2013.04.03_Almere loopt voor op gebied van duurzaam bouwen_180

‘Almere loopt voor op gebied van duurzaam bouwen’

3 april 2013

2 minuten

Nieuws Almere is volgens de bouwwereld iets meer toonaangevend dan andere steden in Nederland wat betreft duurzaam bouwen. Opmerkelijk is dat een ruime meerderheid in de bouwwereld zich geen voorstelling kan maken van de meest toonaangevende stad op het gebied van duurzaam bouwen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in het vierde kwartaal van 2012 is uitgevoerd onder 237 respondenten die werkzaam zijn in de bouw- en installatiesector.

Vanwege de brede maatschappelijke trend van duurzaam bouwen is het opvallend dat een ruime meerderheid in de bouwwereld (58%) niet een toonaangevende stad in Nederland kan noemen wanneer het gaat om duurzaam bouwen. In 2009, toen USP Marketing Consultancy dit onderzoek ook heeft uitgevoerd, was dit niet anders. Destijds wist ook de helft van de ondervraagden geen steden te noemen die uitblonken in duurzaam bouwen.

Actief beleid

Weinig respondenten uit de bouwwereld weten concreet een stad te noemen. Maar, net zoals in 2009, is Almere de meest genoemde toonaangevende stad qua duurzaam bouwen (2012 11%, 2009 10%). Almere wordt gevolgd door Rotterdam (5%), Amersfoort (4%) en Groningen (4%). Overige steden worden ook nu erg weinig genoemd. Een mogelijke reden dat de bouwwereld Almere aanstipt kan worden gezocht in het actieve beleid van de stad op het gebied van duurzaam bouwen.

Daarnaast is Almere een relatief jonge stad die minder te maken heeft met verouderde (minder duurzame) gebouwen. Desalniettemin blijft er nog veel terrein te winnen voor alle steden om zich te profileren op het gebied van duurzaam bouwen. In een volgend onderzoek van USP zal nader onderzocht worden welke elementen er toe kunnen leiden dat een stad het imago krijgt van ‘duurzaam bouwen’.


Cover: ‘2013.04.03_Almere loopt voor op gebied van duurzaam bouwen_180’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024