2015.02.17_College tour_660

23 juni: Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015

27 mei 2015

3 minuten

Agenda
Na vier kennisbijeenkomsten vanuit de perspectieven van de gemeente, ontwikkelaar, corporatie en belegger is het tijd voor de wrap up: Wat is het maatschappelijk effect van de nieuwe Woningwet (Novelle Blok) op gebiedsontwikkeling? Wat mag wel, wat mag niet en waar zit het grijsgebied? Wie pakt welke rol op? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de komende tijd? En hoe nu verder?

De markt pakt het op, toch?!

Op dinsdag 23 juni blikken we in het Tolhuistuin te Amsterdam terug op de vier kennisbijeenkomsten. We gaan in gesprek met corporaties en de markt over de bevindingen. Er wordt vanuit de gebiedsontwikkeling gereflecteerd. Deelnemers nemen praktische handreikingen mee naar huis.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de afsluitende bijeenkomst van de College Tour 'Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok'.

Programma

16:30 - 17:00 Inloop

17:00 – 17:10 Welkom en opening
Agnes Franzen (Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

17:10 – 17:30 Paneldiscussie Corporaties
Met Jan van Barneveld (de Alliantie), Viviane Regout (Ymere) en Jaap Uithof (Staedion) o.l.v. Jacqueline van de Sande

17:30 – 17:50 Paneldiscussie Markt
Met Harm Janssen (BPD), Bart van Breukelen (Synchroon) en Maarten Janssen (Amvest)o.l.v. Jacqueline van de Sande

17:50 – 18:20 Reflectie vanuit de gebiedsontwikkeling
Friso de Zeeuw (BPD/TU Delft)

18:20 – 18:30 Slotwoord

18:30 – 19:30 Afsluitende borrel

Datum

: dinsdag 23 juni 2015 Tijd: 17:00-19:30. Inloop om 16:30
Locatie: Tolhuistuin (TUINZAAL), , IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam. Routebeschrijving

Aanmelden

Stuur een email met uw naam en organisatie naar gebiedsontwikkeling@tudelft.nl o.v.v. College Tour ‘Gebiedsontwikkeling na de Novelle van Blok’.

Organisatie

: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling i.s.m. Ymere

Achtergrondinformatie

Nieuwe Woningwet

De ‘Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting’ beoogt het functioneren van woningcorporaties als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. Voor corporaties heeft de wetswijziging verstrekkende gevolgen.

De aanpassingen betreffen met name:

  • de concentratie op kerntaken van toegelaten instellingen en de financiering van activiteiten;
  • de versterking van de positie van gemeenten richting toegelaten instellingen en ten aanzien van de regionale schaal;
  • de vormgeving van het toezicht op toegelaten instellingen waaronder de instelling van de Autoriteit woningcorporaties.

Bijlagen

College Tour #1: De gemeente

Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 1

‘Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 1’


Tijdens de eerste bijeenkomst van de College Tour werd Pierre van Rossum, algemeen directeur Grond en Ontwikkeling (voormalig OGA) bij de gemeente Amsterdam gevraagd zijn visie te delen.

Wat ik hoop en verwacht wat corporaties in ieder geval kunnen blijven doen - en dat zullen we dadelijk ook nog wel verder onderzoeken met elkaar - is dat ze in ieder geval in staat zijn en blijven om sociale huurwoningen te bouwen, zeker in nieuwe wijken. Zodat we niet eenzijdige nieuwe wijken aan het bouwen zijn. Dat vind ik essentieel, dat vindt ook de stad essentieel. - Pierre van Rossum

College Tour #2: De ontwikkelaar

Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 2

‘Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 2’


Voor de tweede bijeenkomst van de College Tour ontvingen we als gast Phillip Smits, algemeen directeur van Blauwhoed. De nieuwe Woningwet heeft grote betekenis voor het werk van de corporaties. Hoe ziet een commerciële ontwikkelaar de rol van de corporaties, waar kunnen corporaties nog het verschil maken in wijken en buurten en wat betekent dit voor de samenwerking?

Het is een slecht idee als corporaties zelf gaan ontwikkelen. Hun rol ligt in de sociale opgave en het creëren van sociale cohesie, wat resulteert in goede wijken met een mogelijke transformatieopgave. Het initiatief moet liggen bij de corporatie om iets te gaan doen, dat is hun rol. Dat gaat verder dan afnemer of inkoper, maar ze hoeven zelf niet de ontwikkelaar te zijn. - Philip Smits

College Tour #3: De corporatie

Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 3

‘Bijeenkomst 'College Tour Gebiedsontwikkeling': valt er een gat tussen corporatie en markt? 23 juni 2015 - Afbeelding 3’


In de derde bijeenkomst ontvingen we Hedy van den Berk, bestuurder van Havensteder. Hoe gaat een andere randstedelijke corporatie om met de Novelle? Hoe kijkt zij aan tegen de veranderende rollen in gebieds-ontwikkeling, specifiek in wijken en buurten?

We schakelen nu heel snel. We hebben het iedere dag over de nieuwe Woningwet en de consequenties worden met de dag zichtbaarder. Het wordt met de dag duidelijker op welke elementen we er echt last van zullen hebben [...] We kunnen er chagrijnig over doen, maar het is wel de nieuwe realiteit waar we ons in begeven. Onze mindset is nu dat we er vorm en inhoud aan moeten geven. Het is nodig om je werk te kunnen doen. De olifant staat in de kamer en we hebben hem met z’n allen wel geadresseerd. - Hedy van den Berk

College Tour #4: De belegger

Tijdens de vierde kennisdeelbijeenkomst vertelt Boris van der Gijp, Director Strategy & Research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, vanuit het perspectief van de belegger.

Beleggers zijn de nieuwe sociale huisvesters voor de middeninkomens.
Boris van der Gijp

Meer weten? Meld u nu aan voor de afsluitende bijeenkomst van de College Tour op 23 juni.

Lees verder:


Cover: ‘2015.02.17_College tour_660’Meest recent

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024