Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Andy van den Dobbelsteen publiceert opiniestuk op Reuters blog

M&C

8 november 2010

2 minuten

Verslag De internationaal gerenommeerde nieuwsdienst Reuters heeft een opiniestuk over energieneutrale steden van hoogleraar Andy van den Dobbelsteen en promovendus Nico Tillie van de afdeling Buildig Technology op hun veel gelezen blog geplaatst.

Hoe worden steden energieneutraal?

Het opiniestuk met de titel ‘How to achieve energy neutral cities’ breekt een lans voor nieuwe en daadwerkelijk effectieve manieren om steden energiecentraal te maken. Het hergebruik van afvalstromen is daarbij dé oplossing.

Verouderde doelstellingen

Als architecten en planners een duurzame gebouwde omgeving proberen te ontwerpen, werken zij vaak naar drie doelstellingen toe. Deze doelstellingen zijn het reduceren van de energieconsumptie, het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt en zuinig mogelijk toepassen van fossiele brandstoffen. Deze werkwijze heeft tot nu toe echter nog weinig vruchten afgeworpen: er bestaan nog altijd geen energieneutrale steden.

Hergebruik van afvalstromen

Energieneutrale steden zijn echter geen utopie, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie. De doelstellingen bij het creëren van een duurzame gebouwde omgeving moeten echter aangepast worden. Naast het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie moet met behulp van hergebruik van afvalstromen voortaan tegemoet gekomen worden aan de resterende energiebehoefte. Zij stellen daarom het hergebruik van afvalstromen zoals afvalwater, huishoudelijke en landbouwafval en restwarmte.

Afvalstromen tot nut maken

Alle gebouwen en stedelijke gebieden genereren afvalstromen, die heel goed kunnen worden hergebruikt voor de energievoorziening van de stad. Helaas maken steden tot nu toe zelden tot nooit gebruik van deze ‘waardevolle’ afvalstromen. Indien we deze afvalstromen eindelijk tot nut gaan maken, kunnen we in de toekomst het gebruik van fossiele brandstoffen in steden zelfs geheel terugdringen, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie.

Andy van den Dobbelsteen en Nico Tillie doen al lange tijd onderzoek aan de faculteit Bouwkunde naar het energiecentraal maken van steden. Zij voeren dit onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep ‘Green Building Innovation’ en de leerstoel ‘Climate Design & Sustainability’.


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Door M&C


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023