2015.02.09_Aandacht voor de haken en ogen van de Omgevingswet tijdens Congres_660

Aandacht voor de haken en ogen van de Omgevingswet tijdens Congres

2 september 2015

4 minuten

Persoonlijk De knop is om. De Omgevingswet is door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. De hoogste tijd om vooruit te kijken. Tijdens het Congres Omgevingswet 2015 op 11 november is er volop aandacht voor de kansen en mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. Wat is de impact van de wet op de praktijk van gebiedsontwikkeling? Waar zit ruimte?

Zowel Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling als NEPROM-directeur Jan Fokkema vindt dat de behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer vlot is verlopen. Friso de Zeeuw noemt het een politieke prestatie van formaat dat een grote meerderheid van de Tweede kamer vlak voor het zomerreces heeft ingestemd met de nieuwe wet. “Naar mijn mening betekent dit dat de Omgevingswet er nu echt gaat komen; het is nu een onomkeerbaar proces geworden”, zegt Friso de Zeeuw. “Of 2018 het jaar van de inwerkingtreding zal worden, moeten we afwachten. Het lijkt me erg optimistisch.”

Mogelijkheden

De Omgevingswet komt in de plaats voor 26 verschillende wetten. Wat de invoering van de nieuwe wet vooral een tijdrovende klus maakt, is het feit dat er nog tal van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) moeten worden opgenomen in Omgevingswet. “Nog niet alles is uitgekristalliseerd”, zegt Jan Fokkema, directeur NEPROM, en één van de sprekers tijdens het congres op 11 november. “Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. We moeten samen doordenken wat in de praktijk de beste oplossing is als het gaat om de inrichting van het wettelijk stelsel.”

Aanvoelen wat er leeft en speelt bij gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en andere betrokkenen helpt bij het onderkennen waar het vaststellen waar het heen zou kunnen gaan met de nieuwe wet. “Nu de komst van de Omgevingswet een gegeven is, willen wij gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs meenemen in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. Met de nadruk op de gevolgen voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen”, aldus Friso de Zeeuw. “Daarom organiseren we dit congres.”

Aandacht

De NEPROM-directeur wil tijdens het congres aandacht vragen voor de vrees die bij zijn organisatie leeft als het gaat om de vrijheid die gemeenten straks hebben om lokaal strengere duurzaamheidseisen te stellen. “We hebben geen behoefte aan gemeentelijke hobby’s, waarbij het kan zijn dat sommige gemeenten doorschieten en bepaalde lokale belangen scherper stellen dan landelijk het geval is.” Daarnaast wil Jan Fokkema het hebben over de mogelijkheden die stedelijke herverkaveling kan bieden aan ontwikkelaars (met de komst van de nieuwe wet). Een ander punt dat hij zal aanhalen tijdens het congres is iets wat hij aanduidt met het ‘kostenverhaal’. Doordat de wet wordt aangepast kan het zijn dat gemeenten en provincies meer geld proberen te verhalen bij marktpartijen zoals projectontwikkelaars, meent hij. “Het mag niet zo zijn dat de Omgevingswet wordt misbruikt om via de achterdeur meer geld binnen te fietsen bij gemeenten en provincies.”
Inspanningen van de NEPROM hebben er voor gezorgd dat er een amendement over leges is ingediend. Volgens een bericht op de site van de NEPROM wil de VVD dat grondslagen netjes worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Daar is de NEPROM het mee eens, mits de problematiek van de kruissubsidiering bij bouwleges daarmee aangepakt wordt.

Friso de Zeeuw zal tijdens het congres schetsen wat de kansen en dilemma’s zijn die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet. “Er staan ons twee dingen te doen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen, waaronder flexibiliteit en kortere en goedkopere procedures. En in de tweede plaats: praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet en met de mentaliteit die daar bij hoort. Zo bevorderen we een soepel invoeringstraject. We kunnen zo ook testen of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is.”

Andere sprekers

Los van Friso de Zeeuw en Jan Fokkema zijn er onder andere ook sprekers vanuit de politiek, gemeenten, provincies en juristen tijdens het congres. Chris Kuijpers, Directeur-generaal Milieu en Internationaal Ministerie van IenM, zal een schets geven van de actuele stand van zaken.

Het Congres Omgevingswet 2015 zal plaatsvinden in Stadion Galgenwaard in Utrecht. De bijeenkomst gaat van start om 09.30. Na afloop (om 16.00 uur) is er alle gelegenheid tot napraten.

Meer info & programma

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert het Congres Omgevingswet 2015 in samenwerking met Rostra Congrescommunicatie.

Klik hier voor het programma van het Congres Omgevingswet 2015 en hier om aan te melden.


Cover: ‘2015.02.09_Aandacht voor de haken en ogen van de Omgevingswet tijdens Congres_660’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024