Thumb_onderzoek_0_667px

Best persons doen het beter dan de gemeente

15 november 2012

2 minuten

Nieuws ‘De problemen in probleemwijken zijn zo complex dat we deze met een aanpak vanuit bestaande organisaties en systemen niet kunnen oplossen. Op die plekken moeten we best persons in zetten’, aldus Gabriel van den Brink hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan Tilburg University. Op 5 november 2012 verschijnt de publicatie 'Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandwijk'. Het onderzoek naar best persons is opgezet in samenwerking met Nicis Institute | Platform31 en uitgevoerd door Tilburg University en de TU Delft. Het geeft een analyse van wat deze personen in achterstandswijken kunnen betekenen; het zijn personen die in de moeilijkste wijken in Nederland veel succes boeken en het verschil weten te maken.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn dat best persons zich onderscheiden door geloofwaardig handelen. Best persons weten de twee verschillende werelden van de systeemwereld (regels en wetten, de overheid) en de leefwereld (de werkelijke wereld, de burger) met elkaar te verbinden. Best persons vormen ook niet één categorie. Ze komen onder verschillende soorten van professionals voor en zelfs onder degenen die geen professional zijn. Het onderzoek geeft hiernaast inzicht in de eigenschappen en werkwijze van de best persons. Hoe kunnen we deze het beste herkennen? Wat zouden ambtenaren, en bestuurders van woningcorporaties of welzijnsinstellingen moeten doen om deze best persons tot hun recht te laten komen?

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan wie deze mensen zijn en wat het geheim is van hun slagvaardig handelen. Immers, zowel het Rijk als de lokale overheden doen al jaren een poging om de situatie in deze wijken te verbeteren. Hiermee is veel geld en zijn veel manuren gemoeid. Wat maakt dat het één persoon wel lukt om de problemen op te lossen waar het systeem soms faalt? Er zijn vijf steden onderzocht en vijftig best persons gevolgd.

Meer informatie over de publicatie is te vinden op www.bestpersons.eu/.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023