platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Thema’s

Hier vindt u de belangrijkste thema's van gebiedsontwikkeling, met per thema de artikelen die daar het meeste inzicht in geven.

Op zoek naar een thema dat hier niet staat? We horen er graag over, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is. 

Dossier Data & Digitalisering

Thema Data & Digitalisering

20 juni 2022 — In dit dossier vindt u onze belangrijkste artikelen over data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling: wat is data, welke meerwaarde biedt ze, wat zijn goede voorbeelden, hoe ga je ermee aan de slag, en welke gevaren komen daarbij kijken?

Dossier Woningbouwopgave

Thema Woningbouwopgave

20 juni 2022 — In dit dossier splitsen we uiteen wie voor welk deel van de woningbouw verantwoordelijk is, hoe de financiering in elkaar zit, welke rol plan- en grondbeleid daarbij spelen, en wat de alternatieven zijn voor traditionele bouw.

Dossier Mobiliteit

Thema Mobiliteit & Infrastructuur

20 juni 2022 — Mobiliteit heeft een verbindende als ook een waardevolle functie binnen gebiedsontwikkelingen. In dit dossier vindt je belangrijkste artikelen over deze functionele en waardevolle rol van mobiliteit voor gebiedsontwikkeling.

Dossier Gebiedstransformaties

Thema Gebiedstransformaties (wonen én werken)

20 juni 2022 — Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Dossier Omgevingswet

Thema Omgevingswet

14 juni 2022 — De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van vier thema's geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact ervan.

Dossier Klimaatadaptatie

Thema Klimaatadaptatie inclusief PAS

14 juni 2022 — In een land met een rijke traditie aan ingenieuze ontwikkelingen, is klimaatadaptatie een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling. Dit dossier geeft een overzicht van de betekenis ervan - inclusief de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Dossier Energietransitie

Thema Energietransitie

14 juni 2022 — In dit dossier vindt u de belangrijkste artikelen terug over de energietransitie, zoals bestaande objecten verduurzamen, duurzaamheid een plek geven bij nieuwe ontwikkelingen, en circulariteit meenemen in gebiedsontwikkeling.

Dossier Financiering & Bekostiging

Thema Financiering & Bekostiging

23 maart 2022 — Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden. Het dossier Financiering & Bekostiging biedt een overzicht van de plaats, rol en werking van de financiële aspecten.

Dossier Sociale Duurzaamheid

Thema Sociale Duurzaamheid

23 maart 2022 — Wat is een ‘goede’ leefomgeving? Wat kunnen we doen in gebiedsontwikkeling om daaraan bij te dragen? En hoe meten we sociale duurzaamheid in steden eigenlijk? Dat leest u in dit dossier.

Dossier Ruimtelijk Ontwerp

Thema Ruimtelijk Ontwerp

17 januari 2022 — Wat doen ontwerpers en welke impact kan het ruimtelijk ontwerpen op gebiedsontwikkeling hebben? In dit dossier vindt u een verzameling van de voornaamste artikelen, onderzoeken, interviews en verslagen rondom deze vragen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Cover crisiscolleges corona

Thema Corona & #crisiscollege

21 april 2021 — In de serie ‘crisiscollege’ geven experts van binnen en buiten het vakgebied adviezen voor wat we kunnen leren van de corona-pandemie.