Thumb_stad en kapitaal_0_1000px

‘Aanpak krimpregio’s vraagt meer kennis van zaken’

25 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Er is nog veel te weinig kennis van de consequenties van de afname van de bevolking in sommige Nederlandse regio’s. Dit zegt Aedes in een brief aan de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken (BZK) ter voorbereiding op een gesprek met minister Donner (BZK). In verband met plenaire verplichtingen van minister Donner kan AO krimp op 26 oktober geen doorgang vinden. Het overleg is verplaatst naar 1 december.

Koopwoningen onverkoopbaar

‘Krimp staat weliswaar op alle niveaus op de agenda, maar dat geldt niet vanzelfsprekend ook voor de kennis over het verschijnsel en het heeft bovendien nog onvoldoende geresulteerd in instrumenten en faciliteiten’, aldus Aedes-voorzitter Marc Calon. Ook wordt nog veel te weinig gekeken naar ervaringen in het buitenland. Volgens Calon zit het probleem vooral bij de particuliere koopwoningen, waarvan er steeds meer onverkoopbaar zijn en deels leeg staan. Hierdoor kan de waarde van het totale vastgoed (dus koopwoningen én huurwoningen) in een ‘vrije val’ terecht komen.

Waardebehoud

In sommige regio’s nemen gemeenten en marktpartijen zelf de regie. Zij kopen particuliere woningen en bedrijfsgebouwen aan die een negatief effect hebben op de omgeving en de leefbaarheid. Door de panden na aankoop te slopen of te renoveren, is de hoop dat het omliggende vastgoed zijn waarde behoudt. Corporaties zijn vaak wel in staat de transformatie van hun eigen woningvoorraad gestalte te geven, maar het onderhanden nemen van de particuliere voorraad gaat hen financieel een stap te ver.

Weinig gegevens over bevolkingsdaling

Aedes is blij dat het nieuwe kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing (na fusie van NIROV, KEI, NICIS en SEV) een landelijk kenniscentrum bevolkingsdaling wil oprichten. Door gebrek aan onderzoek naar de bevolkingsdaling en de onderliggende mechanismen zijn er te weinig gegevens waarmee modellen gevuld en scenario’s doorgerekend kunnen worden.”


Cover: ‘Thumb_stad en kapitaal_0_1000px’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023