platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
ruilverkaveling.jpg

30 november 2021

“Nederland moet weer op de schop”

Dat we ruimtelijke ordening hebben losgelaten, is een belangrijke oorzaak van veel milieuproblemen. Door haar weer in te voeren, lossen we heel wat daarvan op. Dat meent landbouwkundige Joost van Kasteren.

GO Column Wouter Veldhuis

23 november 2021

“Versterk bestaande steden en dorpen”

De roep om snel veel woningen te bouwen, leidt volgens columnist Wouter Veldhuis te gemakkelijk tot een pleidooi voor nieuwe uitleglocaties. Er is binnen de bebouwde kom voldoende ruimte. “Versterk de vitaliteit in bestaande dorpen en wijken.”

GO Column Rinske Brand

8 november 2021

Bestrijd leegstand met stadmakers

Rotterdam kondigt aan de leegstand in de stad aan te willen pakken met een leegstandsfonds. Columnist Rinske Brand prijst het feit dat er actie wordt ondernomen, maar vindt ook dat lokale initiatieven aanspraak zouden mogen maken op dit fonds.

28 september 2021

Laten we ons bevrijden van de nuloptie

Uitgelicht

30 augustus 2021

Openbaar vertrouwen

19 juli 2021

Het is maar tijdelijk

Uitgelicht