Agenda

Samenwerken aan de Openbare Ruimte

IJzaal PDZ, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam door Pakhuis de Zwijger

21 mei 2024

Slimme Stad Parade

Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA U door City Deal ‘Slim Maatwerk, Provincie Utrecht, DMI, DKHGSL en de Future City Foundation

23 mei 2024

Optoppen op Topniveau

IJzaal PDZ door Pakhuis de Zwijger

28 mei 2024

Dag van de Ruimtelijke Ordening

NBC Congrescentrum, Nieuwegein door De organisatie van de dag is in handen van het ministerie van BZK, in samenwerking met de ministeries EZK, I&W, LNV, VWS, OCW en DEF en ook VNG, IPO en UvW.

30 mei 2024

Gebiedsontwikkeling, deelmobiliteit voor iedereen

Quinton House, Nieuwegracht 60, Utrecht door Platform31 en het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit

30 mei 2024

Samen Groen Ondernemen

IJzaal PDZ door Pakhuis de Zwijger

3 juni 2024

Geluid in het omgevingsplan

Webinar door Platform31

3 juni 2024

Seminar Omgevingswet: ‘Zo haal je meer uit het programma: toepassingen, gebruik, verbinding’

Elba\REC Amersfoort, Paulus Borstraat 41 Amersfoort door ELBA\REC

4 juni 2024

Voorjaarscongres van de Vereniging van Grondbedrijven

Kampen door Vereniging van Grondbedrijven

5 juni 2024

Werksessies Natuurinclusief Bouwen voor gezondheid

Landgoed Zonnestraal - Hilversum door KAN Platform, Alles is Gezondheid en ONE Architecture

6 juni 2024

De Meerkernige Stad

IJzaal PDZ door Pakhuis de Zwijger

20 juni 2024

Conferentie ‘Nederland voor toekomstige generaties’

Utrecht (Exacte locatie volgt) door Rli

20 juni 2024

De kracht van experimenteren - eindsymposium Crisis- en herstelwet

Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, 2516 AH - Den Haag door Ministerie van BZK

20 juni 2024

De Dag van de Stad

Apeldoorn door Platform31

4 november 2024