Persoonlijk

Kristel Lammers door Marline Schoneveld (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022

Op elk balkon van de Trudo Toren staat een plantenbak voor bomen en struiken. Dit is wereldwijd het eerste natuurinclusieve bouwproject voor de sociale huursector door Rosanne de Vries (bron: shutterstock.com)

Maak Nederland natuurinclusief, stapje voor stapje

Natuurinclusief ontwikkelen staat volop in de belangstelling. Maar hoe geven gemeenten en marktpartijen daar concreet invulling aan? Ingrid Sloots stelde een vijf stappenplan op.

Uitgelicht
Persoonlijk

21 september 2022

Wandelende mensen in het Zuiderpark, Den Haag. door Gabriela Beres (bron: Shutterstock)

Omgevingswet biedt kansen om gezondheid goed te verankeren

Gezondheid wordt onder de Omgevingswet een van de onderwerpen die overheden mee moeten nemen in hun besluitvorming. Arjan Nijenhuis en Irma Dekker van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' spreken met Platform31 over wat en hoe.

Persoonlijk

14 september 2022

Hotel New York in Rotterdam door Stanislavskyi (bron: Shutterstock)

Publieke ruimte: iedereen profiteert en betaalt mee

De overheid legt traditiegetrouw de openbare ruimte in de stad aan betaalt deze. Dat kan echter ook anders, concludeert Wouter Jan Verheul na onderzoek in diverse steden. Ook andere partijen verdienen aan het publieke domein en kunnen meebetalen.

Persoonlijk

8 september 2022

Ruimtelijke planning door p-jitti (bron: Shutterstock)

Hugo’s spaghettiberg is oneetbaar

Te lang was het Rijk afwezig in de ruimtelijke ordening van Nederland. Minister Hugo de Jonge wil het tij keren en komt met het NOVEX-programma. Friso de Zeeuw is positief over de insteek maar stelt wel forse aanpassingen voor.

Persoonlijk

7 september 2022

Frans Soeterbroek door Ruimtemaker (bron: Ruimtemaker)

De burger volwaardig aan tafel

Socioloog Frans Soeterbroek schreef een essay over de rol van burgers bij gebiedsontwikkeling. Hij houdt een gepassioneerd pleidooi om de inzet en creativiteit van bewoners ten volle te benutten. Voor betere plannen en minder kans op NIMBY.

Uitgelicht
Persoonlijk

7 september 2022

Marian Stuiver door Sjef Prins (bron: APA Foto)

De symbiotische stad: mens en natuur beter in balans

Bodem en water moeten leidend worden bij gebiedsontwikkelingen. Zeker in de stad. Hoe, daar geeft WUR-wetenschapper Marian Stuiver tips voor in haar nieuwe boek 'De symbiotische stad'.

Persoonlijk

6 september 2022

Windmolens in het landschap door fokke baarssen (bron: Shutterstock)

“Wij leggen de vinger op de zere plek, daarom zijn we niet altijd de populairste”

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert al 35 jaar op onafhankelijke wijze over de inhoud van milieueffectrapporten, maar ondanks alle ruimtelijke uitdagingen en transities is het instrument nog lang niet altijd vanzelfsprekend

Uitgelicht
Persoonlijk

6 september 2022

Microwoning Gouda door microwoning.com (bron: microwoning.com)

“Dit kan een nieuw segment in de woningmarkt worden”

Kleine woningen op grond of op het dak van particuliere eigenaren. Dat lijkt een druppel op de gloeiende plaat van de woningcrisis, maar initiatiefnemer Matthijs Rolleman denkt daar anders over.

Persoonlijk

5 september 2022

Tak Lam en Erik Leijten bij De Caai in Eindhoven door Reinier Bergsma (bron: bpd bouwfonds gebiedsontwikkeling)

BPD Woningfonds zet met gemeenten in op duurzame betaalbaarheid

BPD heeft een eigen Woningfonds opgezet om middeldure huurwoningen toe te voegen aan haar gebiedsontwikkelingen. Daarmee blijft zij ook langer als gebiedspartner betrokken. Tak Lam en Erik Leijten reflecteren op aanpak en resultaten.

