actueel
amsterdam huizen woningen ‘Gebruik de maatschappelijke agenda als motor voor vernieuwing’

17 sep 2017 - Als architect met internationale ervaring heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving hoog in het vaandel.

Lees het hele artikel >

AUP Leren van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam

16 sep 2017 - Hoe willen we wonen? Die vraag staat centraal in de huidige discussie over de steeds drukker wordende stad Amsterdam.

Lees het hele artikel >

sluisbuurt Hoogbouw: Welkom Nimby (en Yimby)!

16 sep 2017 - Ook al zou ik het nu een uit de kluiten gewassen slaapstad noemen, toen ik een jaar of 10 was, was ik behoorlijk trots op de plaats waar ik opgroeide.

Lees het hele artikel >

verdieping
Dharavi Mumbai scriptie Incorporating social and economic production of space in redevelopment of informal settlements

13 sep 2017 - Economische en sociale netwerken vormen een essentieel onderdeel in het dagelijks bestaan van informele nederzettingen in het zuidelijke deel van de wereld.

Merwevierhaven Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak

1 sep 2017 - Gebiedstransformaties zijn dan wel gewenst, ze blijken in de praktijk duur en ingewikkeld. En in deze tijd moeten ze het zonder ruime subsidies stellen.

Eindhoven glow Eindhoven en Utrecht zijn voorbeelden voor ‘de culturele en creatieve stad’

3 aug 2017 - Wat houdt het in om een ‘creatieve’ of ‘culturele’ stad te zijn? De Europese Commissie heeft een tool ontwikkeld om culturele en creatieve steden te monitoren.

GO dossier financien Dossier Financiën

20 jul 2017 - Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met financiële investeringen waarmee de veranderingen in het gebied betaald worden.

maatschappelijk vastgoed Maatschappelijk vastgoed in verandering

15 jul 2017 - Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.

People and the earth PBL Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

Foster City Variable Vulnerability

12 jul 2017 - De veerkracht van steden ten aanzien van de stijgende zeespiegel kan vanuit verschillende aspecten worden onderzocht.

Zelfbouwwoningen Buiksloterham De eerste stappen naar een circulaire woningvoorraad

7 jul 2017 - De circulaire economie wint terrein. In steeds meer sectoren wordt de overstap gemaakt naar nieuwe verdienmodellen waarin duurzaam materiaalgebruik en klimaatneutrale productieprocessen centraal staan…

actueel verdieping