Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

‘Aanpak krimpregio’s vraagt meer kennis van zaken’

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Er is nog veel te weinig kennis van de consequenties van de afname van de bevolking in sommige Nederlandse regio’s. Dit zegt Aedes in een brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) ter voorbereiding op een gesprek met minister Donner (BZK). In verband met plenaire verplichtingen van minister Donner kan AO krimp op 26 oktober geen doorgang vinden. Het overleg is verplaatst naar 1 december.

Koopwoningen onverkoopbaar

‘Krimp staat weliswaar op alle niveaus op de agenda, maar dat geldt niet vanzelfsprekend ook voor de kennis over het verschijnsel en het heeft bovendien nog onvoldoende geresulteerd in instrumenten en faciliteiten’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon. Ook wordt nog veel te weinig gekeken naar ervaringen in het buitenland. Volgens Calon zit het probleem vooral bij de particuliere koopwoningen, waarvan er steeds meer onverkoopbaar zijn en deels leeg staan. Hierdoor kan de waarde van het totale vastgoed (dus koopwoningen én huurwoningen) in een ‘vrije val’ terecht komen.

Waardebehoud

In sommige regio’s nemen gemeenten en marktpartijen zelf de regie. Zij kopen particuliere woningen en bedrijfsgebouwen aan die een negatief effect hebben op de omgeving en de leefbaarheid. Door de panden na aankoop te slopen of te renoveren, is de hoop dat het omliggende vastgoed zijn waarde behoudt. Corporaties zijn vaak wel in staat de transformatie van hun eigen woningvoorraad gestalte te geven, maar het onderhanden nemen van de particuliere voorraad gaat hen financieel een stap te ver.

Weinig gegevens over bevolkingsdaling

Aedes is blij dat het nieuwe kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing (na fusie van NIROV, KEI, NICIS en SEV) een landelijk kenniscentrum bevolkingsdaling wil oprichten. Door gebrek aan onderzoek naar de bevolkingsdaling en de onderliggende mechanismen zijn er te weinig gegevens waarmee modellen gevuld en scenario’s doorgerekend kunnen worden.”


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024