platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Vinex-wijk Oosterheem, Zoetermeer

22 september 2021

Op zoek naar zingeving in de complexe wereld van stedelijke ontwikkeling

Uitgelicht Hoe houd je het hoofd boven water in de steeds complexer wordende praktijk van gebiedsontwikkeling? Planoloog Jeroen Scholten redde zich via zijn opleiding en vakliteratuur. In dit essay deelt hij zijn zeven opgedane inzichten.

Helma Born

21 september 2021

Helma Born: “De vrijblijvendheid om te zoeken naar plekken om te bouwen, moet ervan af”

Helma Born licht toe waarom zij de overstap maakt van adviseur naar regiodirecteur bij BPD. En er is meer opmerkelijk transfernieuws in de wereld van gebiedsontwikkeling.

Bedrijvigheid Binckhorst

17 september 2021

10 jaar samen stadmaken op de Binckhorst #5 – de ontwerpers

Landschapsarchitect Wim Voogt en stedenbouwkundige Han Dijk stonden aan de basis van veel ruimtelijke ontwikkelingen in de Binckhorst. In het laatste deel in de serie geven zij hun kritische visie op deze organische gebiedsontwikkeling.