2015.09.08_Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten_0_1980

Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten dankzij nieuwe online tool

8 september 2015

3 minuten

Nieuws Het is handig voor gemeenten, bedrijven en instellingen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. En zeker ook voor studenten. Het online rekenmodel Sumsonite geeft partijen die aan een project werken direct inzicht in de stand van zaken. De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) is de eerste grote klant die Sumsonite gaat inzetten bij haar opleidingen.   

Twee planeconomen die in de praktijk zagen dat de uitwisseling van data en rekenexercities over ontwikkelingsprojecten in stad en regio regelmatig spaak liep. “Daarom besloten we een model te ontwikkelen dat niet tussen de partijen heen en weer gestuurd hoeft te worden, maar tussen de partijen in staat”, vertelt Pascal Sijstermans van Sumcity Advisory. Samen met collega en medeoprichter Arne Marsman van dit adviesbureau ontwikkelde hij Sumsonite. “Het is een online tool die alle betrokkenen, wanneer men maar wil, actueel inzicht in de projectfinanciën geeft.”

Volgens Pascal Sijstermans gaat het vaak mis bij de uitwisseling van data, zoals haalbaarheidsberekeningen, omdat verschillende betrokkenen bij een bepaald project gegevens in Excel-sheets tussentijds aanpassen en niet iedereen vervolgens op de hoogte is van alle wijzigingen. “Als één van de partijen bijvoorbeeld zo’n Excel-sheet naar de anderen stuurt, kan het zo maar zo zijn dat er tussendoor al andere aanpassingen zijn geweest.”

Hoe het werkt

Het idee achter Sumsonite is dat alle betrokken partijen te allen tijde toegang hebben tot de tool en zodoende iedere aanpassing kunnen volgen. “Zodat de betrokkenen sneller tot een resultaat kunnen komen en investeringsbeslissingen kunnen nemen.” Alle data wordt op één plek in de cloud bewaard en beheerd. “Bij dit model is er niet slechts één persoon die het beheert. Het gaat om het delen.”

Bestanden – zoals haalbaarheidsstudies - hoeven niet meer rondgestuurd te worden. Iedereen kan er bij en zijn eigen expertise inbrengen en dat ook meteen zichtbaar maken aan de andere deelnemers van een project. Iedereen kan ook zien wie de laatste wijziging heeft doorgevoerd, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Samenwerken staat centraal. Het is anders dan andere pakketten en daarmee interessant voor GEM’s, kleine projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers en CPO’s.

Gebruikers

Een aantal bedrijven en instellingen gebruikt Sumsonite, waaronder een hogeschool in Zeeland. De tool raakt steeds meer ingeburgerd ook nu NEPROM het vanaf oktober gaat inzetten tijdens de 109e Leergang Projectontwikkeling (LPO 109). Pascal Sijstermans: “Docenten kunnen dankzij dit model meekijken met de vorderingen die studenten maken. Ook kan men zo op een makkelijke manier antwoorden met elkaar vergelijken.”

NEPROM zegt in een persbericht over de opleiding waarbij Sumsonite zal worden ingezet: “De deelnemers komen vanuit de bouw- en ontwikkelingsbedrijven, woningcorporaties, gemeenten en andere private en (semi-) publieke organisaties. In elke leergang wordt door de cursisten aan een casus uit de praktijk gewerkt, die aan het eind van de leergang moet worden gepresenteerd. Onderdeel daarbij is de financiële verantwoording en het investeringsvoorstel. Bij deze casus en de eindpresentaties zal Sumsonite worden ingezet.”

Leergang

Op 15 oktober gaat de komende ronde van de Leergang Projectontwikkeling van start bij NEPROM. Meer informatie over de leergang.


Cover: ‘2015.09.08_Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten_0_1980’



Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024