Thumb_onderzoek_0_667px

Besluiten over ontwerpkwaliteit

1 augustus 2010

2 minuten

Nieuws Het imago van aanbestedingsprocedures waarin publieke opdrachtgevers een architect selecteren wordt de laatste tijd gedomineerd door zorgwekkende krantenkoppen. Architecten vrezen dat de huidige aanbestedingscultuur de kwaliteit van de gebouwde omgeving aantast door een gebrek aan diversiteit, creativiteit en innovatie. Het lijkt erop dat in de praktijk opdrachtgevers hun eigenlijke wensen laten overheersen door de juridische eisen. Dit proefschrift gaat in op de oorsprong van de problemen zoals die momenteel ervaren worden door publieke opdrachtgevers en biedt pragmatische oplossingen voor de toekomst. Het is daarom interessant voor opdrachtgevers, consultants, beleidsmakers en juridische adviseurs maar ook voor ontwerpers en onderzoekers op het gebied van architectuur en besluitvormingsprocessen.

Waardeoordelen en besluitvorming tijdens architectenselecties van publieke opdrachtgevers onder Europese aanbestedingsregelgeving

De huidige praktijk van de architectenselectie door publieke opdrachtgevers heeft wortels in drie verschillende systemen: 1) het aanbesteden van diensten en werken, 2) het zoeken naar een geschikte architect of ontwerpteam, en 3) de architectonische ontwerpwedstrijd. Het zijn deze verschillen in de herkomst van de selectieprocedure, die conflicten tussen de juridische rationaliteit en de psychologische rationaliteit van het besluitvormingsproces lijken te veroorzaken. Omdat onderzoek op het gebied van architectenselecties schaars is, zowel in empirische studies als binnen besluitvormingstheorieën, heb ik ervoor gekozen om de case studie methode te gebruiken voor het verzamelen van empirische gegevens en om de mogelijke succesfactoren te valideren. Ik heb drie case studies uitgevoerd naar niet-openbare aanbestedingen: een school, een gemeentehuis en een provinciehuis. De cases verschilden in grootte, aard en kenmerken van de selectieprocedure. Daarnaast heb ik een case studie uitgevoerd naar een internationale ideeënprijsvraag voor een nieuw faculteitsgebouw. In deze cases heb ik verschillende soorten gegevens verzameld (met behulp van interviews, observaties, documenten) om triangulatie mogelijk te maken tussen zelfrapportage, waargenomen gedrag, en de officiële documentatie. De resultaten van het onderzoek zijn met succes getest in een workshop met deskundigen. In deze workshop zijn ook de mogelijke implicaties besproken voor het toekomstige ontwerp van selectieprocedures.

Het onderzoek is gebaseerd op vier theoretische perspectieven met betrekking tot het beoordelen van ontwerpkwaliteit (architectuur, omgevingspsychologie, productemotie en value management) en de meest recente besluitvormingstheorieën waarin betekenisgeving, emotie, intuïtie en expertise een belangrijke rol spelen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024

Jan Fokkema door NEPROM (bron: NEPROM)

Jan Fokkema: “Ik denk dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel duidelijk nemen”

Na bijna 25 jaar neemt Jan Fokkema deze week afscheid als directeur van de NEPROM. “Het zou goed zijn als we de publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling weer meer opzoeken.”

Uitgelicht
Interview

29 februari 2024