Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (kortweg: SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. SKG-partners doen een jaarlijkse schenking aan de stichting en geven samen met de TU Delft richting en inhoud aan het kennisprogramma van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling. Hiermee vervult de SKG haar missie: het bevorderen van een professionele, reflectieve gebiedsontwikkelingspraktijk gericht op een duurzame gebouwde omgeving.

SKG Team 2022 door Sander van Wettum / Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Doelstellingen SKG

  • Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor de gebiedsontwikkelingspraktijk
  • Het verbinden van voor het vak relevante partijen, kennisdisciplines en beleidssectoren
  • Het bevorderen van (meer) kwaliteit, duurzaamheid en voortgang in projecten
  • Het bijdragen aan voor het vak relevante opleidingen en onderzoeksprogramma’s
  • Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen wetenschap en praktijk.

Partners

Naast de TU Delft heeft de SKG een groeiend aantal publieke en private partners. De lijst met partners op de website van SKG en onze gebiedsontwikkeling.krant. Heeft u interesse om uw organisatie te verbinden met ons kennisnetwerk? Voor samenwerking, deelname aan een project of volledig partnerschap kunt u contact opnemen met directeur Tom Daamen via de website van SKG.

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de SKG-pagina van de TU Delft vindt u een aantal gegevens die bij deze ANBI-status horen.


Cover: ‘SKG Team 2022’ door Sander van Wettum / Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)