actueel
Schiedam A4 impressie Moederscheim Moonen Architects Schaarse ruimte dwingt tot creativiteit in Schiedam

19 mrt 2018 - Het Europese samenwerkingsprogramma URBACT, dat zich richt op de kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling van steden, heeft het afgelopen jaar uit 25 Europese landen 97 ‘Good Practices’ geselecteer…

Lees het hele artikel >

"" (CC BY-SA 2.0) by amsfrank Snelweg Landschap De Omgevingswet: hoog tijd om een nieuw bestek te schrijven

19 mrt 2018 - Binnenkort mogen we naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen. Hier op Texel bieden de partijen meer van hetzelfde. In Amsterdam is het niet anders.

Lees het hele artikel >

gulden feniks 2018 Jury NRP Gulden Feniks buigt zich over 67 inzendingen

18 mrt 2018 - Dit jaar zijn er in totaal 67 projecten ingezonden voor de NRP Gulden Feniks 2018. Alle ingezonden projecten die voldoen aan de criteria en voorwaarden dingen mee naar een felbegeerde NRP Gulden Fenik…

Lees het hele artikel >

verdieping
Boek review 17 maart Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’

20 mrt 2018 - Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. In het rijk geïllustreerde boek, dat 270 pagina’s telt, komen alle aspecten van het vakgebied aan de orde, en dat zijn er h…

ministerie buitenlandse zaken flickr In vier stappen naar circulair contracteren

18 mrt 2018 - Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap.

GO recensie cover Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

Kantoren zuidas Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten

12 feb 2018 - In haar proefschrift aan de Universiteit van Groningen doet Christine Oude Veldhuis onderzoek naar de gevolgen van de nationale planologische beleidsvoering voor het functioneren van de Nederlandse ka…

Amsterdam Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

25 jan 2018 - In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1).

smart mobility deloitte Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 jan 2018 - In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen.

ks Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

19 jan 2018 - Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt.

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

actueel verdieping