Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Belangstelling belegger in woningmarkt neemt toe

11 december 2013

2 minuten

Nieuws Terwijl de markt voor koopwoningen de eerste tekenen van herstel laat zien wordt de beleggingsmarkt sterk beïnvloed door de verhuurdersheffing, zo blijkt uit de meest recente The Netherlands Residential MarketView van vastgoedadviseur CBRE.

De heffing leidt tot een waardedaling van gereguleerde huurwoningen en zorgt ervoor dat commerciële beleggers zich vrijwel volledig op het geliberaliseerde marktdeel richten. Het kleiner wordende gat tussen leegwaarden en exploitatiewaarden leidt er daarbij toe dat woningbeleggingen zich steeds meer als commercieel vastgoed gaan gedragen. De nadruk ligt vooral op stabiele cashflows, hetgeen zorgt voor een toenemende kloof tussen core en secundair vastgoed. Institutionele core beleggers richten zich inmiddels vrijwel volledig op nieuwbouw in de sterkste regio’s, daarbuiten zijn het particuliere beleggers die de toon zetten. Er is nog steeds veel interesse van buitenlandse partijen maar die hebben tot op heden nog geen directe markttoegang gevonden. Wel wordt de Nederlandse markt in toenemende mate het speelveld van Duitse banken, die steeds vaker voor (her)financieringen zorgen.

Nieuw aanbod van core objecten wordt met name in de Randstad gevormd door een toenemend volume aan nieuwbouwontwikkelingen in het lagere segment van de geliberaliseerde huur. Met name in Amsterdam vindt een opvallend aantal van deze projecten plaats, vaak op prominente werklocaties zoals de Zuidas en het Amstelstation.

Hoewel de markt voor beleggingswoningen is aangezwengeld door veranderingen in regelgeving blijven er nog altijd veel obstakels. Met name de verhuurdersheffing zorgt voor een marktverstoring, die dit jaar mede tot een historisch hoge huurstijging heeft geleid. Onzekerheid over toekomstige regelgeving - of het terugdraaien van reeds genomen maatregelen - zorgt bovendien voor verwarring en terughoudendheid bij marktpartijen.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024