Persoonlijk

2 september 2022

De woonunits van North Orleans in Amsterdam zijn 30m2 groot en hebben elk een eigen balkon op west, zuid of oost, zodat bewoners altijd op een tijdstip van de dag in de zon kunnen zitten. Een essentiële kwaliteit, volgens Mastenbroek. door SeARCH (bron: SeARCH)

Architect Bjarne Mastenbroek wil meer misverstanden en rommeligheid in de stad

Stedelijke verdichting vindt op dit moment veelal plaats volgens strak ingesnoerde top-down planning. Dat leidt volgens Bjarne Mastenbroek, directeur van architectenbureau SeARCH, tot de dood in de pot. Hij houdt een pleidooi voor meer margeruimte.

Persoonlijk

30 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (bron: Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (bron: Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

Boek lezen door New Africa (bron: shutterstock.com)

Ontspannen genieten en bijleren deel 2: de GO.nu-boeken

Wat lezen we thuis in de hangmat of op reis? In de tweede aflevering van onze serie met GO.nu-zomertips dit keer de boeken. Een mooie mix van romans, vakboeken en nog-steeds-te-lezen klassiekers.

Persoonlijk

5 augustus 2022

Spoorzone Zwolle door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Spoorzone Zwolle: instappen zonder duidelijke eindbestemming

De Spoorzone in Zwolle is een lichtend voorbeeld van een coalition of the willing: een groep ondernemers, marktpartijen en ondernemers die samen werken aan de gebiedsinvulling. Anne-Marie Mosterman begeleidt vanuit de gemeente het proces.

Persoonlijk

4 augustus 2022

Luchtfoto Breda door Makeda Art (bron: shutterstock.com)

Breda en Tilburg verstedelijken integraal, met dank aan de regio

De Regionale Investeringsagenda (RIA) blijkt in de regio Breda-Tilburg goed te werken als vehikel om stedelijke ambities op elkaar af te stemmen. Om vervolgens daarmee op te trekken richting het Rijk. Tim van het Hof en Bas van der Pol leggen uit.

Persoonlijk

2 augustus 2022

Microfoon door PIX1861 / 1100 images (bron: pixabay.com)

Ontspannen genieten en bijleren deel 1: de GO.nu-podcasts

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de redactie en de rest van het SKG-team om suggesties. Te beginnen met de podcasts: wat zijn de aanraders voor in de hangmat of op reis?

Persoonlijk

29 juli 2022

Cities of Making door Circular Built Environment Hub, Faculteit Bouwkunde TU Delft (bron: tudelft.nl/stories)

Maak plek in de stad voor de maakindustrie

Waarom industrie wegdrukken als deze inmiddels schoon is en een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie? Het project Cities of Making waar de TU Delft in participeert, laat zien hoe de nieuwe maakindustrie steden sterker maakt.

Persoonlijk

15 juli 2022

Bettina Bock door Janita Sassen (bron: https://www.janitasassen.nl/)

Focus niet op krimp maar op de veerkracht van regio's

Met de bevolkingsgroei zou bevolkingskrimp in Nederland tot het verleden behoren. Dat gaat hoogleraar Bettina Bock iets te kort door de bocht. Zij pleit voor structurele aandacht voor de leefbaarheid in kwetsbare regio's.

Persoonlijk

14 juli 2022

Overstroming door Hans Braxmeier (bron: pixabay.com)

RED & BLUE: met elkaar de risico’s van klimaatverandering in beeld brengen

In het interdisciplinaire onderzoeksprogramma RED & BLUE brengen onderzoeksinstellingen, overheden en marktpartijen samen risico-inschattingen en oplossingen van klimaatverandering in kaart.

Persoonlijk

12 juli 2022

Patrick van der Klooster (links) en Francesco Veenstra (rechts) door Erik Smits (bron: bpd.nl)

Inspelen op de urgentie van nu of eerst verder vooruitkijken

Ze kijken met eigen ogen naar de verstedelijkingsopgave: Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en hoofd BPD Studio Patrick van der Klooster. De eerste wil de consequenties van keuzes goed doordenken, de tweede wil actie voor de mensenwensen van nu.

Persoonlijk

8 juli 2022