Artikel Deltacongres: Samen werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening

11 november 2010

2 minuten

Verslag Donderdag 4 november opende prins Willem-Alexander het eerste nationaal deltacongres. Werk aan de delta was het thema, oftewel hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land niet alleen nu, maar ook in de toekomst veilig is tegen het water en over genoeg zoet water beschikt. Er was veel belangstelling: zo’n 1100 genodigden woonden het congres bij.

Eerste Deltacongres druk bezocht

Opening

Deltacommissaris Wim Kuijken heette iedereen welkom, in het bijzonder de prins. Hij benadrukte de rol van de waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, maar ook die van kennisinstituten, bedrijfsleven en de opdrachtgevende ministeries. “Uw expertise, uw ideeën, uw creativiteit zijn essentieel om een succes te maken van het Deltaprogramma.”

Keuzes zijn onvermijdelijk

De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, gaf in zijn speech aan waterveiligheid prioriteit te vinden en het Deltaprogramma een hoeksteen van het waterbeleid. Hij gaat de Deltawet met overtuiging in het parlement verdedigen, maar keuzes zijn onvermijdelijk, liet Atsma weten. Hij wees op de weinig rooskleurige financiële situatie. Volgend jaar moet ook duidelijk zijn hoeveel geld er de komende jaren nodig is en of we onze veiligheidsnormen moeten aanpassen.

Met de waterschappen wil Atsma snel een bestuursakkoord sluiten, om taken op het gebied van waterveiligheid over te dragen. 2011 wordt dus het jaar van de duidelijkheid voor de waterveiligheid. "Maar we mogen de veiligheid van onze delta niet in de waagschaal stellen. Dat vereist voortdurende inzet en investeringen." Het waterbeleid moet structureel worden gefinancierd. Het Deltafonds moet er dus komen.

Daarnaast gaat de nieuwe staatssecretaris werk maken van een doelmatiger waterbeheer. “Het is alle hens aan dek.” Atsma wees ook op de grote kansen die Nederland als internationale topper op watergebied heeft. Nu al heeft ons land 6 procent van de wereldmarkt voor deltatechnologie in handen. “Het is een van onze unique sellling points en het Deltaprogramma blijkt een potentieel exportproduct te zijn. Aan het eind van zijn optreden kreeg staatssecretaris Atsma het boek Watersnood over de ramp in 1953 in Zuid-West Nederland overhandigd van schrijver Kees Slager.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024