Gastbijdrage insturen & richtlijnen voor auteurs

Gebiedsontwikkeling.nu staat open voor praktijkgerichte bijdragen uit wetenschap en praktijk. De redactie moedigt betrokken professionals expliciet aan om hun kennis, ervaring en onderbouwde mening op het platform te delen en helpt auteurs waar nodig om tot een passende publicatie te komen.

gastbijdrage.png door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Bijdragen kunnen diverse vormen hebben, zoals een opiniestuk, stevig achtergrondartikel, vernieuwende analyse of inspirerende casus. We bieden in ruil daarvoor aandacht voor uw bijdrage van onze ruim 30 duizend unieke bezoekers per maand, plus 20 duizend volgers via onze social media & nieuwsbrief.

Mogelijkheden

Hieronder vindt u de verschillende soorten artikelen die wij publiceren, met per soort een globale richtlijn voor het aantal woorden. Twijfelt u over de exacte insteek? Wij denken graag met u mee.

 • Nieuws: bericht over een belangrijke ontwikkeling voor gebiedsontwikkeling (500)
 • Opinie: uw mening over een aspect van gebiedsontwikkeling, inclusief toelichting (800 - 1000)
 • Onderzoek: artikel over de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek (wetenschappelijk of in de praktijk) voor gebiedsontwikkeling (1200 -1500)
 • Casus: beschrijving van een (bijna) afgeronde gebiedsontwikkeling inclusief geleerde lessen (1500)
 • Verslag: bespreking van de belangrijkste uitkomsten van een bijeenkomst over gebiedsontwikkeling (800)
 • Recensie: bespreking van een boek of andere uitgave over gebiedsontwikkeling (1000 - 1200)
 • Analyse: nieuw perspectief op een aspect van gebiedsontwikkeling door samenvoeging van meerdere bronnen, inclusief uw eigen conclusie hieruit (1000)

Richtlijnen 

Vermeld in uw voorstel voor een gastbijdrage de volgende punten:

 • Wat is de aanleiding voor uw bijdrage (zoals een probleem, kans, inzicht of ontdekking)?
 • Wat zijn de gevolgen van die aanleiding voor het domein van gebiedsontwikkeling?
 • Welke partijen (zoals overheden, burgers, bedrijven en andere organisaties) zijn erbij betrokken?
 • In welke praktijkomgeving vindt uw aanleiding plaats?
 • Wat kunnen collega-gebiedsontwikkelaars leren van deze aanleiding?

We stellen het erg op prijs als u zoveel mogelijk bronnen in uw tekst vermeldt. Doe dit het liefst als links naar de online bron. Eventueel kunt u ook gebruikmaken van voetnoten naar wetenschappelijke literatuur.

Procedure

 • Stuur het idee voor de bijdrage die u wilt schrijven op naar redactie@gebiedsontwikkeling.nu
 • De redactie geeft binnen enkele werkdagen feedback op uw idee en adviseert over type bijdrage en lengte
 • Als de bijdrage uitgewerkt is, kijkt een redacteur naar de tekst en geeft waar nodig aanvullende vragen en suggesties
 • Na inhoudelijk akkoord maakt de eindredactie eventueel nog enkele kleine aanpassingen, zoals in de kop, intro en tussenkoppen, plus dat zij let op helder taalgebruik en checkt of afbeeldingen van voldoende kwaliteit zijn en voorzien van de juiste rechten of toestemmingen 
 • We publiceren het artikel op onze website (inclusief onze social media en eventueel in de nieuwsbrief) en informeren u hierover, zodat u het artikel ook onder aandacht kunt brengen van uw eigen netwerk

We kijken uit naar uw bijdrage!


Cover: ‘gastbijdrage.png’ door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)