actueel
"Fly away in a Robinson r22 beta" (CC BY 2.0) by archangel 12 Modernisering instrumentarium grondbeleid

23 feb 2018 - Modernisering van het grondbeleid staat op het ogenblik sterk in de belangstelling: in het kader van de aanstaande Omgevingswet worden momenteel de voorstellen voor de Aanvullingswet grondeigendom bed…

Lees het hele artikel >

"NDSM Wharf Crane Amsterdam - 14" (CC BY-SA 2.0) by andynash Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen stenen stapelen

23 feb 2018 - In gebiedsontwikkeling wordt meer en meer plek gevraagd voor maatschappelijke opgaven. Bouwen gaat niet alleen over stenen op elkaar leggen, maar over investeren in een duurzame, inclusieve samenlevi…

Lees het hele artikel >

nirov 100 jaar Nirov

22 feb 2018 - Het is deze maand 100 jaar geleden dat het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting werd opgericht, in de recente geschiedenis beter bekend als het Nirov.

Lees het hele artikel >

verdieping
Boek review 20 feb Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’

20 feb 2018 - Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. In het rijk geïllustreerde boek, dat 270 pagina’s telt, komen alle aspecten van het vakgebied aan de orde, en dat zijn er h…

Kantoren zuidas Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten

12 feb 2018 - In haar proefschrift aan de Universiteit van Groningen doet Christine Oude Veldhuis onderzoek naar de gevolgen van de nationale planologische beleidsvoering voor het functioneren van de Nederlandse ka…

Amsterdam Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

25 jan 2018 - In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1).

smart mobility deloitte Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 jan 2018 - In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen.

ks Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

19 jan 2018 - Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt.

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

2GO w2017 Gebiedsontwikkeling 2GO - Wintereditie 2018

12 jan 2018 - Blader online door de nieuwste wintereditie van Gebiedsontwikkeling 2GO krant. Een van de onderwerpen die hierin aangekaart wordt is de mogelijkheid tot samenwerking tussen woningcorporaties en belegg…

GO scriptie levendige pleinen Pleinen zonder programmering kunnen ook levendig zijn!

8 jan 2018 - Dat gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers inzetten op aantrekkelijke binnensteden is een logisch gevolg van de strijd om de consument.

actueel verdieping