amsterdam zuid oost

Amsterdam ZuidoostZuid timmert hard aan de weg met een online gebiedsdashboard, gebiedsvisie en een crowdfunding campagne

8 april 2016

2 minuten

Nieuws
Het duurt niet lang meer voordat het online interactief gebiedsdashboard TransformCity® gelanceerd wordt. Het dashboard biedt een overzicht van gegevens en projecten in het gebied. In mei gaan het live. Daarmee gaat de collectieve gebiedstransformatie van Amstel3 een nieuwe fase in. Steeds meer transformatie-initiatieven naderen de laatste fase van de planvorming en een aantal projecten in de openbare ruimte zal op zeer korte termijn gaan starten. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in februari en maart in ZO!City.

Gebiedsvisie ZuidoostZuid 

Afgelopen jaar heeft ZO!City in co-creatie met lokale stakeholders in ZuidoostZuid een gebiedsvisie opgesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het document ‘ZuidoostZuid Amsterdam, paving the future 2015-2015’ schetst een toekomstbeeld voor ZuidoostZuid als gemengd stedelijk gebied, met een speciale rol voor health tech en well-being. Daarnaast bevat het document een aantal basisprincipes waarlangs de transformatie per direct al gaat plaatsvinden en een toolbox van ingrepen waarmee private partijen zelf aan de slag kunnen. 

Subsidie voor ontwikkeling 

HealthTech park ZuidoostZuid Het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) heeft, samen met het AMC, de dienst Werk van de gemeente Amsterdam en ZO!City, het plan ontwikkeld voor een HealthTech park in ZuidoostZuid. Dit plan is onlangs goedgekeurd en wordt mede gefinancierd vanuit het EFRO-subsidieprogramma voor regionale ontwikkeling. Doelstelling is om het gebied in samenwerking met lokale stakeholders te positioneren en ontwikkelen als een innovatie park om zo de komende jaren HealthTech bedrijven naar ZuidoostZuid te krijgen. 

Gebiedsparkeerplatform 

Amstel3 In samenwerking met internationale parkeerplatform ParkU, vastgoedeigenaren en bedrijven in het gebied is een parkeersysteem voor Amstel3 gestart, waarmee parkeerplaatsen slim onderling kunnen worden uitgewisseld met behulp van een smartphone applicatie. Zo worden de aanwezige parkeerplekken in het gebied veel efficiënter gebruikt en kan bovendien extra worden bijverdiend door eigen parkeerplaatsen op zelf gekozen tijdstippen aan te bieden. Lees er meer over  of neem vast een kijkje op de speciale Amstel3 landingspagina van ParkU

Crowdfundingcampage voor bierbrouwerij & proeflokaal in Amstel3 

De lokale bierbrouwer Kleiburg uit Amsterdam Zuidoost heeft het ontzettend gave idee om een tijdelijk kleinschalige brouwerij inclusief proeflokaal en terras te realiseren op het leegstaande kavel naast de IKEA. Om dit initiatief waar te maken hebben zij een crowdfunding campagne opgezet. Meer informatie is te vinden op de site van ZO!City, of bekijk de uitgebreide hier

Renovatie metrostation Holendrecht 

De renovatie van het metrostation Holendrecht is deze week gestart. De noordingang is daarvoor voor een periode van drie maanden afgesloten, gevolgd door de zuidingang bij het AMC. In september zijn de werkzaamheden klaar en ziet het station er een stuk ruimer, overzichtelijker, lichter en aangenamer uit.


Cover: ‘amsterdam zuid oost’Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022