actueel
NEPROM dvdp_5 ‘Draai de telescoop om en kijk opnieuw’

23 mei 2017 - Het is niet langer acceptabel dat de auto het straatbeeld bepaalt, er zit een groot gat tussen oude en nieuwe woningen als het gaat om de energietransitie en steden hebben een waanzinnig grote opgave …

Lees het hele artikel >

Apeldoorn Groene stad Ook Nieuwe Ladder Duurzame Verstedelijking vereist behoefteraming voor nieuwbouw in binnenstedelijk gebied

22 mei 2017 - Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bureau Stedelijke Planning en Stibbe hebben de wijzigingen geanalyseerd en concluderen dat de huidige verplichting om bij ee…

Lees het hele artikel >

Theo Koomenbuurt Effectieve afspraken voor gebiedsontwikkeling: Crisis-aanpak in Amsterdam smaakt naar meer

21 mei 2017 - Een ‘ongevraagd’ privaat voorstel, een flexibel stedenbouwkundig frame en bestemmingsplan, een kwaliteitsteam dat de rol van de welstandscommissie overneemt, en private kwaliteitsborging voor de plant…

Lees het hele artikel >

verdieping
china Productivity crucial in the development of house prices in China

19 mei 2017 - De komst van marktkapitalisme heeft de huizenprijzen in China dramatisch verhoogd. De gevolgen van agglomeratie zorgen ervoor dat de prijzen astronomisch stijgen, vooral in de grote steden en hun peri…

agenda

24 mei 2017 - Delft

Promotie: Dena Kasraian Moghaddam

26 mei 2017 - Delft

InDeSem '17: Crowded

30 mei 2017 - Amsterdam

PROVADA 2017

1 jun 2017 - Utrecht

Leerplein Omgevingswet samenwerken

koepel van haarlem Zoektocht naar betekenis van erfgoed

9 mei 2017 - Transformatieopgaven zijn aan de orde van de dag. In tegenstelling tot 20 jaar geleden wordt bestaand vastgoed weer gewaardeerd, blijft de sloophamer ongebruikt en krijgt een gebouw een volgend leven…

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Straat Amsterdam Klimaatadaptatie: verse kennis in hapklare brokken

1 mei 2017 - De afronding van het tweejarige onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ ging op 5 april gepaard met een beschouwing van de belangrijkste resultaten.

1 Leg een nieuw inhoudelijk fundament onder de verplichte 30% sociaal

20 apr 2017 - Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) concludeert in zijn studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood dat jongeren zich problematischer gedragen als ze de armste zijn in een rijke buurt.

Delta Nederland De Nieuwe Delta

7 apr 2017 - De Deltawerken in de Nederlands-Vlaamse Delta van Rijn, Maas en Schelde behoren tot de iconische monumenten van ons land, mede door de beeldbepalende kracht van de dammen en dijken.

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

innovation meeting Innovation, innovation, innovation: a new urban strategy mantra and the usual challenge of social inclusion

1 apr 2017 - Wat verstaan we precies onder ‘innovation district’? In verschillende steden wordt de term toegepast als veelbelovende strategie om productieve, inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling te verwezenl…

actueel verdieping