actueel
M 862 nr 0121.jpg Spoorzone Zwolle, op zoek naar de ziel van het gebied

29 aug 2016 - Zijn we wel met de juiste opgave bezig? Zijn er alternatieven die we over het hoofd hebben gezien? Hebben we wel de juiste partijen betrokken? Vragen die menige gemeente of maatschappelijke organisati…

Lees het hele artikel >

picnic brussel Ingenieurs over stadsontwikkeling: “Dit wordt de eeuw van de voetganger”

29 aug 2016 - Waar de 20ste eeuw duidelijk in het teken stond van de auto, zal het in deze eeuw de voetganger zijn die de steden leefbaar houdt.

Lees het hele artikel >

GO drone A1 GO drone: De nieuwe A1 bij Muiden

27 aug 2016 - Vlieg mee over de nieuwe verbrede A1 die vorige week opende. In de remmen en wachten achter de slagboom op de bootjes van de Vecht behoort nu tot het verleden.

Lees het hele artikel >

verdieping
industrie Energietransitie: grip op de ruimtelijke opgave met duurzame energie ruimtescanner

29 aug 2016 - Energie en ruimtelijke ordening raken met elkaar verweven als gevolg van het in toenemende mate decentraal opwekken van energie.

onderzoek
leiderschap GO minicollege: Leiderschap in gebiedsontwikkeling

29 aug 2016 - Of het nu over politiek of over gebiedsontwikkeling gaat: in bijna elke discussie klinkt vroeg of laat de verzuchting: ’we missen leiderschap’. Iedereen knikt instemmend.

minicollege redactioneel
Go scriptie6242547.png De invloed van de gemeenten op de ruimtelijke kwaliteit

25 aug 2016 - Hoe sturen gemeenten als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van hun nieuwbouwwijken? Roelof Achterveld onderzocht het voor zijn master Real Estate and Housing aan de TU Delft.

onderzoek go scriptie
geld Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen

24 aug 2016 - De politieke wens om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar consumptie en tegelijkertijd het belastingstelsel te vergroenen en minder complex te maken, is te ambitieus.

rapport
GO minicollege woningbouw.png GO minicollege: Woningbouwlocaties in de stad

12 aug 2016 - Ons land kent een stevige behoefte aan extra woningen die kan oplopen tot 1 miljoen in 2040. Momenteel is een debat aan de gang of die woningbouw-opgave met transformatie gebouwen en terreinen binnen …

minicollege redactioneel
energie besparing Energiebesparing in de woningvoorraad

10 aug 2016 - In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten wor…

rapport
Banner Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016 Praktijkcongres 2016: Toekomst van Gebiedsontwikkeling met Technologie

4 aug 2016 - De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen.

redactioneel
olympiche londen The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games

31 jul 2016 - Gezien het feit dat de Olympische Spelen van het afgelopen decennium elk gemiddeld 8,9 miljard USD hebben gekost, vragen de grootte en financiële risico’s om nadere studie.

rapport
actueel verdieping