2013.04.11_Ontslakken_180

Actieagenda Bouw 'viert' verjaardag met de eerste concrete resultaten

10 januari 2014

2 minuten

Nieuws De op 10 december 2012 officieel gestarte Actieagenda Bouw is inmiddels volop aan de slag. “De eerste verjaardag hebben we stilletjes laten passeren, maar we prijzen ons gelukkig dat de uitvoering van de Actieagenda Bouw in het afgelopen jaar al de nodige positieve resultaten heeft laten zien”, aldus Joop van Oosten, voorzitter van het kernteam van de Actieagenda Bouw. “Er is vooruitgang geboekt en er worden daadwerkelijk belangrijke veranderingen voor de bouw gerealiseerd. Inmiddels zijn alle Actieteams in actie en een aantal is al zover dat concrete resultaten in praktijk worden gebracht.”

Zo onthulde het Actieteam Ontslakken haar plannen en is het sindsdien niet meer uit de aandacht weggeweest, onder andere door de pilotprojecten bij acht gemeenten. Het succes hiervan leidt ertoe dat er nog zestien gemeenten volgen en minister Blok heeft aangegeven hier samen met de VNG en marktpartijen een vervolg aan te willen geven. Een pilot voor een gemengd woningfonds staat in de steigers, de eerste bewoners trekken eind dit jaar in de Bouwcampus en het team van Tjerk Kroes werkt hard aan de opzet van de Nederlandse Investeringsinstelling en de Nederlandse Hypotheek Instelling. De leerstoel ‘Professionalisering Opdrachtgeverschap’ (prof. dr.ir. Marleen Hermans) is inmiddels een feit en aanscherping van de kwaliteitsborging is vanaf volgend jaar ook realiteit.

In bijgaande factsheet zijn de belangrijkste mijlpalen op een rij gezet en wordt meteen een doorkijkje geboden naar een aantal hoogtepunten voor dit jaar. Zo wordt bijvoorbeeld aanstaande maandag het eindrapport van het Actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit gepresenteerd. Binnenkort volgt het actiteam Renovatie, Transformatie en Herbestemming, alsmede de Human Capital Agenda van Actieteam Menselijk Potentieel.

Van Oosten: “Het laat zien dat als we in onze sector actie zeggen, we ook actie bedoelen. Via de Actieagenda nemen ondernemers en brancheorganisaties uit de sector, ondersteund door kennisinstellingen, overheden en financiers, het voortouw om de woning- en utiliteitsbouw met gerichte acties en initiatieven te vernieuwen en de positie te versterken.”


Cover: ‘2013.04.11_Ontslakken_180’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022