Thumb_Woning2_180

Amsterdams initiatief voor coöperatieve woningen in middensegment

10 oktober 2013

2 minuten

Nieuws De grote behoefte aan woningen met een huur tussen € 700 en € 1000 per maand heeft geleid tot een nieuw initiatief, de stichting Co-op Huurwonen Amsterdam. Deze stichting ontwikkelt op basis van een coöperatieve grondslag woningen in dit zogenaamde middelhuursegment.

Het coöperatieve systeem van Co-op Huurwonen voelt volgens de initiatiefnemers Jan Dogterom en Sandra Chedi als het aanschaffen van een eigen woning, maar biedt het comfort van huren. Gezamenlijk kunnen allerlei voorzieningen worden geregeld, zoals de aanleg van een dakterras, een externe logeerkamer of een fitnessruimte. Oudere bewoners kunnen in een dergelijk systeem onderling bepalen samen zorg in te kopen. De bewoners zijn lid van de coöperatieve vereniging van hun wooncomplex. Deze vereniging, bestuurd door de leden zelf, regelt de dagelijkse gang van zaken rond de woningen.

Coöperatieve grondslag wil zeggen dat bewoners mee participeren in hun eigen woningcomplex. Dit kan door inleg van een bedrag van maximaal één jaar huur. Op basis van deze participatie ontvangen de bewoners jaarlijkse een vergoeding, een soort rente. Aan het einde van de huurperiode ontvangen zij hun inleg retour zodra de woning aan de volgende bewoner is verhuurd. De woningen zullen verder worden bekostigd door particuliere investeerders, aangevuld met een bancaire financiering.

Het initiatief speelt in op de grote behoefte aan huurwoningen in dit segment. Een behoefte die is toegenomen doordat het lastiger is geworden aan een hypotheek te komen, doordat de productie van deze categorie woningen is afgenomen en woningcorporaties zich nadrukkelijker moeten beperken tot hun doelgroepen. Voorbeeld en inspiratie voor dit initiatief is de Amsterdamse coöperatieve woonvereniging Samenwerking, opgericht in 1908, die nog steeds volgens deze formule woningen verhuurt in Amsterdam-Zuid. Dit naast vele buitenlandse voorbeelden, onder meer in Duitsland, Scandinavië, Engeland en de Verenigde Staten.

De beoogde locaties liggen bij of binnen de Ring Amsterdam. De stichting zal samen met Dura Vermeer inschrijven op tenders die de gemeente Amsterdam uitschrijft voor woningbouwlocaties in het middenhuursegment. Zodra er een tender is gewonnen kan aan geïnteresseerde bewoners en investeerders een concreet aanbod worden gedaan.


Cover: ‘Thumb_Woning2_180’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023