Analyse

Impressie vogelvlucht ''The Line'' door NEOM (bron: NEOM)

The Line in de woestijn: kansrijke miljoenenstad of fata morgana

Een hypermoderne, duurzame stad die letterlijk op één lijn wordt gebouwd – dwars door Saudi-Arabië. Goed voor 9 miljoen inwoners zonder dat er een auto te bekennen is. Belooft het futuristische ontwerp van The Line een nieuwe vorm van stedelijkheid?

Casus

29 september 2022

Kunstmatige intelligentie door Have a nice day Photo (bron: Shutterstock)

Big Data in gebiedsontwikkeling: een fluwelen revolutie?

Big Data gaat de wereld van de gebiedsontwikkeling op de kop zetten. Althans, dat is wat we al een tijd horen. Volgens Joost van den Hoek is de revolutie inderdaad aan de gang – zij het in een fluwelen vorm.

Analyse

27 september 2022

Kleurrijke kerktuin en stadhuistoren door Maarten Hoorn (bron: Maarten Hoorn)

Afname winkelmeters biedt kansen voor dorpen en steden

Niemand wordt vrolijk van leegstaande panden in de kernen van dorpen en steden. De keerzijde is dat hier kansen ontstaan voor transformatie. Een succesvolle transformatie-aanpak vergt een brede gemeentelijke inzet.

Analyse

22 september 2022

Seniorenwoning in Zeeland door Charlotte Bleijenberg (bron: Shutterstock)

Het wonen voor ouderen vergt meer locaties: sleutelrol voor gemeenten

De wil is er wel om meer woningen voor ouderen te realiseren maar tussen de bekende droom en daad zitten nog wel wat zaken in de weg. Platform31 bracht de knelpunten in kaart en introduceert het maatschappelijk grondbeleid van gemeenten als sleutel.

Analyse

20 september 2022

Speeltuin door Scouse Smurf (bron: Flickr)

“Herwaardeer de buurt als gezonde en sociale leefomgeving”

Een gezonde en sociale leefomgeving is onmisbaar, juist in tijden van de grote ruimtelijke transities die ons staan te wachten. RVS en CRA roepen op tot actie. Zij zijn ervan overtuigd dat ruimtelijke condities de sociale cohesie kunnen bevorderen.

Analyse

19 september 2022

Nieuwbouwwijk in Amsterdam-Oost door StevenK (bron: Shutterstock)

NEPROM: bezwaar- en beroepsprocedures zorgen voor onnodige vertraging woningbouw

Woningzoekenden worden ernstig gedupeerd door bezwaar- en beroepsprocedures die zorgen voor onnodige vertraging. Dat concludeert NEPROM na eigen onderzoek. De vereniging pleit daarom voor het aanpassen van wet- en regelgeving.

Analyse

9 september 2022

Gemeentehuis Montferland door Apdency (bron: Wikimedia Commons)

Dit is wat het Didam-arrest betekent voor de praktijk van gebiedsontwikkeling

Met het Didam-arrest van de Hoge Raad werd het voor de overheid lastig om een pand of stuk grond een-op-een te verkopen. Advocaat Manfred Fokkema brengt negen maanden later de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in kaart aan de hand van acht casussen.

Uitgelicht
Analyse

24 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (bron: Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022

Manhattan, New York door IM_photo (bron: Shutterstock)

New York na twee jaar corona: mensen keren voorzichtig terug, maar trek uit de stad lijkt structureel

Wat zijn de definitieve gevolgen van de coronapandemie voor de toekomst van de stad? In New York keren bewoners langzaamaan weer terug, maar experts vrezen dat de trek uit de stad misschien wel structureel is.

Analyse

26 juli 2022

Concept van energieopslagsysteem. Hernieuwbare energie - fotovoltaïsche, windturbines en Li-ion batterijcontainer in frisse natuur. 3d rendering. door petrmalinak (bron: Shutterstock)

Doe de Tienkamp: de energietransitie naar de hoogste versnelling #3

Wat kunnen gemeenten doen om de energietransitie te laten slagen? In dit laatste deel van de serie ‘Doe de Tienkamp’ zetten adviseurs Agnes Franzen, Wouter van den Wildenberg en Pam Engwirda de opgaven, dilemma’s en instrumenten op een rij.

Analyse

22 juli 2022

Windmolen door jwvein (bron: pixabay.com)

Doe de Tienkamp: de energietransitie naar de hoogste versnelling #2

De duurzame ‘Doe de tienkamp!’ sluit af met een drieluik over de energietransitie. In deel 2 kijken Agnes Franzen (SKG), Wouter van den Wildenberg en Pam Engwirda (beide Fakton) naar de regio en de regionale energiestrategieën.

