Thumb_international_0_1000px

5 miljoen Europese subsidie voor Metropoolregio Amsterdam

23 november 2012

2 minuten

Nieuws Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een regeling vastgesteld waarmee 5 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Noord-Holland heeft in de lente van 2012 een subsidieaanvraag bij EFRO ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dit maakt het mogelijk dat er subsidie verstrekt kan worden voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de concurrentiepositie in de metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen, verbeteren of stimulering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op een aantal clusters van bedrijvigheid waaronder Flowers en food, creatieve industrie, logistiek en toerisme. Deze clusters sluiten aan bij de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board, waar de provincie aan deelneemt.

Per project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Belangrijk is dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste een kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming. In de lente van 2013 wordt bekend voor welke projecten subsidie gehonoreerd wordt.

Noord-Holland kan aanspraak maken op gelden uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Dit betekent dat er vanuit het bestaande beleid actief gebruik wordt gemaakt van Europese subsidiemogelijkheden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gericht op het stimuleren van economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling.

De regeling, een toelichting en de formulieren zijn beschikbaar op de pagina Subsidies. Via het secretariaat van de Amsterdam Economic Board is meer informatie over de clusters en de clusterprojecten verkrijgbaar: secretariaat@amsterdameconomicboard.com.


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023