actueel
Klimaateffect atlas Amsterdam Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

8 dec 2017 - Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort.

Lees het hele artikel >

Ministerie Binnenlandse Zaken Kantelgeld maakt van City Deal echte topdeal

6 dec 2017 - Na afloop van een City Deal zijn grotere investeringen nodig om transities daadwerkelijk op gang te brengen.

Lees het hele artikel >

Zonnepanelen Bewonersparticipatie cruciaal voor aardgasvrije wijken

6 dec 2017 - We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners.

Lees het hele artikel >

verdieping
amsterdam stad Publicatie over stadsontwikkeling A’dam, toen, nu en straks

2 dec 2017 - Het Projectmanagementbureau van de Gemeente Amsterdam heeft een nieuwe publicatie gepresenteerd: “Mensen maken de stad; samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam”.

stad vuurwerk vernieuwing Kennisdossier zeventig jaar stedelijke vernieuwing

29 nov 2017 - Nederland kent een lange beleidstraditie van aandacht voor wijken. Vanuit de overtuiging dat evenwichtige woonmilieus van belang zijn voor de aantrekkingskracht van onze steden, investeren we al sinds…

Kantoren transformatie Leegstand kantorenmarkt daalt, maar blijft structureel hoog

29 nov 2017 - Ondanks de recente gemiddelde daling van de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt, is deze nog altijd hoog te noemen.

go scriptie modulair Modulair bouwen aan een circulaire economie

26 nov 2017 - Terwijl de bouwsector aan het herstellen was van de crisis, begon student Astrid Potemans in 2010 met studeren aan de Faculteit Bouwkunde in Delft. Op straat was het rustig met de bouw.

GO int Dossier Internationaal

24 okt 2017 - De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling onderzoekt de actuele praktijk van gebiedsontwikkeling en ontwikkelt oplossingskracht voor morgen. Oók grensoverschrijdend.

Go around the world_1000 GO around the world XXVI - From mega church to Mars city

24 okt 2017 - Hapklare brokken van het internet. Soms leerzaam, bizar, soms gewoon heel leuk. Lees wat ons heeft geïntrigeerd.

GO dossier Water & Ruimte Dossier Water & Ruimte

29 sep 2017 - In een land met een rijke traditie aan ingenieuze water-ontwikkelingen, is water een bekend thema binnen gebiedsontwikkeling.

straadkrant Tweede uitgave StraaDkrant: de straat voor een beter leefklimaat

29 sep 2017 - Dit jaar verscheen de tweede uitgave van de STRAADkrant: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten e.v.a..

actueel verdieping