Thumb_onderzoek_0_667px

Best persons doen het beter dan de gemeente

15 november 2012

2 minuten

Nieuws ‘De problemen in probleemwijken zijn zo complex dat we deze met een aanpak vanuit bestaande organisaties en systemen niet kunnen oplossen. Op die plekken moeten we best persons in zetten’, aldus Gabriel van den Brink hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan Tilburg University. Op 5 november 2012 verschijnt de publicatie 'Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandwijk'. Het onderzoek naar best persons is opgezet in samenwerking met Nicis Institute | Platform31 en uitgevoerd door Tilburg University en de TU Delft. Het geeft een analyse van wat deze personen in achterstandswijken kunnen betekenen; het zijn personen die in de moeilijkste wijken in Nederland veel succes boeken en het verschil weten te maken.

Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn dat best persons zich onderscheiden door geloofwaardig handelen. Best persons weten de twee verschillende werelden van de systeemwereld (regels en wetten, de overheid) en de leefwereld (de werkelijke wereld, de burger) met elkaar te verbinden. Best persons vormen ook niet één categorie. Ze komen onder verschillende soorten van professionals voor en zelfs onder degenen die geen professional zijn. Het onderzoek geeft hiernaast inzicht in de eigenschappen en werkwijze van de best persons. Hoe kunnen we deze het beste herkennen? Wat zouden ambtenaren, en bestuurders van woningcorporaties of welzijnsinstellingen moeten doen om deze best persons tot hun recht te laten komen?

Het onderzoek is bedoeld om na te gaan wie deze mensen zijn en wat het geheim is van hun slagvaardig handelen. Immers, zowel het Rijk als de lokale overheden doen al jaren een poging om de situatie in deze wijken te verbeteren. Hiermee is veel geld en zijn veel manuren gemoeid. Wat maakt dat het één persoon wel lukt om de problemen op te lossen waar het systeem soms faalt? Er zijn vijf steden onderzocht en vijftig best persons gevolgd.

Meer informatie over de publicatie is te vinden op www.bestpersons.eu/.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023