2013.02.14_Staatssteun

Beroep tegen EC-uitspraak dat grondprijsverlaging staatssteun is

28 februari 2013

1 minuut

Nieuws De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat in beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie over het herstructureringsplan Damplein. Het college is van mening dat het verlagen van de grondprijs plaats heeft plaatsgevonden binnen de juridische kaders en dat het geen staatssteun betreft.

Het gaat om het al gerealiseerde herstructureringsplan voor het Damplein in het centrum van Leidschendam, dat winkels, woningen en een openbare parkeergarage omvat. Volgens het besluit heeft de gemeente staatssteun verleend aan het samenwerkingsverband van Bouwfonds en Schouten & De Jong. Dat moet een bedrag van € 6,9 mln terugstorten op de rekening van de gemeente. Ook Bouwfonds en Schouten & De Jong gaan in beroep.

Het college is verbaasd over het besluit van de Europese Commissie. Van bestuurders van andere gemeenten is vernomen dat zij net zo verrast zijn als het college. Het besluit om in beroep te gaan is genomen na overleg met het Rijk en de ontwikkelaar. Het college staat nog steeds achter het besluit om de grondprijs te verlagen.

Zie ook:


Cover: ‘2013.02.14_Staatssteun ’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024