platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie
Excavator in construction site on sunset sky background

4 mei 2021

Experts: vooral de Rijksoverheid kan iets aan de grondprijzen te doen, niet de gemeenten

De vraag of lagere grondprijzen de woningbouw helpen versnellen wordt steeds vaker gesteld. Maar, zeggen experts opnieuw, die verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeenten. De Rijksoverheid heeft de (voornamelijk financiële) troeven in handen.

Nieuwbouw Urk, Nederland

30 april 2021

Nieuwe kritiek en verwachte vertraging zorgen opnieuw voor onrust rond Omgevingswet

Het is opnieuw onrustig rondom de Omgevingswet. Nieuwe vertraging dreigt door ICT-problemen en tegelijkertijd waarschuwen grote steden dat bouwprojecten door de complexiteit van de wet in gevaar komen.

Werkzaamheden naast station Groningen

22 april 2021

Noord-Nederland bouwt 220.000 extra woningen in ruil voor betere infrastructuur

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland kunnen de komende jaren 220.000 extra woningen bouwen, boven op de al toegezegde aantallen. In ruil daarvoor moet de infrastructuur in, van en naar het gebied verbeterd worden.

Nodig: daadkracht en drang

Internationaal onderzoek van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling voor de bekostiging van ov. 

Bekijk hier de aanbevelingen

Gebiedsontwikkeling.nu is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Lees verder ->