Thumb_geld_0_1000px

Beleggingen in woningmarkt nemen toe

20 september 2013

2 minuten

Nieuws De woningmarkt is de enige grote vastgoedmarkt waarbij de vraag groter is dan het aanbod en waar dat verschil de komende jaren alleen maar groter wordt. Dit meldt Savills in de ‘Residential market in The Netherlands’.

De bijna 1 miljoen huishoudens die Nederland extra zal gaan tellen in de periode tot 2040 moeten gehuisvest worden. Daarbij zal echter nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de huishoudentypen, want de ouderen eenpersoonshuishoudens maken veruit het grootste deel uit van deze groep. Jeroen Jansen, hoofd research bij Savills, stelt: ‘Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen zal drastisch toenemen in de komende jaren en de woningmarkt zal zich aan deze veranderende vraag moeten aanpassen.’

Het is dan ook logisch dat beleggers steeds meer in deze markt investeren, hoewel de koopwoningmarkt nog steeds op halve kracht draait. De daling van de woningprijs maakt deze markt ook in internationaal perspectief weer competitief geprijsd en laat op termijn ruimte voor een groei van indirect rendement.

De nieuwe regelgeving, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd en die bovenop de aanpassingen van de afgelopen jaren komen, zal de interesse alleen maar verder doen toenemen. Corporaties moeten zich nog nadrukkelijker richten op hun kerntaak, de toevoeging van de WOZ-waarde aan het woningwaarderingsstelsel laat ruimte voor marktconformere huren, de verhuurderheffing leidt tot een noodzaak tot verkoop van vastgoed door corporaties en aan de kant van de koopmarkt worden de hypotheekvoorwaarden steeds strikter.

In lijn met het bovenstaande is inmiddels een forse stijging van het aantal beleggingstransacties van corporatiewoningen naar private en institutionele beleggers te zien. In 2009 en 2010 lag het totale beleggingsvolume nog tussen de € 15 en € 20 mln, in 2012 al op € 55 mln en in de eerste helft van 2013 inmiddels op € 66 mln. Ook in percentage is het aandeel van deze beleggingen steeds groter: van 2% in 2009 en 2010 tot meer dan 11% in 2013 H1.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024