Artikel Deltacongres: Samen werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening

11 november 2010

2 minuten

Verslag Donderdag 4 november opende prins Willem-Alexander het eerste nationaal deltacongres. Werk aan de delta was het thema, oftewel hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land niet alleen nu, maar ook in de toekomst veilig is tegen het water en over genoeg zoet water beschikt. Er was veel belangstelling: zo’n 1100 genodigden woonden het congres bij.

Eerste Deltacongres druk bezocht

Opening

Deltacommissaris Wim Kuijken heette iedereen welkom, in het bijzonder de prins. Hij benadrukte de rol van de waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, maar ook die van kennisinstituten, bedrijfsleven en de opdrachtgevende ministeries. “Uw expertise, uw ideeën, uw creativiteit zijn essentieel om een succes te maken van het Deltaprogramma.”

Keuzes zijn onvermijdelijk

De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, gaf in zijn speech aan waterveiligheid prioriteit te vinden en het Deltaprogramma een hoeksteen van het waterbeleid. Hij gaat de Deltawet met overtuiging in het parlement verdedigen, maar keuzes zijn onvermijdelijk, liet Atsma weten. Hij wees op de weinig rooskleurige financiële situatie. Volgend jaar moet ook duidelijk zijn hoeveel geld er de komende jaren nodig is en of we onze veiligheidsnormen moeten aanpassen.

Met de waterschappen wil Atsma snel een bestuursakkoord sluiten, om taken op het gebied van waterveiligheid over te dragen. 2011 wordt dus het jaar van de duidelijkheid voor de waterveiligheid. "Maar we mogen de veiligheid van onze delta niet in de waagschaal stellen. Dat vereist voortdurende inzet en investeringen." Het waterbeleid moet structureel worden gefinancierd. Het Deltafonds moet er dus komen.

Daarnaast gaat de nieuwe staatssecretaris werk maken van een doelmatiger waterbeheer. “Het is alle hens aan dek.” Atsma wees ook op de grote kansen die Nederland als internationale topper op watergebied heeft. Nu al heeft ons land 6 procent van de wereldmarkt voor deltatechnologie in handen. “Het is een van onze unique sellling points en het Deltaprogramma blijkt een potentieel exportproduct te zijn. Aan het eind van zijn optreden kreeg staatssecretaris Atsma het boek Watersnood over de ramp in 1953 in Zuid-West Nederland overhandigd van schrijver Kees Slager.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Aerial view of housing construction site in the Houthavens. Skyscraper apartment building Pontsteiger in the front with boats in the harbour. door Aerovista Luchtfotografie (bron: Shutterstock)

Woningdelen is duurzaam en gewild, maar niet iedere gemeente staat te springen om Friendswoningen

De druk op de beschikbare ruimte in Nederland vraagt om creatieve oplossingen. Woningdeling speelt in op de behoefte van specifieke doelgroepen in een krappe woningmarkt en leidt tot efficiënter en effectiever gebruik van de ruimte.

Analyse

6 december 2022

Illustratie uitvoeringskracht onzekere tijden door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Ontvang gratis thuis: wintereditie van de Gebiedsontwikkeling.krant

Gebiedsontwikkeling.krant is dé krant van gebiedsontwikkelend Nederland. Wilt u de wintereditie 2023 gratis thuis ontvangen? U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Uitgelicht
SKG Nieuws

6 december 2022

EXTREME studenten op de Malediven door Trang Phan (bron: TU Delft)

Compleet uit de comfortzone: ontwerpen in een extreme context

Studenten van de TU Delft zoeken in twee vakken de extremen op. Ontwerpen op lastige verweglocaties, maar met een directe impact voor de lokale samenleving ter plekke. Nobel werk, begeleid door docent/architect Job Schroën.

Onderzoek

6 december 2022