Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Andy van den Dobbelsteen publiceert opiniestuk op Reuters blog

M&C

8 november 2010

2 minuten

Verslag De internationaal gerenommeerde nieuwsdienst Reuters heeft een opiniestuk over energieneutrale steden van hoogleraar Andy van den Dobbelsteen en promovendus Nico Tillie van de afdeling Buildig Technology op hun veel gelezen blog geplaatst.

Hoe worden steden energieneutraal?

Het opiniestuk met de titel ‘How to achieve energy neutral cities’ breekt een lans voor nieuwe en daadwerkelijk effectieve manieren om steden energiecentraal te maken. Het hergebruik van afvalstromen is daarbij dé oplossing.

Verouderde doelstellingen

Als architecten en planners een duurzame gebouwde omgeving proberen te ontwerpen, werken zij vaak naar drie doelstellingen toe. Deze doelstellingen zijn het reduceren van de energieconsumptie, het zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en het zo efficiënt en zuinig mogelijk toepassen van fossiele brandstoffen. Deze werkwijze heeft tot nu toe echter nog weinig vruchten afgeworpen: er bestaan nog altijd geen energieneutrale steden.

Hergebruik van afvalstromen

Energieneutrale steden zijn echter geen utopie, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie. De doelstellingen bij het creëren van een duurzame gebouwde omgeving moeten echter aangepast worden. Naast het gebruik van zoveel mogelijk duurzame energie moet met behulp van hergebruik van afvalstromen voortaan tegemoet gekomen worden aan de resterende energiebehoefte. Zij stellen daarom het hergebruik van afvalstromen zoals afvalwater, huishoudelijke en landbouwafval en restwarmte.

Afvalstromen tot nut maken

Alle gebouwen en stedelijke gebieden genereren afvalstromen, die heel goed kunnen worden hergebruikt voor de energievoorziening van de stad. Helaas maken steden tot nu toe zelden tot nooit gebruik van deze ‘waardevolle’ afvalstromen. Indien we deze afvalstromen eindelijk tot nut gaan maken, kunnen we in de toekomst het gebruik van fossiele brandstoffen in steden zelfs geheel terugdringen, aldus Van den Dobbelsteen en Tillie.

Andy van den Dobbelsteen en Nico Tillie doen al lange tijd onderzoek aan de faculteit Bouwkunde naar het energiecentraal maken van steden. Zij voeren dit onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep ‘Green Building Innovation’ en de leerstoel ‘Climate Design & Sustainability’.


Cover: ‘Thumb_infra energie algemeen_0_1000px’


Door M&C


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023