actueel
dorp groen panorama zon kerk Bouw nieuwe dorpen buiten de Randstad

23 mrt 2018 - Wel of niet bouwen in het groen? Een pleidooi van minister Kasja Ollongren van BZK veroorzaakte ophef onder gemeentebestuurders.

Lees het hele artikel >

woningbouw woning huizen residential Ollongren helpt gemeenten met te weinig middenhuur

23 mrt 2018 - De Samenwerkingstafel middenhuur is met aanbevelingen gekomen om het tekort aan huurwoningen in de prijsklasse tussen 700 en 1000 euro op te lossen.

Lees het hele artikel >

tristatecity no attribution Tristatecity is marketing; hou het daarbij

22 mrt 2018 - Om de ruimtelijk-economische relaties met onze buurlanden te versterken is volgens Friso de Zeeuw meer nodig dan een oppervlakkig marketingplan.

Lees het hele artikel >

verdieping
Boek review 17 maart Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’

20 mrt 2018 - Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. In het rijk geïllustreerde boek, dat 270 pagina’s telt, komen alle aspecten van het vakgebied aan de orde, en dat zijn er h…

agenda

29 mrt 2018 - Utrecht

ZEN congres Gasloze Nieuwbouw

29 mrt 2018 - Zuiderstrandtheater, Den Haag

Den Haag Vastgoed 2018

29 mrt 2018 - Amsterdam

Meet up Circulair Buiksloterham

ministerie buitenlandse zaken flickr In vier stappen naar circulair contracteren

18 mrt 2018 - Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap.

GO recensie cover Dwars door de traditionele juridische verkaveling heen

13 mrt 2018 - Onlangs verscheen de tweede druk van het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling. Het is geschreven door Arjan Bregman, Regina Koning en Rob de Win; allen zijn zeer ervaren in de wereld van gebiedson…

Kantoren zuidas Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten

12 feb 2018 - In haar proefschrift aan de Universiteit van Groningen doet Christine Oude Veldhuis onderzoek naar de gevolgen van de nationale planologische beleidsvoering voor het functioneren van de Nederlandse ka…

Amsterdam Particuliere woningbeleggers en toegankelijkheid van de woningmarkt: de casus Amsterdam

25 jan 2018 - In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’ (1).

smart mobility deloitte Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 jan 2018 - In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen.

ks Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

19 jan 2018 - Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt.

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

actueel verdieping