2013.08.15_Congres Omgevingswet 2013_660

25 september congres Omgevingswet 2013

16 augustus 2013

2 minuten

Agenda
Koning Willem-Alexander in de Troonrede: “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving.” Woensdag 25 september spreken meer dan 150 professionals op het congres Omgevingswet verder over uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Omgevingswet.

over eenvoud en over beter

Brengt de Omgevingswet de dynamiek in gebiedsontwikkeling in beweging? Welke ruimte gaat de Omgevingswet overheden, marktpartijen en burgers bieden? Wat moet er beter? Hoe kunnen het beste de vele open kwesties worden ingevuld?

woensdag 25 september

Op deze vragen gaat de tweede editie van het door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft georganiseerde congres Omgevingswet 2013 in. Het congres vindt plaats op a.s. in de Galgenwaard te Utrecht en is de gelegenheid bij uitstek om in één dag alles te horen van betrokkenen en experts op het gebied van de Omgevingswet.

Het wetgevingstraject stond het afgelopen jaar in het teken van het maken van goede wetteksten en van consultatie en toetsing. Denkkracht en kritisch vermogen van velen zijn ingezet om een kwalitatieve slag te kunnen maken. In hoeverre is dat gelukt, waar zitten de kansen voor versterking?

Arjan Bregman

In gesprek met prominente vertegenwoordigers van de verschillende overheden en met Natuur & Milieu verkent dagvoorzitter Karin Laglas de sterke en zwakke punten van de Omgevingswet. Hoe uitnodigend is de wet eigenlijk? Helpt de wet bij het ontslakken? Lost de wet de knelpunten uit de praktijk op? Is de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving wel ambitieus genoeg? En hoe kan voorgesorteerd worden op de implementatie? Friso de Zeeuw en geven hun visie op de wet vanuit een wetenschappelijke invalshoek, gekruid met gedegen kennis van de praktijk. Handvatten en scherpe blikken op de actuele stand van zaken en de perspectieven.

voordelen

De experts in de sessies delen hun inzichten over de thema’s privaat initiatief, modernisering van het instrumentarium voor grondbeleid en de metamorfose van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld Noordzeekanaalgebied wordt ingegaan op de vraag welke ruimte de Omgevingswet schept voor het innovatief omgaan met milieudruk en investeringen. En heel praktisch wordt ingegaan op de vraag hoe met de Crisis- en herstelwet nu al gewerkt kan worden met de instrumenten van de Omgevingswet. En wat de van het werken met een omgevingsplan zijn.

Volg het laatste nieuws over het congres Omgevingswet via Twitter en twitter mee met #OW2509.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022