platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

actueel

Plint hoek den haag

Restruimte? Bijvangst? Plint verdient juist een podiumplek!

18 dec 2018 - COLUMN “Laat de plint niet meer voor spek en bonen meedoen, maar geef haar het podium dat haar toekomt.” Jos Sentel maakt duidelijk dat het voorbij moet zijn met het gebrek aan waardering voor de kansen die de plint biedt.

Lees het hele artikel >

Luchtfoto waterland rechtenvrij

‘Stel ontwerpkracht centraal bij aanpak energietransitie en klimaatadaptatie’

18 dec 2018 - COLUMN De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is essentieel bij de aanpak van het belangrijke energie- en klimaatvraagstuk. Dat zegt Syb Groeneveld, directeur-bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees het hele artikel >

wageningen omgeving

‘Rijk moet de regie nemen bij inrichting leefomgeving’

17 dec 2018 - VISIE Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken over waar we bouwen, en hoe we dat klimaatneutraal doen, moet het Rijk de regie nemen. In Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs staat uitgelegd hoe dat kan.

Lees het hele artikel >

verdieping

Go column cover 2

Hoe groot is het groentekort?

14 dec 2018 - COLUMN Net als Milaan moeten we voor de verdichte stad niet alleen een bouwopgave formuleren, maar ook een groenopgave.

Lees verder >

Luchtfoto K-buurt 2

Wijkparticipatie? Eerst de buurt, dan de stedenbouwkundigen

11 dec 2018 - ONDERZOEK Er is alleen sprake van participatie als er een minimum aan wederkerigheid is, betoogt onderzoeker Menno van der Veen. Samen met collega’s ontwikkelde hij daarom 10 participatienormen, die hij toetste in de Amsterdamse K-buurt.

Lees verder >

bazaar istanbul

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van mierenkolonies

6 dec 2018 - PROMOTIE De stad is te beschouwen als een complex systeem met daarin een samenspel van technologiegestuurde, autonome stedelijke entiteiten, stelt planoloog Sharon Wohl in haar promotie aan de TU Delft.

Lees verder >

utrecht centraal

De financiële waarde van gebiedsontwikkeling voor de omgeving

30 nov 2018 - ONDERZOEK Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen.

Lees verder >

coverfoto artikel frank eikenaar

Gebiedsgericht verduurzamen in wederopbouwwijken

29 nov 2018 - ONDERZOEK Wederopbouwwijken lenen zich uitstekend voor het collectief opwekken en gebruiken van duurzame elektriciteit dankzij de doorgaans gunstige bezonning en hoeveelheid dakoppervlak. Dat concludeert Frank Eikenaar in zijn afstudeerscriptie.

Lees verder >

Go column cover 2

Stop de begripsinflatie in gebiedsontwikkeling

28 nov 2018 - COLUMN Door begripsinflatie verliezen woorden als ‘duurzaamheid’, ínclusie’ en ‘democratie’ hun waarde, terwijl de bijbehorende opgaven juist urgenter worden.

Lees verder >

Cruquius Amsterdam

5 modellen voor gebiedsontwikkeling bij versnipperd grondeigendom

28 nov 2018 - ANALYSE Bij transformatieprojecten van bestaande gebieden zijn er vaak meerdere grondeigenaren met verschillende belangen. Via 5 modellen vertellen consultants van APPM hoe eigenaren tóch kunnen samenwerken aan gebiedsontwikkeling.

Lees verder >

Houthaven 22/11/2018

Grondprijzen woningbouw gemeenten stijgen niet mee met huizenprijzen

26 nov 2018 - ONDERZOEK Gemeentelijke grondprijzen voor woningbouwlocaties stijgen in 2019 gemiddeld 2,5%. Deze stijging is veel lager dan de gemiddelde prijsstijging van woningen (6 – 8%), die veroorzaakt wordt door de grote stijging van de bouwkosten.

Lees verder >

actueel verdieping