Winnaars SKG award door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Oproep: duurzame gebiedsontwikkelingen gezocht voor SKG Award 2022

29 november 2021

3 minuten

SKG Nieuws Werkt u aan een duurzame gebiedsontwikkeling die meer aandacht verdient? Meld deze dan dit jaar aan voor de SKG Award 2022!

De SKG Award is bedoeld voor gebiedsontwikkelingen met een duurzame, integrerende visie. De prijs is in 2019 in het leven geroepen bij het afscheid van SKG-directeur Agnes Franzen, die zich altijd hard heeft gemaakt voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Een deskundige jury zal drie gebiedsontwikkelingen nomineren. De jury bestaat voor de editie van 2022 uit: Anjelica Cicilia (director acquisition & development director bij Syntrus Achmea), Ed Anker (wethouder van onder andere Ruimte en Wonen in Zwolle), Joks Janssen (senior-adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos en Professor of Practice aan Tilburg University), Joost Zonneveld (hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu) en voorzitter Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling).

Vraag via deze link het indieningsformulier aan voor de SKG Award 2022 en stuur dit voor 21 januari 2022 ingevuld retour.

Begin februari selecteert de jury uit de inzendingen 3 nominaties. Deze nominaties krijgen in de aanloop naar het SKG Jaarcongres op 31 maart 2022 extra aandacht op Gebiedsontwikkeling.nu. Bovendien krijgen de drie genomineerden tijdens het jaarcongres het podium om hun prestatie toe te lichten. De jury maakt tijdens dit congres tevens de winnaar bekend. Deze mag een bedrag van 5.000 euro naar believen schenken aan een goed doel voor duurzaamheid of duurzame ontwikkeling.

Alle ingediende SKG Award-inzendingen maken ook kans op de Publieksprijs 2022. De gebiedsontwikkeling die in een online stemming op Gebiedsontwikkeling.nu de meeste stemmen krijgt, wint de Publieksprijs.

Oproep SKG award 2022 door Team SKG (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘Oproep SKG award 2022’ door Team SKG (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


SKG Award 2021

Vanaf 2022 is de SKG Award en de Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling een tweejaarlijkse prijs. In 2021 kende de jury, onder voorzitterschap van hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, na rijp beraad de SKG Award toe aan twee projecten: Rhapsody en Proeftuin Erasmusveld.

De jury schreef hierover: “Beide projecten zijn ‘onvergelijkbaar’ als het gaat om de fase waarin ze verkeren, de context en de tijdgeest. Rhapsody is bijvoorbeeld volledig gerealiseerd en in gebruik genomen. Erasmusveld zit in het begin van realisatie (de bouw is juni 2020 begonnen) al is er op locatie al een aantal jaar geëxperimenteerd met een aantal voorzieningen (o.a. helofytenfilter en stadslandbouw) en bewoning door middel van tiny houses. De jury ziet de uitreiking van deze award als agenderend voor duurzaamheidsdoelen in gebiedsontwikkeling. De winnaar heeft een voorbeeldfunctie voor de komende gebiedsontwikkelingen. Duurzame en klimaatadaptieve binnenstedelijke transformaties (Rhapsody) en meer suburbane gebiedsontwikkelingen (Erasmusveld) zijn beiden nodig om de immens grote woningbouwopgave de komende jaren te adresseren. Beide projecten illustreren daarmee de opgave waar we voor staan en leggen de lat op de goede hoogte. Dat maakt dat de jury tot de conclusie is gekomen de beide inzendingen ex aequo te laten eindigen en de prijs te laten delen.”

Publieksprijs

Waar de SKG Award door de jury wordt toegekend, bepalen lezers van Gebiedsontwikkeling.nu welk project de Publieksprijs wint. Deze prijs bestaat uit de eer en een artikel over het project op Gebiedsontwikkeling.nu. De Publieksprijs 2021 werd overtuigend gewonnen door Waterfront Harderwijk, een project van gebiedsontwikkelaar Synchroon. Met 1.200 van de 3.200 uitgebrachte stemmen kon Waterfront Harderwijk op ruim twee keer zoveel steun rekenen als nummer 2, de Nieuwe Driemanspolder Zuid Holland. Proeftuin Erasmusveld eindigde in deze competitie op de derde plaats.

Procedure

Meedoen met uw duurzame gebiedsontwikkeling voor de SKG Award 2022? Meld uw project nu aan en ontvang het indieningsformulier waarin een aantal vragen over de gebiedsontwikkeling moeten worden beantwoord. De deadline voor volledige inzendingen is 21 januari 2022.

Niet zeker of uw gebiedsontwikkeling voldoet aan de voorwaarden? Meld uw project dan uiterlijk 2 januari aan! Wij zullen bij (in de aanmelding aangegeven) twijfels een advies uitbrengen over de ontvankelijkheid van uw voorgenomen inzending.

Basisvoorwaarden

Voor het aanmelden stellen wij enkele basisvoorwaarden aan het project:

1.Er is sprake van een gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat er:

i) een aantoonbare vorm van samenwerking is tussen meerdere partijen, waarmee zij ii) in een ruimtelijk samenhangend gebied iii) verschillende publieke, private en/of maatschappelijke functies en iv) een combinatie van vastgoed met openbare ruimte, infrastructuur, water, groen en/of (sociale) voorzieningen realiseren. (Enkel kavelontwikkeling of monofunctionele vastgoed(her)ontwikkeling is dus geen gebiedsontwikkeling.

2.De gebiedsontwikkeling bevindt zich in de uitvoeringsfase; het initiatief is dus al (deels) in aanbouw, alleen planvorming is niet genoeg.

3.De ontstane samenwerking heeft tot een gezamenlijke inzet van geld of andere middelen geleid, zoals de inzet van menskracht of eigendommen, of van vernieuwende technologie, (beleids)instrumenten of innovatieve kennis.

4.De prestatie baseert zich op een duurzame, integrale visie, gericht op de lange termijn (>10 jaar).

5.De gebiedsontwikkeling heeft niet eerder meegedongen naar een SKG Award.

De jury zal extra waardering hebben voor gebiedsontwikkelingen met de betrokkenheid van bijvoorbeeld een waterschap, milieu-, gezondheid- of natuurinstantie, energiebedrijf, (georganiseerde) bewoners of eigenaren(groepen). Ook adviseurs of andere verbindende personen of instanties (zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties) kunnen een gebiedsontwikkeling indienen.


Cover: ‘Winnaars SKG award’ door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024