Uitgelicht
Analyse

12 juli 2022

Rijk als marktmeester door Studio Doeke (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Uitvoering revisited: op naar een missie-gedreven gebiedsontwikkeling

De oogst van het SKG Jaarcongres was duidelijk: we willen gaan uitvoeren! Een sector met een missie: op een samenhangende manier verschillende opgaven realiseren. Tom Daamen en Co Verdaas zetten de koers uit, met hulp van Mariana Mazzucato.

Analyse

11 juli 2022

Windmolenpark op zee door Cinematographer (bron: Shutterstock)

Doe de Tienkamp: de energietransitie naar de hoogste versnelling #1

De duurzame ‘Doe de tienkamp!’ sluit af met een drieluik over de energietransitie. In deel 1 nemen Agnes Franzen (SKG), Wouter van den Wildenberg en Pam Engwirda (beide Fakton) de Europese context en de rol van het Rijk onder de loep.

Uitgelicht
Analyse

5 juli 2022

ruilverkaveling.jpg door GiGra (bron: Shutterstock)

Laat het wassende water maar komen: Nederland kan het aan

Hebben we nog geloof in de watermachine die Nederland al eeuwen beschermt tegen de zee? Innovator/publicist Ties Rijcken is er vast van overtuigd dat we techniek de zeespiegelstijging kunnen opvangen. Er kan dus gebouwd worden, ook in laag-Nederland.

Analyse

17 juni 2022

Lege kavel in Japan door kawamura_lucy (bron: Shutterstock)

Voortdurende prijsstijgingen zetten onvoorwaardelijk grondbod onder druk

Gemeenten kiezen marktpartijen vaak op basis van plankwaliteit en grondbod. De laatste variabele staat onder druk door stijgende prijzen. Adviseur Maurice Schenk (Akro Consult) heeft 7 tips om beter met het grondbod om te gaan.

Uitgelicht
Analyse

15 juni 2022

Klimaatonderlegger Meierijstad door Thomas Jansen, landschapsarchitectuur en gebiedsinnovatie (bron: Thomas Jansen, landschapsarchitectuur en gebiedsinnovatie)

Decentrale overheden en integraal werken aan duurzaamheid: 6 cases langs de meetlat

Hoe werken decentrale overheden aan duurzaamheid? Veelal overheerst het sectorale denken waardoor de samenhang binnen gebiedsontwikkelingen verloren gaat. Adviseurs Lidwien Reyn en Ruud Schuurs schetsen een alternatieve, meer verbindende aanpak.

Analyse

14 juni 2022

3 June 2022, Eemshaven, Holland. Aerial view of new datacenter of Google Alphabeta near Delfzijl in the province of Groningen. Behind the blue RWE power plant. On the clear horizon sea Waddenzee. door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Datacenters bouwen? Dan is een krachtige, hybride en duidelijke overheid noodzakelijk

Laten we niet al te hypocriet doen ten aanzien van de noodzaak van de bouw van datacenters, zeggen lectoren Cees-Jan Pen en Bart Wernaart. Maar een krachtige, hybride en duidelijke overheid is in dit dossier wel noodzakelijk.

Analyse

10 juni 2022

Halte Ternoot met nieuwe woontorens door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Voorkomen van vertraging woningbouw door slim inzetten van grondbeleid en expertise

De druk op de Nederlandse woningmarkt is historisch hoog, maar door de schaarse ruimte ligt vertraging op de loer. Het ministerie van BZK en de RVO presenteren oplossingen om vertraging in de woningbouwopgave te voorkomen.

Analyse

10 juni 2022

Amsterdam, The Netherlands - 12 September 2021: Woonprotest demonstration against housing crisis in Amsterdam, woman wearing sign door etreeg (bron: Shutterstock)

Hoe de woningmarkt vastliep en waar doorbraken mogelijk zijn

Onderzoekers Wouter Jan Verheul en Fred Hobma analyseren hoe de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar vast is gelopen. Daarbij maken zij duidelijk aan welke vier grote knoppen van het systeem gedraaid moet worden om doorbraken te forceren.

Analyse

9 juni 2022

ROCHEFORT, BELGIUM - JULY 13, 2021: Drone view of some streets and houses heavily damaged from the historic floods in Rochefort, Belgium in July 2021-min door Great Pics - Ben Heine (bron: shutterstock)

“De financiering van klimaatadaptatie in steden is een debacle”

Klimaatadaptatie is de komende jaren een van de belangrijkste thema’s in steden en stedelijke gebieden. Alleen, zegt een groep van ruim 30 wetenschappers, is het vaak volstrekt onduidelijk hoe dit proces gefinancierd moet worden.

Analyse

7 juni 2022