Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

‘Aanpak krimpregio’s vraagt meer kennis van zaken’

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws
Er is nog veel te weinig kennis van de consequenties van de afname van de bevolking in sommige Nederlandse regio’s. Dit zegt Aedes in een brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) ter voorbereiding op een gesprek met minister Donner (BZK). In verband met plenaire verplichtingen van minister Donner kan AO krimp op 26 oktober geen doorgang vinden. Het overleg is verplaatst naar 1 december.

Koopwoningen onverkoopbaar

‘Krimp staat weliswaar op alle niveaus op de agenda, maar dat geldt niet vanzelfsprekend ook voor de kennis over het verschijnsel en het heeft bovendien nog onvoldoende geresulteerd in instrumenten en faciliteiten’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon. Ook wordt nog veel te weinig gekeken naar ervaringen in het buitenland. Volgens Calon zit het probleem vooral bij de particuliere koopwoningen, waarvan er steeds meer onverkoopbaar zijn en deels leeg staan. Hierdoor kan de waarde van het totale vastgoed (dus koopwoningen én huurwoningen) in een ‘vrije val’ terecht komen.

Waardebehoud

In sommige regio’s nemen gemeenten en marktpartijen zelf de regie. Zij kopen particuliere woningen en bedrijfsgebouwen aan die een negatief effect hebben op de omgeving en de leefbaarheid. Door de panden na aankoop te slopen of te renoveren, is de hoop dat het omliggende vastgoed zijn waarde behoudt. Corporaties zijn vaak wel in staat de transformatie van hun eigen woningvoorraad gestalte te geven, maar het onderhanden nemen van de particuliere voorraad gaat hen financieel een stap te ver.

Weinig gegevens over bevolkingsdaling

Aedes is blij dat het nieuwe kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing (na fusie van NIROV, KEI, NICIS en SEV) een landelijk kenniscentrum bevolkingsdaling wil oprichten. Door gebrek aan onderzoek naar de bevolkingsdaling en de onderliggende mechanismen zijn er te weinig gegevens waarmee modellen gevuld en scenario’s doorgerekend kunnen worden.”Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022