Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

€ 130 mlrd aan woningwaarde verdampt sinds crisis

30 augustus 2013

1 minuut

Nieuws DELFT - Sinds 2008 is een gemiddelde koopwoning in Nederland € 34.000 minder waard geworden. Gecorrigeerd voor inflatie zijn koopwoningen gemiddeld € 63.000 in waarde gedaald. Omgerekend naar alle koopwoningen in Nederland is sinds de start van de crisis € 130 mrd aan waarde in woningen verdampt.

Calcasa analyseerde het waardeverloop voor in de periode 1995-2013 gekochte woningen. Woningen gekocht in de periode 1995-2004 kennen over het algemeen een waardevermeerdering, terwijl woningen gekocht in de periode 2005-2013 te maken hebben met een waardeverlies. Woningen gekocht in 2008 kennen het grootste waardeverlies: € 34.000. De grootste relatieve waardedaling vindt plaats in Buren, Wijdemeren, Maasdriel, Geldermalsen en Zaltbommel. De gemeente Buren is koploper: een gemiddelde woning is daar € 71.000 in waarde gedaald sinds 2008.

Van de vijf grote steden in Nederland heeft Rotterdam het beste gepresteerd. Koopwoningen in de gemeente Rotterdam hebben sinds het begin van de crisis het minst aan waarde verloren in vergelijking met de andere grote steden: gemiddeld € 24.000. In Eindhoven is het waardeverlies het grootst geweest sinds het begin van de crisis: daar verloor een gemiddelde koopwoning € 42.000 aan waarde. Van alle grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) in Nederland heeft Groningen het beste gepresteerd. Een gemiddelde woning gekocht in 2008 heeft slechts € 10.000 aan waarde verloren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’



Meest recent

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024