platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
SKG LOGO

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een initiatief van overheden, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende marktpartijen, die zich professioneel met gebiedsontwikkeling bezighouden. Sinds de oprichting in 2006 ondersteunen zij (financieel en inhoudelijk) de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Daarnaast maakt de SKG kennisbijeenkomsten, Gebiedsontwikkeling.nu en de krant 'Gebiedsontwikkeling 2GO' mogelijk.

Doelstellingen SKG:

 • Goed opdrachtgeverschap door overheid en marktpartijen;
 • Het leggen van verbindingen tussen relevante disciplines, (beleids-) sectoren, markt en overheid;
 • Het verbeteren van kwaliteitsbewustzijn, marktgerichtheid en tempo in projecten;
 • Het optimaliseren van de randvoorwaarden, onder andere in wetgeving en opleidingen;
 • Het leren uit de praktijk van projecten.

Partners

De huidige partners van SKG zijn, naast de TU Delft:

 • AM,
 • Amvest,
 • Blauwhoed,
 • Bouwinvest
 • BPD,
 • de Alliantie,
 • Deltacommissaris,
 • Gemeente Amsterdam,
 • Gemeente Barneveld,
 • Gemeente Breda,
 • Gemeente Delft,
 • Gemeente Den Haag,
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Eindhoven,
 • Gemeente Groningen,
 • Gemeente Nijmegen,
 • Gemeente Purmerend,
 • Gemeente Rotterdam,
 • Gemeente Tilburg,
 • Gemeente Utrecht,
 • Havensteder,
 • Heijmans Vastgoed,
 • Hurks bouw & vastgoedontwikkeling,
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • NS Stations,
 • Provincie Gelderland,
 • Provincie Noord-Brabant,
 • Provincie Noord-Holland,
 • Provincie Zuid-Holland,
 • Rabo Real Estate & Finance,
 • Rijksvastgoedbedrijf,
 • Staatsbosbeheer
 • Synchroon,
 • Syntrus Achmea,
 • Waterschap Amstel Gooi en Vecht,
 • VORM.

Kring van Adviseurs

Sinds augustus 2010 heeft de SKG ook een Kring van Adviseurs (KvA). De KvA levert een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling in gebiedsontwikkelingsprojecten. 

De volgende partijen nemen deel in de KvA:

 • Akro Consult
 • Brink Groep
 • Deloitte
 • Movares
 • Stibbe

Participatie

Heeft u interesse om als bedrijf partner te worden (financieel en/of inhoudelijk) van het SKG-kennisnetwerk? Voor deelname aan een project of aan een programma en voor informatie over de participatiemogelijkheden, kunt u zich wenden tot directeur Tom Daamen (T.A.Daamen@tudelft.nl).

Wilt u meer weten over SKG? Klik hier voor de brochure. Of lees het jaarrapport :