Thumb_geld_0_1000px

Beleggingen in woningmarkt nemen toe

20 september 2013

2 minuten

Nieuws De woningmarkt is de enige grote vastgoedmarkt waarbij de vraag groter is dan het aanbod en waar dat verschil de komende jaren alleen maar groter wordt. Dit meldt Savills in de ‘Residential market in The Netherlands’.

De bijna 1 miljoen huishoudens die Nederland extra zal gaan tellen in de periode tot 2040 moeten gehuisvest worden. Daarbij zal echter nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de huishoudentypen, want de ouderen eenpersoonshuishoudens maken veruit het grootste deel uit van deze groep. Jeroen Jansen, hoofd research bij Savills, stelt: ‘Het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen zal drastisch toenemen in de komende jaren en de woningmarkt zal zich aan deze veranderende vraag moeten aanpassen.’

Het is dan ook logisch dat beleggers steeds meer in deze markt investeren, hoewel de koopwoningmarkt nog steeds op halve kracht draait. De daling van de woningprijs maakt deze markt ook in internationaal perspectief weer competitief geprijsd en laat op termijn ruimte voor een groei van indirect rendement.

De nieuwe regelgeving, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd en die bovenop de aanpassingen van de afgelopen jaren komen, zal de interesse alleen maar verder doen toenemen. Corporaties moeten zich nog nadrukkelijker richten op hun kerntaak, de toevoeging van de WOZ-waarde aan het woningwaarderingsstelsel laat ruimte voor marktconformere huren, de verhuurderheffing leidt tot een noodzaak tot verkoop van vastgoed door corporaties en aan de kant van de koopmarkt worden de hypotheekvoorwaarden steeds strikter.

In lijn met het bovenstaande is inmiddels een forse stijging van het aantal beleggingstransacties van corporatiewoningen naar private en institutionele beleggers te zien. In 2009 en 2010 lag het totale beleggingsvolume nog tussen de € 15 en € 20 mln, in 2012 al op € 55 mln en in de eerste helft van 2013 inmiddels op € 66 mln. Ook in percentage is het aandeel van deze beleggingen steeds groter: van 2% in 2009 en 2010 tot meer dan 11% in 2013 H1.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023