Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Belangstelling belegger in woningmarkt neemt toe

11 december 2013

2 minuten

Nieuws Terwijl de markt voor koopwoningen de eerste tekenen van herstel laat zien wordt de beleggingsmarkt sterk beïnvloed door de verhuurdersheffing, zo blijkt uit de meest recente The Netherlands Residential MarketView van vastgoedadviseur CBRE.

De heffing leidt tot een waardedaling van gereguleerde huurwoningen en zorgt ervoor dat commerciële beleggers zich vrijwel volledig op het geliberaliseerde marktdeel richten. Het kleiner wordende gat tussen leegwaarden en exploitatiewaarden leidt er daarbij toe dat woningbeleggingen zich steeds meer als commercieel vastgoed gaan gedragen. De nadruk ligt vooral op stabiele cashflows, hetgeen zorgt voor een toenemende kloof tussen core en secundair vastgoed. Institutionele core beleggers richten zich inmiddels vrijwel volledig op nieuwbouw in de sterkste regio’s, daarbuiten zijn het particuliere beleggers die de toon zetten. Er is nog steeds veel interesse van buitenlandse partijen maar die hebben tot op heden nog geen directe markttoegang gevonden. Wel wordt de Nederlandse markt in toenemende mate het speelveld van Duitse banken, die steeds vaker voor (her)financieringen zorgen.

Nieuw aanbod van core objecten wordt met name in de Randstad gevormd door een toenemend volume aan nieuwbouwontwikkelingen in het lagere segment van de geliberaliseerde huur. Met name in Amsterdam vindt een opvallend aantal van deze projecten plaats, vaak op prominente werklocaties zoals de Zuidas en het Amstelstation.

Hoewel de markt voor beleggingswoningen is aangezwengeld door veranderingen in regelgeving blijven er nog altijd veel obstakels. Met name de verhuurdersheffing zorgt voor een marktverstoring, die dit jaar mede tot een historisch hoge huurstijging heeft geleid. Onzekerheid over toekomstige regelgeving - of het terugdraaien van reeds genomen maatregelen - zorgt bovendien voor verwarring en terughoudendheid bij marktpartijen.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023