actueel
kantoren Meer Nederlands vastgoed in handen van buitenlandse beleggers

25 aug 2016 - Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen.

Lees het hele artikel >

park huizen Omgevingswet en gebiedsontwikkeling: worden de beloften ingelost?

24 aug 2016 - De huidige wetgeving voor de fysieke omgeving is een volgehangen kerstboom geworden die bijna omdondert. Met de Omgevingswet wil deze regering het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.

Lees het hele artikel >

mensen en gebieden Investeer in mensen en gebieden

23 aug 2016 - Combineer een place-based met een people-based benadering: investeer niet alleen in gebieden maar ook in mensen.

Lees het hele artikel >

verdieping
dortmund ruimtelijk De invloed van de gemeenten op de ruimtelijke kwaliteit

25 aug 2016 - Hoe sturen gemeenten als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van hun nieuwbouwwijken? Roelof Achterveld onderzocht het voor zijn master Real Estate and Housing aan de TU Delft.

onderzoek go scriptie
geld Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

24 aug 2016 - De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus.

rapport
GO minicollege woningbouw.png GO minicollege: Woningbouwlocaties in de stad

12 aug 2016 - Ons land kent een stevige behoefte aan extra woningen die kan oplopen tot 1 miljoen in 2040. Momenteel is een debat aan de gang of die woningbouw-opgave met transformatie gebouwen en terreinen binnen …

minicollege redactioneel
energie besparing Energiebesparing in de woningvoorraad

10 aug 2016 - In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten wor…

rapport
Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016 Praktijkcongres 2016: Toekomst van Gebiedsontwikkeling met Technologie

4 aug 2016 - De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen.

redactioneel
olympiche londen The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games

31 jul 2016 - Gezien het feit dat de Olympische Spelen van het afgelopen decennium elk gemiddeld 8,9 miljard USD hebben gekost, vragen de grootte en financiële risico’s om nadere studie.

rapport
klimaatakkoord parijs Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

29 jul 2016 - De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland.

rapport
Dossier Circulair3.png Dossier Circulaire Economie

28 jul 2016 - De laatste jaren is er een sterk groeiend geloof in de omvorming naar een circulaire economie als oplossing voor een breed scala aan vraagstukken waar steden in toenemende mate mee kampen.

redactioneel
actueel verdieping