Thema’s

Hier vindt u de belangrijkste thema's van gebiedsontwikkeling, met per thema de artikelen die daar het meeste inzicht in geven.

Dossier Klimaatadaptatie door Sara Winter (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie

In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan - inclusief de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Omgevingswet door Peter Gudella (bron: Shutterstock)

Omgevingswet

De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van vier thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Energietransitie door Shaiith (bron: Shutterstock)

Energietransitie

In dit dossier vindt u de belangrijkste artikelen terug over de energietransitie, zoals bestaande objecten verduurzamen, duurzaamheid een plek geven bij nieuwe ontwikkelingen, en circulariteit meenemen in gebiedsontwikkeling.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Sociale Duurzaamheid door Roberto La Rosa (bron: Shutterstock)

Sociale Duurzaamheid

Wat is een ‘goede’ leefomgeving? Wat kunnen we doen in gebiedsontwikkeling om daaraan bij te dragen? En hoe meten we sociale duurzaamheid in steden eigenlijk? Dat leest u in dit dossier.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Financiering & Bekostiging door kram-9 (bron: Shutterstock)

Financiering & Bekostiging

Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Mobiliteit door zhangyang13576997233 (bron: Shutterstock)

Mobiliteit & Infrastructuur

Mobiliteit heeft een verbindende als ook een waardevolle functie binnen gebiedsontwikkelingen. In dit dossier vindt je belangrijkste artikelen over deze functionele en waardevolle rol van mobiliteit voor gebiedsontwikkeling.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Data & Digitalisering door ESB Professional (bron: Shutterstock)

Data & Digitalisering

In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling: wat is data, welke meerwaarde biedt ze, wat zijn goede voorbeelden, hoe ga je ermee aan de slag, en welke gevaren komen daarbij kijken?

Lees meer over dit thema ›

Dossier Woningbouwopgave door Michael Gaida (bron: Pixabay)

Woningbouwopgave

In dit dossier splitsen we uiteen wie voor welk deel van de woningbouw verantwoordelijk is, hoe de financiering in elkaar zit, welke rol plan- en grondbeleid daarbij spelen, en wat de alternatieven zijn voor traditionele bouw.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Ruimtelijk Ontwerp door Publiek domein (bron: Pixy)

Ruimtelijk Ontwerp

Wat doen ontwerpers en welke impact kan het ruimtelijk ontwerpen op gebiedsontwikkeling hebben? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken, interviews en verslagen rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Lees meer over dit thema ›

Dossier Gebiedstransformaties door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Gebiedstransformaties

Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Lees meer over dit thema ›

Op zoek naar een thema dat hier niet staat? We horen er graag over, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is.