2013.08.15_Congres Omgevingswet 2013_660

25 september congres Omgevingswet 2013

16 augustus 2013

2 minuten

Agenda
Koning Willem-Alexander in de Troonrede: “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving.” Woensdag 25 september spreken meer dan 150 professionals op het congres Omgevingswet verder over uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Omgevingswet.

over eenvoud en over beter

Brengt de Omgevingswet de dynamiek in gebiedsontwikkeling in beweging? Welke ruimte gaat de Omgevingswet overheden, marktpartijen en burgers bieden? Wat moet er beter? Hoe kunnen het beste de vele open kwesties worden ingevuld?

woensdag 25 september

Op deze vragen gaat de tweede editie van het door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft georganiseerde congres Omgevingswet 2013 in. Het congres vindt plaats op a.s. in de Galgenwaard te Utrecht en is de gelegenheid bij uitstek om in één dag alles te horen van betrokkenen en experts op het gebied van de Omgevingswet.

Het wetgevingstraject stond het afgelopen jaar in het teken van het maken van goede wetteksten en van consultatie en toetsing. Denkkracht en kritisch vermogen van velen zijn ingezet om een kwalitatieve slag te kunnen maken. In hoeverre is dat gelukt, waar zitten de kansen voor versterking?

Arjan Bregman

In gesprek met prominente vertegenwoordigers van de verschillende overheden en met Natuur & Milieu verkent dagvoorzitter Karin Laglas de sterke en zwakke punten van de Omgevingswet. Hoe uitnodigend is de wet eigenlijk? Helpt de wet bij het ontslakken? Lost de wet de knelpunten uit de praktijk op? Is de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving wel ambitieus genoeg? En hoe kan voorgesorteerd worden op de implementatie? Friso de Zeeuw en geven hun visie op de wet vanuit een wetenschappelijke invalshoek, gekruid met gedegen kennis van de praktijk. Handvatten en scherpe blikken op de actuele stand van zaken en de perspectieven.

voordelen

De experts in de sessies delen hun inzichten over de thema’s privaat initiatief, modernisering van het instrumentarium voor grondbeleid en de metamorfose van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld Noordzeekanaalgebied wordt ingegaan op de vraag welke ruimte de Omgevingswet schept voor het innovatief omgaan met milieudruk en investeringen. En heel praktisch wordt ingegaan op de vraag hoe met de Crisis- en herstelwet nu al gewerkt kan worden met de instrumenten van de Omgevingswet. En wat de van het werken met een omgevingsplan zijn.

Volg het laatste nieuws over het congres Omgevingswet via Twitter en twitter mee met #OW2509.


Cover: ‘2013.08.15_Congres Omgevingswet 2013_660’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023