actueel
Publieke ruimte Van de praktijkredactie: ‘Stad maken lukt niet zonder waardenkader’

20 jan 2018 - Gebiedsontwikkeling volgens een dichtgetimmerde blauwdruk is inmiddels taboe, en terecht. Maar is het opstellen van een plan of vergezicht voor stedelijke ontwikkeling daarmee helemaal uit den boze? B…

Lees het hele artikel >

Delft hyperloop Stimulans voor stationsgebied, geen gamechanger zoals zelfrijdende auto

20 jan 2018 - Een jaar geleden won het studententeam van de TU Delft de prestigieuze hyperloop-wedstrijd in Californië met hun technische ontwerp voor dit futuristische transportconcept.

Lees het hele artikel >

fa Rijksbouwmeester: woningbouw juist gebaat bij innovatiedrang

18 jan 2018 - Emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw claimt dat ‘ziekelijke innovatiedrang’, gevoed door ‘hypes, hobby’s en onkunde’, de woningbouw remt. Rijksbouwmeester Floris Alkemade betoogt dat je ook positiever naar veranderingen kunt kijken.

Lees het hele artikel >

verdieping
ks Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

19 jan 2018 - Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt.

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

2GO w2017 Gebiedsontwikkeling 2GO - Wintereditie 2018

12 jan 2018 - Blader online door de nieuwste wintereditie van Gebiedsontwikkeling 2GO krant. Een van de onderwerpen die hierin aangekaart wordt is de mogelijkheid tot samenwerking tussen woningcorporaties en belegg…

GO scriptie levendige pleinen Pleinen zonder programmering kunnen ook levendig zijn!

8 jan 2018 - Dat gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers inzetten op aantrekkelijke binnensteden is een logisch gevolg van de strijd om de consument.

GO 2017 Terugblik 2017: deze artikelen mag je niet missen

30 dec 2017 - Omdat 2018 dicht voor de deur staat, blikken we terug op het afgelopen jaar. In 2017 ging het onder andere over binnenstedelijke verdichting, de naderende Omgevingswet, de kabinetsformatie en sterke …

Zo werkt gebiedsontwikkeling Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’ verkrijgbaar

27 dec 2017 - Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. In het rijk geïllustreerde boek, dat 270 pagina’s telt, komen alle aspecten van het vakgebied aan de orde, en dat zijn er h…

Veluwe Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

scriptie openbare ruimte dakpark Openbare tuinen voor en door de buurt

16 dec 2017 - Steeds vaker zijn andere partijen dan de overheid betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de openbare ruimte in een stad.

actueel verdieping