Amsterdam moet opnieuw afschrijven op grondexploitaties

14 december 2012

1 minuut

Nieuws De gemeente Amsterdam zal opnieuw fors moeten afschrijven op haar grondexploitaties. Wethouder Maarten van Poelgeest waarschuwde de gemeenteraad woensdag daarvoor in een brief. Hoe groot het verlies uitpakt, is op dit moment nog niet bekend. Eerst moeten de grondexploitaties worden doorgerekend voor de Eindejaars-RAG (Resultaat Actieve Grondexploitaties). In het voorjaar moet het resultaat bekend zijn.

Van Poelgeest zegt in het Financieele Dagblad dat opnieuw plannen vertraagd of geschrapt moeten worden en dat harde ingrepen nodig zijn. Ook zal opnieuw gesneden moeten worden in het personeelsbestand van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). In 2010 nam de gemeente voor € 900 mln aan maatregelen. Het woningbouwprogramma tot 2020 werd teruggebracht van 66.000 naar 32.000 woningen en de personele capaciteit van OGA werd met 20% verminderd. In de regio ging voor 1 mln m2 aan kantoorplannen in de ijskast. In een interview met PropertyNL in november zei OGA-directeur Jan Hagendoorn al dat 'als de crisis op de woning- en kantorenmarkt zich verdiept, opnieuw maatregelen moeten worden genomen.' Hij verwacht voor 2013 geen verbetering. Oplossingen zoekt OGA in het anders inzetten van erfpacht bij transformatie van verouderde stedelijke gebieden, experimenten met gronduitgifte en kleinschalig ontwikkelen (onder andere particulier opdrachtgeverschap).Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023