Thumb_international_0_1000px

5 miljoen Europese subsidie voor Metropoolregio Amsterdam

23 november 2012

2 minuten

Nieuws
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een regeling vastgesteld waarmee 5 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in de Metropoolregio Amsterdam. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De provincie Noord-Holland heeft in de lente van 2012 een subsidieaanvraag bij EFRO ingediend. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dit maakt het mogelijk dat er subsidie verstrekt kan worden voor activiteiten die gericht zijn op de verbetering van de concurrentiepositie in de metropoolregio Amsterdam. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen, verbeteren of stimulering van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennistoepassing. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op een aantal clusters van bedrijvigheid waaronder Flowers en food, creatieve industrie, logistiek en toerisme. Deze clusters sluiten aan bij de doelstellingen van de Amsterdam Economic Board, waar de provincie aan deelneemt.

Per project kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd. Belangrijk is dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste een kennisinstelling (bijvoorbeeld een Universiteit) en een onderneming. In de lente van 2013 wordt bekend voor welke projecten subsidie gehonoreerd wordt.

Noord-Holland kan aanspraak maken op gelden uit verschillende Europese subsidieprogramma’s. Zo’n subsidie kan helpen om de eigen Noord-Hollandse doelstellingen (versneld) te realiseren. Dit betekent dat er vanuit het bestaande beleid actief gebruik wordt gemaakt van Europese subsidiemogelijkheden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is gericht op het stimuleren van economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling.

De regeling, een toelichting en de formulieren zijn beschikbaar op de pagina Subsidies. Via het secretariaat van de Amsterdam Economic Board is meer informatie over de clusters en de clusterprojecten verkrijgbaar: secretariaat@amsterdameconomicboard.com.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022