Thumb_geld_0_1000px

Beleggingen in woningmarkt nemen toe

20 september 2013

2 minuten

Nieuws De woningmarkt is de enige grote vastgoedmarkt waarbij de vraag groter is dan het aanbod en waar dat verschil de komende jaren alleen maar groter wordt. Dit meldt Savills in de ‘Residential market in The Netherlands’.

De bijna 1 miljoen huishoudens die Nederland extra zal gaan tellen in de periode tot 2040 moeten gehuisvest worden. Daarbij zal echter nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de huishoudentypen, want de ouderen eenpersoonshuishoudens maken veruit het grootste deel uit van deze groep. Jeroen Jansen, hoofd research bij Savills, stelt: ‘Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen zal drastisch toenemen in de komende jaren en de woningmarkt zal zich aan deze veranderende vraag moeten aanpassen.’

Het is dan ook logisch dat beleggers steeds meer in deze markt investeren, hoewel de koopwoningmarkt nog steeds op halve kracht draait. De daling van de woningprijs maakt deze markt ook in internationaal perspectief weer competitief geprijsd en laat op termijn ruimte voor een groei van indirect rendement.

De nieuwe regelgeving, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd en die bovenop de aanpassingen van de afgelopen jaren komen, zal de interesse alleen maar verder doen toenemen. Corporaties moeten zich nog nadrukkelijker richten op hun kerntaak, de toevoeging van de WOZ-waarde aan het woningwaarderingsstelsel laat ruimte voor marktconformere huren, de verhuurderheffing leidt tot een noodzaak tot verkoop van vastgoed door corporaties en aan de kant van de koopmarkt worden de hypotheekvoorwaarden steeds strikter.

In lijn met het bovenstaande is inmiddels een forse stijging van het aantal beleggingstransacties van corporatiewoningen naar private en institutionele beleggers te zien. In 2009 en 2010 lag het totale beleggingsvolume nog tussen de € 15 en € 20 mln, in 2012 al op € 55 mln en in de eerste helft van 2013 inmiddels op € 66 mln. Ook in percentage is het aandeel van deze beleggingen steeds groter: van 2% in 2009 en 2010 tot meer dan 11% in 2013 H1.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022