Afstudeerders BK bedenken oplossingen kantorenleegstand Rotterdam - Afbeelding 1

Afstudeerders BK bedenken oplossingen kantorenleegstand Rotterdam

22 februari 2012

2 minuten

Verslag Afstudeerders van de master track Architectuur en Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde TU Delft hebben met de Veldacademie een plan en strategie ontwikkeld voor een concrete opgave met als uiteindelijke doel uitvoering: de transformatie van een groot leegstaand kantoor in de binnenstad van Rotterdam. 16 februari werd hun eindrapport aan de directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam overhandigd.

Twee transformatiescenario’s

Op 16 februari 2012 presenteerden de studenten samen met de Veldacademie en hun begeleiders Hilde Remoy, Theo van de Voordt en Peter de Jong van de faculteit Bouwkunde het eindrapport 'Kantoortransformatie De Boompjes 60-68' In het rapport zijn onder andere twee transformatiescenario’s voor het leegstaande pand in Rotterdam uitgewerkt en het rapport werd aan de directeur van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam aangeboden. Zowel marktpartijen als de dienst Stadsontwikkeling reageerden enthousiast op de scenario’s.

Nieuwe functies en waarde voor de stad

Studenten ontwikkelden een plan en strategie voor het leegstaande pand met een oppervlakte van 10.000 m2 aan De Boompjes 60-68 in de binnenstad van Rotterdam. Het bijzondere van deze aanpak is dat er vanuit de potentie, kansen en karakteristiek vanuit de het gebied gedacht is. De studenten hebben daarna verschillende programmatische invullingen ontworpen, waarbij er aansluiting werd gezocht bij stedelijke beleidsprogramma’s. De programmatische verkenning vond plaatst rondom de thema’s wonen, zorg, service en kennisontwikkeling. De effecten van de verschillende scenario’s zijn vervolgens met behulp van een door Arcadis ontwikkelde methodiek getoetst op de maatschappelijk waardestromen, waardoor de studenten inzicht kregen in de toegevoegde waarde van een invulling voor het gebied, de stad en de inwoners.

Afstudeerders BK bedenken oplossingen kantorenleegstand Rotterdam - Afbeelding 1

Bron: TU Delft

‘Afstudeerders BK bedenken oplossingen kantorenleegstand Rotterdam - Afbeelding 1’


Kantorenleegstand in Rotterdam

Rotterdam kampt met structurele leegstand van kantoorpanden in de binnenstad. Transformatie van deze panden kan leiden tot huisvesting van nieuwe functies die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het stedelijke leven en de economie. Onlangs hebben enkele marktpartijen en de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam een convenant getekend om gezamenlijk de structurele leegstand in de binnenstad aan te pakken. Dat was voor Arcadis, TU Delft, Markus Makelaardij (Edwin Markus) en de Veldacademie de reden om zicht te committeren om inhoudelijk met de problematiek van kantorenleegstand aan de slag te gaan.

Veldacademie en kantorenleegstand

Binnen de Veldacademie werken studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogescholen en andere opleidingen aan reële opgaven in de wijk en stad. De Veldacademie probeert zo studenten vanuit verschillende disciplines te laten werken aan concrete opgaven in Rotterdam. De Veldacademie gaat de komende jaren met studenten van de faculteit Bouwkunde TU Delft structureel met deze concrete opgave van kantorenleegstand aan de slag.


Cover: ‘Afstudeerders BK bedenken oplossingen kantorenleegstand Rotterdam - Afbeelding 1’Meest recent

Vogelvlucht van Loosdrecht in Noord-Holland door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Herstel van de natuur vraagt om het stellen van prioriteiten en actief grondbeleid

Het halen van natuurdoelen is geen gemakkelijke opgave. Het landelijk gebied moet op grote schaal hervormd worden. Dit vraagt om actieve grondpolitiek, het stellen van de juiste prioriteiten en goede afspraken tussen provincie en het Rijk.

Onderzoek

28 februari 2024

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024