Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

11 constateringen over de ruimtelijke investeringen

1 februari 2010

2 minuten

Nieuws
Aan de vooravond van de bezuinigingen van VROM hield Bouwend Nederland in januari een debat over hoe de ruimtelijke agenda van ons land er de komende decennia uit zou moeten zien. Jan Peter Balkenende hekelde onder meer de regeldruk en pleitte voor meer centrale regie voor projecten van nationaal belang. Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling inspecteerde de ruimtelijke ontwikkelingen in elf korte punten. Ze staan hieronder.

  1. Nederland is niet af: Stedelijke vernieuwing, klimaat, woningbouw, mobiliteit en krimp vergen forse investeringen in de komende 25 jaar. De financieel-economische crisis, de komende overheidsbezuinigin- gen, en het binnenkort aflopen van de Vinex-opgave, maken het tot een urgente kwestie. De overheid munt momenteel echter uit in planning zonder geld en de markt (inclusief corporaties) lijkt even op zijn rug te liggen.

  2. Roepen om meer nationale regie is het foute antwoord, want een vlucht vooruit. Alleen selectief optreden met een uitvoeringsgratie en geld is succesvol gebleken. Het zal moeten komen van (samenwerken- de) steden en provincies, in wisselwerking met marktpartijen, corporaties, ontwerpers en de bevolking. Dat is de netwerksamenleving. Ook worden de opgaven in het alge- meen kleinschaliger van aard.

  3. Natuurlijk kan de rijksoverheid beter acteren dan ze nu doet: minder verkokerd, minder miereneukerig, duidelijker over wat zij wil met groene gebieden. Mooi Nederland is bij voorbeeld een naïef programma. Het gaat erom ruimtelijke kwaliteit in te brengen in maatschappelijk urgente pro- jecten en dat doe je niet zo. Mensen willen niet dat overal kassen, windmolenparken, megastallen en bedrijventerreinen neerge- plempt worden.

  4. De kans dat er een Ministerie voor Leefomgeving en Mobiliteit komt, is nog nooit zo groot geweest. De rijksoverheid kan wellicht meerjarig in een beperkt aantal gese- lecteerde grondexploitaties participeren.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022