Thumb_international_0_1000px

5 miljoen Europese subsidie voor Metropoolregio Amsterdam

23 november 2012

2 minuten

Nieuws Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een regeling vastgesteld waarmee 5 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Noord-Holland heeft in de lente van 2012 een subsidieaanvraag bij EFRO ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dit maakt het mogelijk dat er subsidie verstrekt kan worden voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de concurrentiepositie in de metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen, verbeteren of stimulering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op een aantal clusters van bedrijvigheid waaronder Flowers en food, creatieve industrie, logistiek en toerisme. Deze clusters sluiten aan bij de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board, waar de provincie aan deelneemt.

Per project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Belangrijk is dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste een kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming. In de lente van 2013 wordt bekend voor welke projecten subsidie gehonoreerd wordt.

Noord-Holland kan aanspraak maken op gelden uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Dit betekent dat er vanuit het bestaande beleid actief gebruik wordt gemaakt van Europese subsidiemogelijkheden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gericht op het stimuleren van economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling.

De regeling, een toelichting en de formulieren zijn beschikbaar op de pagina Subsidies. Via het secretariaat van de Amsterdam Economic Board is meer informatie over de clusters en de clusterprojecten verkrijgbaar: secretariaat@amsterdameconomicboard.com.


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024