2015.09.08_Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten_0_1980

Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten dankzij nieuwe online tool

8 september 2015

3 minuten

Nieuws Het is handig voor gemeenten, bedrijven en instellingen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. En zeker ook voor studenten. Het online rekenmodel Sumsonite geeft partijen die aan een project werken direct inzicht in de stand van zaken. De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) is de eerste grote klant die Sumsonite gaat inzetten bij haar opleidingen.   

Twee planeconomen die in de praktijk zagen dat de uitwisseling van data en rekenexercities over ontwikkelingsprojecten in stad en regio regelmatig spaak liep. “Daarom besloten we een model te ontwikkelen dat niet tussen de partijen heen en weer gestuurd hoeft te worden, maar tussen de partijen in staat”, vertelt Pascal Sijstermans van Sumcity Advisory. Samen met collega en medeoprichter Arne Marsman van dit adviesbureau ontwikkelde hij Sumsonite. “Het is een online tool die alle betrokkenen, wanneer men maar wil, actueel inzicht in de projectfinanciën geeft.”

Volgens Pascal Sijstermans gaat het vaak mis bij de uitwisseling van data, zoals haalbaarheidsberekeningen, omdat verschillende betrokkenen bij een bepaald project gegevens in Excel-sheets tussentijds aanpassen en niet iedereen vervolgens op de hoogte is van alle wijzigingen. “Als één van de partijen bijvoorbeeld zo’n Excel-sheet naar de anderen stuurt, kan het zo maar zo zijn dat er tussendoor al andere aanpassingen zijn geweest.”

Hoe het werkt

Het idee achter Sumsonite is dat alle betrokken partijen te allen tijde toegang hebben tot de tool en zodoende iedere aanpassing kunnen volgen. “Zodat de betrokkenen sneller tot een resultaat kunnen komen en investeringsbeslissingen kunnen nemen.” Alle data wordt op één plek in de cloud bewaard en beheerd. “Bij dit model is er niet slechts één persoon die het beheert. Het gaat om het delen.”

Bestanden – zoals haalbaarheidsstudies - hoeven niet meer rondgestuurd te worden. Iedereen kan er bij en zijn eigen expertise inbrengen en dat ook meteen zichtbaar maken aan de andere deelnemers van een project. Iedereen kan ook zien wie de laatste wijziging heeft doorgevoerd, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Samenwerken staat centraal. Het is anders dan andere pakketten en daarmee interessant voor GEM’s, kleine projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers en CPO’s.

Gebruikers

Een aantal bedrijven en instellingen gebruikt Sumsonite, waaronder een hogeschool in Zeeland. De tool raakt steeds meer ingeburgerd ook nu NEPROM het vanaf oktober gaat inzetten tijdens de 109e Leergang Projectontwikkeling (LPO 109). Pascal Sijstermans: “Docenten kunnen dankzij dit model meekijken met de vorderingen die studenten maken. Ook kan men zo op een makkelijke manier antwoorden met elkaar vergelijken.”

NEPROM zegt in een persbericht over de opleiding waarbij Sumsonite zal worden ingezet: “De deelnemers komen vanuit de bouw- en ontwikkelingsbedrijven, woningcorporaties, gemeenten en andere private en (semi-) publieke organisaties. In elke leergang wordt door de cursisten aan een casus uit de praktijk gewerkt, die aan het eind van de leergang moet worden gepresenteerd. Onderdeel daarbij is de financiële verantwoording en het investeringsvoorstel. Bij deze casus en de eindpresentaties zal Sumsonite worden ingezet.”

Leergang

Op 15 oktober gaat de komende ronde van de Leergang Projectontwikkeling van start bij NEPROM. Meer informatie over de leergang.


Cover: ‘2015.09.08_Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten_0_1980’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024