Amsterdam moet opnieuw afschrijven op grondexploitaties

14 december 2012

1 minuut

Nieuws De gemeente Amsterdam zal opnieuw fors moeten afschrijven op haar grondexploitaties. Wethouder Maarten van Poelgeest waarschuwde de gemeenteraad woensdag daarvoor in een brief. Hoe groot het verlies uitpakt, is op dit moment nog niet bekend. Eerst moeten de grondexploitaties worden doorgerekend voor de Eindejaars-RAG (Resultaat Actieve Grondexploitaties). In het voorjaar moet het resultaat bekend zijn.

Van Poelgeest zegt in het Financieele Dagblad dat opnieuw plannen vertraagd of geschrapt moeten worden en dat harde ingrepen nodig zijn. Ook zal opnieuw gesneden moeten worden in het personeelsbestand van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). In 2010 nam de gemeente voor € 900 mln aan maatregelen. Het woningbouwprogramma tot 2020 werd teruggebracht van 66.000 naar 32.000 woningen en de personele capaciteit van OGA werd met 20% verminderd. In de regio ging voor 1 mln m2 aan kantoorplannen in de ijskast. In een interview met PropertyNL in november zei OGA-directeur Jan Hagendoorn al dat 'als de crisis op de woning- en kantorenmarkt zich verdiept, opnieuw maatregelen moeten worden genomen.' Hij verwacht voor 2013 geen verbetering. Oplossingen zoekt OGA in het anders inzetten van erfpacht bij transformatie van verouderde stedelijke gebieden, experimenten met gronduitgifte en kleinschalig ontwikkelen (onder andere particulier opdrachtgeverschap).Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023