Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Belangstelling belegger in woningmarkt neemt toe

11 december 2013

2 minuten

Nieuws Terwijl de markt voor koopwoningen de eerste tekenen van herstel laat zien wordt de beleggingsmarkt sterk beïnvloed door de verhuurdersheffing, zo blijkt uit de meest recente The Netherlands Residential MarketView van vastgoedadviseur CBRE.

De heffing leidt tot een waardedaling van gereguleerde huurwoningen en zorgt ervoor dat commerciële beleggers zich vrijwel volledig op het geliberaliseerde marktdeel richten. Het kleiner wordende gat tussen leegwaarden en exploitatiewaarden leidt er daarbij toe dat woningbeleggingen zich steeds meer als commercieel vastgoed gaan gedragen. De nadruk ligt vooral op stabiele cashflows, hetgeen zorgt voor een toenemende kloof tussen core en secundair vastgoed. Institutionele core beleggers richten zich inmiddels vrijwel volledig op nieuwbouw in de sterkste regio’s, daarbuiten zijn het particuliere beleggers die de toon zetten. Er is nog steeds veel interesse van buitenlandse partijen maar die hebben tot op heden nog geen directe markttoegang gevonden. Wel wordt de Nederlandse markt in toenemende mate het speelveld van Duitse banken, die steeds vaker voor (her)financieringen zorgen.

Nieuw aanbod van core objecten wordt met name in de Randstad gevormd door een toenemend volume aan nieuwbouwontwikkelingen in het lagere segment van de geliberaliseerde huur. Met name in Amsterdam vindt een opvallend aantal van deze projecten plaats, vaak op prominente werklocaties zoals de Zuidas en het Amstelstation.

Hoewel de markt voor beleggingswoningen is aangezwengeld door veranderingen in regelgeving blijven er nog altijd veel obstakels. Met name de verhuurdersheffing zorgt voor een marktverstoring, die dit jaar mede tot een historisch hoge huurstijging heeft geleid. Onzekerheid over toekomstige regelgeving - of het terugdraaien van reeds genomen maatregelen - zorgt bovendien voor verwarring en terughoudendheid bij marktpartijen.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023