Columns

Hans-Hugo Smit door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Hugo, waar is je ‘Moonshot’?

Columnist Hans-Hugo Smit gunt minister Hugo de Jonge een omgeving waarin fouten maken mag. Smit neemt de missie-georiënteerde filosofie van Mariana Mazzucato als voorbeeld om via experimenten de grote ruimtelijke opgaven aan te vliegen.

Hans-Hugo Smit

Opinie

25 juli 2022

Wouter Veldhuis door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Gegijzeld in het heden

Water en bodem moeten leidend worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland maar columnist Wouter Veldhuis bespeurt vooral veel talmen en dralen. Het CRa-toekomstatelier NL2100 biedt echter hoop.

Wouter Veldhuis

Opinie

19 juli 2022

Rinske Brand door Gebiedsontwikkeling.nu (Gebiedsontwikkeling.nu)

Making the place

Placemaking mag tegenwoordig een vast onderdeel van gebiedsontwikkeling zijn, met de echte betekenis van dat begrip heeft het volgens columnist Rinske Brand weinig te maken. “Is dit placemaking? Jane Jacobs zou haar hoofd schudden, vermoed ik.”

Rinske Brand

Opinie

5 juli 2022

Berichten uit Wenen door Céline Janssen (Gebiedsontwikkeling.nu)

Publiek-private organisaties maken Wenen sociaal

Doelen voor sociale duurzaamheid zijn in gebiedsontwikkeling al snel het kind van de rekening. Promovendus Céline Janssen ging op werkbezoek in Wenen en zag daar hoe het óók kan. Het geheim? Publiek-privaat stadtteilmanagement.

Onderzoek

18 juli 2022

RM_Groenblauwe_stad door Rèmon Mulder (Gebiedsontwikkeling.nu)

Groenblauw doet allen goed. Maar de bekostiging kan beter

Het belang van een groenblauwe leefomgeving is onomstreden. Toch is de inpassing in gebiedsontwikkelingen geen zekerheidje. Met name de bekostiging moet beter worden geregeld, zo blijkt uit onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft).

Uitgelicht
Onderzoek

15 juli 2022

Deelmobiliteit door 飞 韩  •  襄阳/中国 (pixabay.com)

Duurzame inpassing deelmobiliteit vergt betere aansturing

Deelmobiliteit is steeds vaker onderdeel van gebiedsontwikkelingen. Om bewoners over te laten stappen, is echter meer nodig dan wat deelauto’s neerzetten. Han-Paul van Westing en Theo Stauttener pleiten voor gebiedsregie.

Uitgelicht
Onderzoek

13 juli 2022

Thema’s ›

Cover crisiscolleges corona door Ineke Lammers (Gebiedsontwikkeling.nu)

Corona & #crisiscollege

In de serie ‘crisiscollege’ geven experts van binnen en buiten het vakgebied adviezen voor wat we kunnen leren van de corona-pandemie.

Lees thema ›

Dossier Gebiedstransformaties door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Gebiedstransformaties

Bij gebiedstransformaties proberen we de bestaande gebouwde omgeving aan te passen aan huidige en toekomstige behoeften. In dit dossier vindt u antwoorden uit onderzoek, in opinies en door middel van projectbesprekingen.

Lees thema ›

Residential area. Anew part of the city Gouda. Called Westergouwe. Lies 6.75 m below sealevel. door Abe Maaijen (Shutterstock)

Klimaatadaptieve maatlat sluit gebieden uit van verstedelijking

De ruimtelijke inrichting van Nederland moet 'klimaatadaptief' worden. Met water en bodem in een leidende rol. Het Rijk lanceert daar nu eerste instrumenten voor maar deze zijn volgens Friso de Zeeuw niet zonder risico's.

Opinie

11 juli 2022

Het Erasmus MC door trabantos (Shutterstock)

Erfpacht interessant instrument voor herontwikkeling zorglocaties

Zorglocaties liggen vaak strategisch & zijn daarmee interessant voor de toevoeging van woningbouw. Zorginstellingen die denken aan herontwikkeling van hun locatie kunnen erfpacht meenemen als interessant instrument. Zo houden ze greep op het gebied.

Opinie

4 juli 2022

Aerial view of the new residential district DUIN in Almere Poort, Flevoland, The Netherlands door Pavlo Glazkov (Shutterstock)

Woningmarkt is toe aan volledige renovatie: een economisch perspectief

De Nederlandse woningmarkt is toe aan een ingrijpende renovatie. Houd op met adhoc maatregelen en zet in op lange termijn structuurverbeteringen. 14 wetenschappers doen een voorstel met vier kernpunten dat ook de economie als geheel ten goede komt.

Opinie

30 juni 2022

SKG Partner worden?

GO.nu is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), hét kennisnetwerk voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Word nu partner