Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

‘Aanpak krimpregio’s vraagt meer kennis van zaken’

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Er is nog veel te weinig kennis van de consequenties van de afname van de bevolking in sommige Nederlandse regio’s. Dit zegt Aedes in een brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) ter voorbereiding op een gesprek met minister Donner (BZK). In verband met plenaire verplichtingen van minister Donner kan AO krimp op 26 oktober geen doorgang vinden. Het overleg is verplaatst naar 1 december.

Koopwoningen onverkoopbaar

‘Krimp staat weliswaar op alle niveaus op de agenda, maar dat geldt niet vanzelfsprekend ook voor de kennis over het verschijnsel en het heeft bovendien nog onvoldoende geresulteerd in instrumenten en faciliteiten’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon. Ook wordt nog veel te weinig gekeken naar ervaringen in het buitenland. Volgens Calon zit het probleem vooral bij de particuliere koopwoningen, waarvan er steeds meer onverkoopbaar zijn en deels leeg staan. Hierdoor kan de waarde van het totale vastgoed (dus koopwoningen én huurwoningen) in een ‘vrije val’ terecht komen.

Waardebehoud

In sommige regio’s nemen gemeenten en marktpartijen zelf de regie. Zij kopen particuliere woningen en bedrijfsgebouwen aan die een negatief effect hebben op de omgeving en de leefbaarheid. Door de panden na aankoop te slopen of te renoveren, is de hoop dat het omliggende vastgoed zijn waarde behoudt. Corporaties zijn vaak wel in staat de transformatie van hun eigen woningvoorraad gestalte te geven, maar het onderhanden nemen van de particuliere voorraad gaat hen financieel een stap te ver.

Weinig gegevens over bevolkingsdaling

Aedes is blij dat het nieuwe kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing (na fusie van NIROV, KEI, NICIS en SEV) een landelijk kenniscentrum bevolkingsdaling wil oprichten. Door gebrek aan onderzoek naar de bevolkingsdaling en de onderliggende mechanismen zijn er te weinig gegevens waarmee modellen gevuld en scenario’s doorgerekend kunnen worden.”


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024