Thumb_international_0_1000px

5 miljoen Europese subsidie voor Metropoolregio Amsterdam

23 november 2012

2 minuten

Nieuws Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een regeling vastgesteld waarmee 5 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Noord-Holland heeft in de lente van 2012 een subsidieaanvraag bij EFRO ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dit maakt het mogelijk dat er subsidie verstrekt kan worden voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de concurrentiepositie in de metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen, verbeteren of stimulering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op een aantal clusters van bedrijvigheid waaronder Flowers en food, creatieve industrie, logistiek en toerisme. Deze clusters sluiten aan bij de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board, waar de provincie aan deelneemt.

Per project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Belangrijk is dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste een kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming. In de lente van 2013 wordt bekend voor welke projecten subsidie gehonoreerd wordt.

Noord-Holland kan aanspraak maken op gelden uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Dit betekent dat er vanuit het bestaande beleid actief gebruik wordt gemaakt van Europese subsidiemogelijkheden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gericht op het stimuleren van economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling.

De regeling, een toelichting en de formulieren zijn beschikbaar op de pagina Subsidies. Via het secretariaat van de Amsterdam Economic Board is meer informatie over de clusters en de clusterprojecten verkrijgbaar: secretariaat@amsterdameconomicboard.com.


Cover: ‘Thumb_international_0_1000px’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024