platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

actueel

Canary Wharf 1212

Innovatiedistrict: van enclave tot omgevingskatalysator

12 dec 2018 - VERSLAG Hoe creëer je spin-offs van binnenstedelijke innovatiedistricten naar omliggende wijken? Ervaringsdeskundigen delen via cases hun belangrijkste inzichten tijdens de Urban Transformation Conference.

Lees het hele artikel >

Cover GO recensie handboek projectontwikkeling

Projectontwikkeling als jongleren voor gevorderden

11 dec 2018 - RECENSIE Handboek Projectontwikkeling geeft een compleet overzicht, maar beperkt zich tot de status quo, concludeert Gabrielle Muris. “Bereidt dit boek toekomstige generaties projectontwikkelaars wel voldoende voor op de toekomst?”

Lees het hele artikel >

Metrostation Noorderpark 2018

OV-verbinding als niet-onderhandelbare voorwaarde voor Amsterdamse hoogbouw

10 dec 2018 - ANALYSE Hoogbouw in Amsterdam? Alleen als dat gepaard gaat met een goede ov-verbinding, inclusief bebouwing op het bijbehorende knooppunt, stelt stedenbouwkundige Matthijs de Boer.

Lees het hele artikel >

verdieping

Luchtfoto K-buurt 2

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

11 dec 2018 - ONDERZOEK Er is alleen sprake van participatie als er een minimum aan wederkerigheid is, betoogt onderzoeker Menno van der Veen. Samen met collega’s ontwikkelde hij daarom 10 participatienormen, die hij toetste in de Amsterdamse K-buurt.

Lees verder >

agenda

13 dec 2018 - Zwolle

Partnerdag Ruimte & Wonen

17 jan 2019 - Amsterdam

Real Estate Trendwatching Congres

31 jan 2019 - Amstelveen

Herontwikkeling Religieus Erfgoed

7 feb 2019 - Utrecht

Circulair vastgoed ontwikkelen

Go column cover 2

De NOVI als allesbinder?

7 dec 2018 - COLUMN Er is een gapend gat tussen duurzame experimenten en lange-termijnambities. De Nationale Omgevingsvisie kan het bindmiddel bij uitstek zijn, maar moet dat waarmaken in de beoogde perspectiefgebieden.

Lees verder >

bazaar istanbul

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van mierenkolonies

6 dec 2018 - PROMOTIE De stad is te beschouwen als een complex systeem met daarin een samenspel van technologiegestuurde, autonome stedelijke entiteiten, stelt planoloog Sharon Wohl in haar promotie aan de TU Delft.

Lees verder >

utrecht centraal

De financiële waarde van gebiedsontwikkeling voor de omgeving

30 nov 2018 - ONDERZOEK Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen.

Lees verder >

coverfoto artikel frank eikenaar

Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

29 nov 2018 - ONDERZOEK Wederopbouwwijken lenen zich uitstekend voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dat concludeert Frank Eikenaar in zijn afstudeerscriptie.

Lees verder >

Go column cover 2

Stop de begripsinflatie in gebiedsontwikkeling

28 nov 2018 - COLUMN Door begripsinflatie verliezen woorden als ‘duurzaamheid’, ínclusie’ en ‘democratie’ hun waarde, terwijl de bijbehorende opgaven juist urgenter worden.

Lees verder >

Cruquius Amsterdam

5 modellen voor gebiedsontwikkeling bij versnipperd grondeigendom

28 nov 2018 - ANALYSE Bij transformatieprojecten van bestaande gebieden zijn er vaak meerdere grondeigenaren met verschillende belangen. Via 5 modellen vertellen consultants van APPM hoe eigenaren tóch kunnen samenwerken aan gebiedsontwikkeling.

Lees verder >

Houthaven 22/11/2018

Grondprijzen woningbouw gemeenten stijgen niet mee met huizenprijzen

26 nov 2018 - ONDERZOEK Gemeentelijke grondprijzen voor woningbouwlocaties stijgen in 2019 gemiddeld 2,5%. Deze stijging is veel lager dan de gemiddelde prijsstijging van woningen (6 – 8%), die veroorzaakt wordt door de grote stijging van de bouwkosten.

Lees verder >

actueel verdieping