Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Andy van den Dobbelsteen publiceert opiniestuk op Reuters blog

M&C

8 november 2010

2 minuten

Verslag
De internationaal gerenommeerde nieuwsdienst Reuters heeft een opiniestuk over energieneutrale steden van hoogleraar Andy van den Dobbelsteen en promovendus Nico Tillie van de afdeling Buildig Technology op hun veel gelezen blog geplaatst.

Hoe worden steden energieneutraal?

Het opiniestuk met de titel ‘How to achieve energy neutral cities’ breekt een lans voor nieuwe en daadwerkelijk effectieve manieren om steden energiecentraal te maken. Het hergebruik van afvalstromen is daarbij dé oplossing.

Verouderde doelstellingen

Als architecten en planners een duurzame gebouwde omgeving proberen te ontwerpen, werken zij vaak naar drie doelstellingen toe. Deze doelstellingen zijn het reduceren van de energieconsumptie, het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt en zuinig mogelijk toepassen van fossiele brandstoffen. Deze werkwijze heeft tot nu toe echter nog weinig vruchten afgeworpen: er bestaan nog altijd geen energieneutrale steden.

Hergebruik van afvalstromen

Energieneutrale steden zijn echter geen utopie, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie. De doelstellingen bij het creëren van een duurzame gebouwde omgeving moeten echter aangepast worden. Naast het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie moet met behulp van hergebruik van afvalstromen voortaan tegemoet gekomen worden aan de resterende energiebehoefte. Zij stellen daarom het hergebruik van afvalstromen zoals afvalwater, huishoudelijke en landbouwafval en restwarmte.

Afvalstromen tot nut maken

Alle gebouwen en stedelijke gebieden genereren afvalstromen, die heel goed kunnen worden hergebruikt voor de energievoorziening van de stad. Helaas maken steden tot nu toe zelden tot nooit gebruik van deze ‘waardevolle’ afvalstromen. Indien we deze afvalstromen eindelijk tot nut gaan maken, kunnen we in de toekomst het gebruik van fossiele brandstoffen in steden zelfs geheel terugdringen, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie.

Andy van den Dobbelsteen en Nico Tillie doen al lange tijd onderzoek aan de faculteit Bouwkunde naar het energiecentraal maken van steden. Zij voeren dit onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep ‘Green Building Innovation’ en de leerstoel ‘Climate Design & Sustainability’.


Door M&C


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022