Denim City in de Hallen Amsterdam door Bureau Stedelijke Planning (bron: Bureau Stedelijke Planning)

ABN AMRO: maakindustrie optie voor lege winkels buiten het centrum

16 juni 2021

3 minuten

Analyse De vraag naar winkelruimte in de Nederlandse binnensteden daalt. Om hoge mate van leegstand te voorkomen is een alternatieve invulling voor leegstaande panden nodig. De maakindustrie kan hierbij een rol spelen, zo luidde een pleidooi van consultants op Gebiedsontwikkeling.nu. Cijfers van ABN AMRO bevestigen dat bedrijven uit de maakindustrie inderdaad een mogelijke huurders zijn van leegstaande winkels aan de rand of buiten het centrum.

Het vinden van een nieuwe invulling van leegstaande winkelpanden is een enorme klus. Dat is mede een reden dat het kabinet 100 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt om winkelgebieden in binnensteden te herstructureren. Hoewel dit goed nieuws is, moeten eigenaren van winkelruimten zelf het voortouw nemen voor het vinden van de beste oplossing voor hun leegstaande pand.

Lastige transformatie

Hierbij is transformatie van het gebouw een mogelijkheid. Een vergelijking van huurprijzen laat zien dat het transformeren naar kantoren of woningen het meest aantrekkelijk is. Neem bijvoorbeeld Apeldoorn, een gemeente waar de situatie niet sterk verschilt van andere Nederlandse steden. In deze stad staat volgens onderzoeksbureau Locatus een op de tien winkelpanden leeg. De huurprijzen van kantoren zijn van een vergelijkbaar niveau als voor winkelruimten, maar met minder uitschieters naar boven. Ook de gemiddelde woninghuurprijs ligt in Apeldoorn met 134 euro per vierkante meter nabij de mediane winkelhuurprijs, zoals blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. De huurprijzen voor bedrijfsruimten, daar waar de maakindustrie doorgaans is gevestigd, zijn relatief het laagst.

Huurprijzen bij afgesloten contracten in Apeldoorn door ABN Amro (bron: Vastgoeddata)

‘Huurprijzen bij afgesloten contracten in Apeldoorn’ door ABN Amro (bron: Vastgoeddata)


Ondanks de relatief beperkte huurprijsverschillen met kantoren en woningen is grootschalige transformatie van winkels naar dit soort panden niet waarschijnlijk. Kantoorruimte heeft veel lichtinval nodig en enige vorm van beslotenheid, terwijl winkelruimten vaak aan de voorkant grote ramen hebben met veel inkijk, terwijl achterin juist nauwelijks natuurlijk licht binnenvalt. Bouwtechnisch is het vaak lastig om deze natuurlijke lichtinval alsnog te creëren. Dit zijn dezelfde redenen waarom transformatie naar woningen lastig is.

Aantrekkelijk

De opzet van winkelruimte is wél passend voor bepaalde typen maakindustrie. Zo zijn de meeste bedrijven in de maakindustrie gewend om te werken in ruimten met beperkt natuurlijk licht. De enige beperking is dat de meeste winkelruimten relatief klein van omvang zijn, in vergelijking tot ruimten die bedrijven uit de maakindustrie doorgaans huren. Die kleine ruimten zijn vooral aantrekkelijk voor kleinschalige hoogwaardige of ambachtelijke maakindustrie die het belangrijk vindt om nabij geschoold personeel of de lokale markt te zitten. Dat betreft bijvoorbeeld ambachtelijke bakkerijen, chocolaterieën en start-ups.

Voor eigenaren van winkelruimten is verhuur aan de maakindustrie echter alleen aan de randen van het centrum aantrekkelijk. Dat zijn namelijk locaties met de laagste winkelhuurprijzen, die bovendien in dezelfde prijsklasse liggen als de hoogste huurprijzen die voor bedrijfsruimten worden betaald. De eerder genoemde typen maakindustriebedrijven zijn bereid die relatief hoge huren per vierkante meter te betalen.

Essentiële actoren

Invulling van leegstaande winkelruimten door deze maakindustrie kan een winkelgebied een duw in de rug geven. Vermenging van functies zoals wonen, vermaak, consumeren en werken in (winkel)gebied vergroot (mits in juiste verhouding en typen) de aantrekkelijkheid van dat gebied en zorgt zo voor een stijging van het aantal bezoekers. Dit is belangrijk voor waardebehoud of zelfs -vermeerdering van het hele gebied en de individuele gebouwen.

Om die overstap te realiseren zijn actoren uit de vastgoedsector, zoals gebieds- en projectontwikkelaars en (winkel)vastgoedeigenaren, essentieel. Het is daarbij echter wel belangrijk dat eigenaren en gemeenten niet vast blijven houden aan het huidige gebruik, maar realiseren welke meerwaarde transformatie aan hen biedt.


Dit artikel verscheen eerder in aangepaste vorm op ABN AMRO


Cover: ‘Denim City in de Hallen Amsterdam’ door Bureau Stedelijke Planning (bron: Bureau Stedelijke Planning)

Wilt u reageren op dit artikel of een gastbijdrage voor Gebiedsontwikkeling.nu schrijven over een ander onderwerp? Bekijk dan hier de mogelijkheden.


Casper Wolf door Casper Wolf (bron: LinkedIn)

Door Casper Wolf

ABN AMRO sector analist (casper.wolf@nl.abnamro.com)


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023