Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

11 constateringen over de ruimtelijke investeringen

1 februari 2010

2 minuten

Nieuws Aan de vooravond van de bezuinigingen van VROM hield Bouwend Nederland in januari een debat over hoe de ruimtelijke agenda van ons land er de komende decennia uit zou moeten zien. Jan Peter Balkenende hekelde onder meer de regeldruk en pleitte voor meer centrale regie voor projecten van nationaal belang. Friso de Zeeuw, hoogleraar Gebiedsontwikkeling en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling inspecteerde de ruimtelijke ontwikkelingen in elf korte punten. Ze staan hieronder.

  1. Nederland is niet af: Stedelijke vernieuwing, klimaat, woningbouw, mobiliteit en krimp vergen forse investeringen in de komende 25 jaar. De financieel-economische crisis, de komende overheidsbezuinigin- gen, en het binnenkort aflopen van de Vinex-opgave, maken het tot een urgente kwestie. De overheid munt momenteel echter uit in planning zonder geld en de markt (inclusief corporaties) lijkt even op zijn rug te liggen.

  2. Roepen om meer nationale regie is het foute antwoord, want een vlucht vooruit. Alleen selectief optreden met een uitvoeringsgratie en geld is succesvol gebleken. Het zal moeten komen van (samenwerken- de) steden en provincies, in wisselwerking met marktpartijen, corporaties, ontwerpers en de bevolking. Dat is de netwerksamenleving. Ook worden de opgaven in het alge- meen kleinschaliger van aard.

  3. Natuurlijk kan de rijksoverheid beter acteren dan ze nu doet: minder verkokerd, minder miereneukerig, duidelijker over wat zij wil met groene gebieden. Mooi Nederland is bij voorbeeld een naïef programma. Het gaat erom ruimtelijke kwaliteit in te brengen in maatschappelijk urgente pro- jecten en dat doe je niet zo. Mensen willen niet dat overal kassen, windmolenparken, megastallen en bedrijventerreinen neerge- plempt worden.

  4. De kans dat er een Ministerie voor Leefomgeving en Mobiliteit komt, is nog nooit zo groot geweest. De rijksoverheid kan wellicht meerjarig in een beperkt aantal gese- lecteerde grondexploitaties participeren.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023