Artikel Deltacongres: Samen werken aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening

11 november 2010

2 minuten

Verslag
Donderdag 4 november opende prins Willem-Alexander het eerste nationaal deltacongres. Werk aan de delta was het thema, oftewel hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons land niet alleen nu, maar ook in de toekomst veilig is tegen het water en over genoeg zoet water beschikt. Er was veel belangstelling: zo’n 1100 genodigden woonden het congres bij.

Eerste Deltacongres druk bezocht

Opening

Deltacommissaris Wim Kuijken heette iedereen welkom, in het bijzonder de prins. Hij benadrukte de rol van de waterschappen, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties, maar ook die van kennisinstituten, bedrijfsleven en de opdrachtgevende ministeries. “Uw expertise, uw ideeën, uw creativiteit zijn essentieel om een succes te maken van het Deltaprogramma.”

Keuzes zijn onvermijdelijk

De nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma, gaf in zijn speech aan waterveiligheid prioriteit te vinden en het Deltaprogramma een hoeksteen van het waterbeleid. Hij gaat de Deltawet met overtuiging in het parlement verdedigen, maar keuzes zijn onvermijdelijk, liet Atsma weten. Hij wees op de weinig rooskleurige financiële situatie. Volgend jaar moet ook duidelijk zijn hoeveel geld er de komende jaren nodig is en of we onze veiligheidsnormen moeten aanpassen.

Met de waterschappen wil Atsma snel een bestuursakkoord sluiten, om taken op het gebied van waterveiligheid over te dragen. 2011 wordt dus het jaar van de duidelijkheid voor de waterveiligheid. "Maar we mogen de veiligheid van onze delta niet in de waagschaal stellen. Dat vereist voortdurende inzet en investeringen." Het waterbeleid moet structureel worden gefinancierd. Het Deltafonds moet er dus komen.

Daarnaast gaat de nieuwe staatssecretaris werk maken van een doelmatiger waterbeheer. “Het is alle hens aan dek.” Atsma wees ook op de grote kansen die Nederland als internationale topper op watergebied heeft. Nu al heeft ons land 6 procent van de wereldmarkt voor deltatechnologie in handen. “Het is een van onze unique sellling points en het Deltaprogramma blijkt een potentieel exportproduct te zijn. Aan het eind van zijn optreden kreeg staatssecretaris Atsma het boek Watersnood over de ramp in 1953 in Zuid-West Nederland overhandigd van schrijver Kees Slager.

Zie voor de volledige publicatie:Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022