Thumb_geld_0_1000px

Banken verwachten geen verdere daling van vraag naar woninghypotheken

30 augustus 2013

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - Banken verwachten in het derde kwartaal van dit jaar geen verdere daling van de vraag naar woninghypotheken. Ook denken zij de acceptatiecriteria voor het verstrekken van woninghypotheken niet verder te hoeven aan te scherpen.

Volgens de Nederlandse banken is in het tweede kwartaal van 2013 de vraag naar woninghypotheken wederom gedaald. Als verklaring wijzen de banken vooral op de slechte vooruitzichten op de woningmarkt en het lage consumentenvertrouwen. Voor het derde kwartaal verwachten de banken per saldo geen verdere vraagdaling naar woninghypotheken. Een enkele bank in de enquête rekent zelfs op een lichte toename van de vraag naar woninghypotheken.

In het tweede kwartaal zei een enkele Nederlandse bank de acceptatiecriteria voor woninghypotheken te hebben aangescherpt. Voor het derde kwartaal wordt geen verdere aanscherping verwacht, hoewel een verruiming van de acceptatie­criteria er volgens de banken nog niet in zit.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024