"amsterdam" (CC BY 2.0) by niessbernard door niessbernard (bron: Flickr)

Amsterdams akkoord: beleggers, ontwikkelaars en gemeente werken samen aan betaalbaar wonen

5 februari 2020

3 minuten

Nieuws De betaalbaarheid van woningen, vooral voor middeninkomens, staat in Amsterdam enorm onder druk. Daarom hebben de gemeente Amsterdam, de leden van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN), Vastgoed Belang en NEPROM een intentieverklaring getekend om samen te zorgen voor meer betaalbare woningen. De afspraken moeten zorgen voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen, het betaalbaar blijven van bestaande woningen en het toewijzen van woningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen in Amsterdam, maar door de ontwikkelingen op de woningmarkt is er een groot tekort aan sociale huurwoningen en huur- en koopwoningen voor middeninkomens. Tegelijk is het door de stijgende bouwkosten een uitdaging om de bouwproductie op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren.

In de intentieverklaring staan afspraken over de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens, het betaalbaar houden van bestaande woningen en het toewijzen van huurwoningen aan beroepsgroepen als leraren en zorgverleners. Deze afspraken moeten de bouwproductie stimuleren en de huurstijgingen beperken. De gemeente zal zich sterk maken voor de bouw van huur- en koopwoningen voor middeninkomens tegen een acceptabel rendement door passende grondprijzen te rekenen. Waar mogelijk worden de woningcorporaties betrokken voor de ontwikkeling van sociale huurwoningen. De Amsterdamse woningcorporaties zijn tevreden met deze afspraken en gaan ervan uit dat zij door deze samenwerking meer sociale huurwoningen kunnen bouwen.

Middenhuur

IVBN-bestuurder Gertjan van der Baan: “Wij zien deze intentieverklaring als een belangrijke eerste stap om weer te kunnen investeren in middenhuur en overige vrije-sectorhuur in Amsterdam. De volgende stap is dat we dit met ieders inzet ook daadwerkelijk realiseren. Om aan de enorme vraag naar woningen in de Metropoolregio Amsterdam te voldoen, zijn veel meer woningbouwlocaties nodig en daarop aansluitend goed openbaar vervoer.” 

Wethouder Laurens Ivens (Wonen en Bouwen): “Met deze afspraken hebben we de juiste partners aan boord om te zorgen voor extra betaalbare woningen die ook langdurig betaalbaar blijven. We kunnen er met z’n allen voor zorgen dat de woningen gebouwd worden die het hardst nodig zijn en dat bestaande woningen betaalbaar blijven, zodat Amsterdam een gemengde stad kan blijven waar voor iedereen plek is, met een dikke of dunne portemonnee.” 

De basis ligt er om samen te werken aan een beter bewoonbaar Amsterdam

Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken): “Amsterdam is blij dat er afspraken zijn gemaakt met partners voor de lange termijn. De gemeente stelt transparante grondprijzen beschikbaar waarmee voor de productie van nieuwe en het behoud van bestaande betaalbare woningen gezorgd kan worden. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit blijven hiermee gewaarborgd.”

Vastgoed Belang-directeur Laurens van de Noort: “De basis ligt er om samen te werken aan een beter bewoonbaar Amsterdam. Particuliere beleggers laten hiermee zien een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke investeringen in nieuwe woningen en zich in te willen zetten voor degene die het nu het moeilijkst hebben op de woningmarkt. Op deze basis werken we de komende periode verder.” 

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: “Deze intentieverklaring onderstreept dat partijen bereid zijn de samenwerking aan te gaan om de woningbouw in Amsterdam aan te jagen en betaalbaar te houden, zowel koop als huur. Het is daarbij van grote waarde dat Amsterdam bereid is om haar grondprijsmethodiek tegen het licht te houden met als doel dat grondprijzen veel sneller en op transparante en voorspelbare wijze tot stand komen, zodat partijen zonder onnodige vertragingen tot ontwikkeling en realisatie kunnen komen.”

Afspraken huurverhoging

Voor nieuwe middenhuurwoningen kunnen de beleggers voortaan jaarlijks een huurverhoging van inflatie plus 1 procent rekenen. Voor zittende huurders in bestaande middenhuurwoningen hebben de leden van IVBN en Vastgoed Belang afgesproken de huurverhoging vanaf 1 juli 2020 de komende vier jaar ook te beperken tot maximaal 1 procent boven de inflatie. Deze afspraken worden herzien als er landelijk of lokaal regelgeving komt die invloed heeft op deze afspraken.

Cover: "amsterdam" (CC BY 2.0) by niessbernard

Dit item betreft een persbericht van de gemeente Amsterdam


Cover: ‘"amsterdam" (CC BY 2.0) by niessbernard’ door niessbernard (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024