Thumb_geld_0_1000px

Beleggingen in woningmarkt nemen toe

20 september 2013

2 minuten

Nieuws De woningmarkt is de enige grote vastgoedmarkt waarbij de vraag groter is dan het aanbod en waar dat verschil de komende jaren alleen maar groter wordt. Dit meldt Savills in de ‘Residential market in The Netherlands’.

De bijna 1 miljoen huishoudens die Nederland extra zal gaan tellen in de periode tot 2040 moeten gehuisvest worden. Daarbij zal echter nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de huishoudentypen, want de ouderen eenpersoonshuishoudens maken veruit het grootste deel uit van deze groep. Jeroen Jansen, hoofd research bij Savills, stelt: ‘Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen zal drastisch toenemen in de komende jaren en de woningmarkt zal zich aan deze veranderende vraag moeten aanpassen.’

Het is dan ook logisch dat beleggers steeds meer in deze markt investeren, hoewel de koopwoningmarkt nog steeds op halve kracht draait. De daling van de woningprijs maakt deze markt ook in internationaal perspectief weer competitief geprijsd en laat op termijn ruimte voor een groei van indirect rendement.

De nieuwe regelgeving, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd en die bovenop de aanpassingen van de afgelopen jaren komen, zal de interesse alleen maar verder doen toenemen. Corporaties moeten zich nog nadrukkelijker richten op hun kerntaak, de toevoeging van de WOZ-waarde aan het woningwaarderingsstelsel laat ruimte voor marktconformere huren, de verhuurderheffing leidt tot een noodzaak tot verkoop van vastgoed door corporaties en aan de kant van de koopmarkt worden de hypotheekvoorwaarden steeds strikter.

In lijn met het bovenstaande is inmiddels een forse stijging van het aantal beleggingstransacties van corporatiewoningen naar private en institutionele beleggers te zien. In 2009 en 2010 lag het totale beleggingsvolume nog tussen de € 15 en € 20 mln, in 2012 al op € 55 mln en in de eerste helft van 2013 inmiddels op € 66 mln. Ook in percentage is het aandeel van deze beleggingen steeds groter: van 2% in 2009 en 2010 tot meer dan 11% in 2013 H1.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023