Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Andy van den Dobbelsteen publiceert opiniestuk op Reuters blog

M&C

8 november 2010

2 minuten

Verslag De internationaal gerenommeerde nieuwsdienst Reuters heeft een opiniestuk over energieneutrale steden van hoogleraar Andy van den Dobbelsteen en promovendus Nico Tillie van de afdeling Buildig Technology op hun veel gelezen blog geplaatst.

Hoe worden steden energieneutraal?

Het opiniestuk met de titel ‘How to achieve energy neutral cities’ breekt een lans voor nieuwe en daadwerkelijk effectieve manieren om steden energiecentraal te maken. Het hergebruik van afvalstromen is daarbij dé oplossing.

Verouderde doelstellingen

Als architecten en planners een duurzame gebouwde omgeving proberen te ontwerpen, werken zij vaak naar drie doelstellingen toe. Deze doelstellingen zijn het reduceren van de energieconsumptie, het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt en zuinig mogelijk toepassen van fossiele brandstoffen. Deze werkwijze heeft tot nu toe echter nog weinig vruchten afgeworpen: er bestaan nog altijd geen energieneutrale steden.

Hergebruik van afvalstromen

Energieneutrale steden zijn echter geen utopie, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie. De doelstellingen bij het creëren van een duurzame gebouwde omgeving moeten echter aangepast worden. Naast het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie moet met behulp van hergebruik van afvalstromen voortaan tegemoet gekomen worden aan de resterende energiebehoefte. Zij stellen daarom het hergebruik van afvalstromen zoals afvalwater, huishoudelijke en landbouwafval en restwarmte.

Afvalstromen tot nut maken

Alle gebouwen en stedelijke gebieden genereren afvalstromen, die heel goed kunnen worden hergebruikt voor de energievoorziening van de stad. Helaas maken steden tot nu toe zelden tot nooit gebruik van deze ‘waardevolle’ afvalstromen. Indien we deze afvalstromen eindelijk tot nut gaan maken, kunnen we in de toekomst het gebruik van fossiele brandstoffen in steden zelfs geheel terugdringen, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie.

Andy van den Dobbelsteen en Nico Tillie doen al lange tijd onderzoek aan de faculteit Bouwkunde naar het energiecentraal maken van steden. Zij voeren dit onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep ‘Green Building Innovation’ en de leerstoel ‘Climate Design & Sustainability’.


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Door M&C


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024