen niet aan / hanteer dezelfde Creative Commons-principes.

Het (her)gebruiken van GO.nu-artikelen is toegestaan zonder betaling, mits je de volgende voorwaarden hanteert:

  1. De tekst mag niet zonder toestemming gewijzigd of ingekort worden. Citeren van delen van de tekst is toegestaan, maar alleen als duidelijk wordt gemaakt dat het om een citaat uit een groter geheel gaat en onder naam- en bronvermelding.

  2. De tekst mag gepubliceerd worden onder voorwaarde van vermelding van de volledige naam van de auteur en bron, waarbij er naar Gebiedsontwikkeling.nu gelinkt wordt met ofwel het url van het gebruikte artikel, ofwel de algemene url www.gebiedsontwikkeling.nu als het om een digitale publicatie gaat. Bij publicatie in gedrukte media (niet commercieel) is het bronvermeldingsformat: auteur, www.gebiedsontwikkeling.nu

  3. De tekst mag niet commercieel gebruikt worden of aan derden worden doorverkocht, of in licentie worden gegeven zonder toestemming van Gebiedsontwikkeling.nu en de auteur. Publicaties die alleen door betaling toegankelijk zijn (abonnementen op tijdschriften, betaalde toegang op websites, etc.) beschouwen we als commercieel. In dat geval willen we altijd vooraf toestemming kunnen geven.

  4. De tekst mag alleen onder de voorwaarden van punt 1, 2 en 3 worden doorgegeven aan derden.

  5. Gebruik van de teksten moet worden gemeld aan de Gebiedsontwikkeling.nu. Dit is mogelijk door per e-mail de url van het overgenomen artikel te zenden aan redactie@gebiedsontwikkeling.nu.

  6. Het auteursrecht van de afbeeldingen op Gebiedsontwikkeling.nu berust bij de personen die bij de afbeeldingen vermeld zijn. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder dezelfde voorwaarden als de teksten. Daarom moet voor het (her)gebruik hiervan altijd toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende of aan de redactie van Gebiedsontwikkeling.nu.

  7. Onze artikelen bevatten vaak links naar websites van externe partijen. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Gebiedsontwikkeling.nu heeft geen zeggenschap over deze internetpagina's en is niet verantwoordelijk te stellen of aansprakelijk te houden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.