2013.08.15_Congres Omgevingswet 2013_660

25 september congres Omgevingswet 2013

16 augustus 2013

2 minuten

Agenda
Koning Willem-Alexander in de Troonrede: “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving.” Woensdag 25 september spreken meer dan 150 professionals op het congres Omgevingswet verder over uiteenlopende aspecten met betrekking tot de Omgevingswet.

over eenvoud en over beter

Brengt de Omgevingswet de dynamiek in gebiedsontwikkeling in beweging? Welke ruimte gaat de Omgevingswet overheden, marktpartijen en burgers bieden? Wat moet er beter? Hoe kunnen het beste de vele open kwesties worden ingevuld?

woensdag 25 september

Op deze vragen gaat de tweede editie van het door de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft georganiseerde congres Omgevingswet 2013 in. Het congres vindt plaats op a.s. in de Galgenwaard te Utrecht en is de gelegenheid bij uitstek om in één dag alles te horen van betrokkenen en experts op het gebied van de Omgevingswet.

Het wetgevingstraject stond het afgelopen jaar in het teken van het maken van goede wetteksten en van consultatie en toetsing. Denkkracht en kritisch vermogen van velen zijn ingezet om een kwalitatieve slag te kunnen maken. In hoeverre is dat gelukt, waar zitten de kansen voor versterking?

Arjan Bregman

In gesprek met prominente vertegenwoordigers van de verschillende overheden en met Natuur & Milieu verkent dagvoorzitter Karin Laglas de sterke en zwakke punten van de Omgevingswet. Hoe uitnodigend is de wet eigenlijk? Helpt de wet bij het ontslakken? Lost de wet de knelpunten uit de praktijk op? Is de zorgplicht voor de fysieke leefomgeving wel ambitieus genoeg? En hoe kan voorgesorteerd worden op de implementatie? Friso de Zeeuw en geven hun visie op de wet vanuit een wetenschappelijke invalshoek, gekruid met gedegen kennis van de praktijk. Handvatten en scherpe blikken op de actuele stand van zaken en de perspectieven.

voordelen

De experts in de sessies delen hun inzichten over de thema’s privaat initiatief, modernisering van het instrumentarium voor grondbeleid en de metamorfose van bestemmingsplan naar omgevingsplan. Aan de hand van het praktijkvoorbeeld Noordzeekanaalgebied wordt ingegaan op de vraag welke ruimte de Omgevingswet schept voor het innovatief omgaan met milieudruk en investeringen. En heel praktisch wordt ingegaan op de vraag hoe met de Crisis- en herstelwet nu al gewerkt kan worden met de instrumenten van de Omgevingswet. En wat de van het werken met een omgevingsplan zijn.

Volg het laatste nieuws over het congres Omgevingswet via Twitter en twitter mee met #OW2509.


Cover: ‘2013.08.15_Congres Omgevingswet 2013_660’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024