platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Kring van Adviseurs (KvA)

Kring van Adviseurs (KvA)

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling heeft samen met adviesbureau Berenschot een ‘Kring van adviseurs’ opgericht. Doel is om de komende jaren verder invulling te geven aan de doelstellingen van de SKG. Adviseurs spelen immers - naast publieke en private partijen - een belangrijke rol binnen veel gebiedsontwikkelingsprojecten. Gedachte is op deze wijze een bijdrage te leveren aan de verdere kennisontwikkeling in projecten en eigen (lerende) organisatie.

Organisatie en adviseurs

De Kring kent een bestuur. Het eerste jaar staat onder voorzitterschap van mede-initiatiefnemer Berenschot in de persoon van Pieterjan van der Hulst. De volgende partijen nemen deel voor de periode 2010 – 2015:

  • Akro Consult
  • Berenschot
  • Brink Groep
  • Deloitte
  • Movares
  • Stibbe